tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Carl-Magnus Hake: Domstolen lägger lock på förkylningens hemlighet

Publicerad: 20 januari 2016, 12:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Förkylning orsakar ett i medicinska sammanhang litet och ofarligt lidande för väldigt många människor. Sjukdomen är också den vanligaste orsaken till korttidssjukfrånvaro och kostar arbetsgivarna miljardtals kronor varje år. Någon etablerad behandling mot förkylsningsvirus finns inte.

Det är en bakgrund till att jag förra året skrev ett antal artklar och blogginlägg om de medicintekniska förkylningssprejer som numera säljs på apotek och som påstås kunna förhindra och förkorta sjukdomen.

Jag har i olika instanser försökt få ut de kliniska data som stödjer effekten för Coldzyme, den av sprejerna som vetenskapligt har mest på fötterna. Här har Läkemedelsverket i en tillsyn gett klartecken för påståendena att sprejen ”minskar risken för förkylning” och att den ”kan förkorta sjukdomsförloppet om den används på tidigt stadium”.

Företaget Enzymatica har tidigare sagt sig ha data på nästan 1 500 personer som i olika sammahang använt sprejen. Men dessa ville man inte lämna ut, i alla fall om jag inte lovade att skriva om studierna. Några studier finns ännu inte publicerade i den vetenskapliga litteraturen.

Läkemedelsverket har sekretessbelagt hela sin kliniska utvärdering av produkten, då utlämning av denna kan förmodas skada det aktuella företaget enligt 30 kap 23 § i offentlighets- och sekretesslagen.

Och innan jul kom så en dom från kammarrätten i Stockholm, dit jag överklagat Läkemedelsverkets sekretessbeläggning. Tyvärr, men väntat, gick domstolen helt på Läkemedelsverkets linje.

Min argumentation för domstolen var bland annat att det finns en stor allmännytta i att uppgifterna lämnas ut. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. När apotekspersonal ger råd om Coldzyme ska dessa alltså vara baserade på den till största delen sekretessbelagda vetenskap och beprövade erfarenhet som ligger bakom sprejen. Sålunda borde uppgifterna lämnas ut.

Men det argumentet föll alltså inte domstolen i smaken. Kammarrätten konstaterar bara att det enda undantaget för sekretess i det aktuella fallet gäller om ”intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut”.

Någon kanske hävdar att allt detta inte är någon stor sak. Läkemedelsverket har ju redan gjort en tillsyn och gett ok för hälsopåståenden kring Coldzyme. Jag menar dock att man inte fullt ut kan lita på denna tillsyn, så till vida att det uppenbarligen råder en annan syn på vilka evidens som behövs för att påstå olika saker om medicintekniska lågriskprodukters sjukdomsmodifierande effekter, jämfört med vad som behövs i andra sammhang, till exempel för läkemedel.

SBU skulle kunna göra en granskning. Men då jag kontaktat den myndigheten säger man att de begränsade resurser man har måste prioriteras till granskningar av mer allvarliga medicinska åkommor.

När det gäller förkylningssprejen Coldfri kan det eventuellt hända saker i en inte alltför avlägsen framtid. När jag själv tittade närmare på dokumentationen bakom den sprejen hittade jag i mitt tycke motstridiga uppgifter om hur sprejen verkar som jag i förlängningen tror bryter mot det medicintekniska regelverket. Jag påpepade dessa omständigheter för Läkemedelsverket som också startade en tillsyn.

Produkter som huvudsakligen uppnår sin effekt genom immunologisk, farmakologisk eller metabol verkan klassas nämligen som läkemedel. I den kliniska dokumentationen sägs på olika ställen att sprejen både har en icke-farmakologisk verkan samtidigt som den har en signfikant farmakologisk effekt av zink. Det senare ämnet påstås också bland annat ha en immunologisk effekt. Dessa omständigheter plus att sprejen aldrig testats i kliniska studier tror jag innebär att sprejen kommer tas från marknaden.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev