Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Carl-Magnus Hake: Flera frågetecken i KI:s Macchiarinibeslut

Publicerad: 29 juni 2018, 12:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det var ingen överraskning att Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen till slut fällde de vetenskapliga artiklar som beskriver Paolo Macchiarinis operationer av benmärgscellsbeströdda luftstrupar av plast till patienter på Karolinska universitetssjukhuset. Det mer kontroversiella biten handlar om medförfattarnas ansvar. Någon form av ansvar har ju samtliga, men frågan är var gränsen går för oredlighet. Jag avundas inte uppgiften att försöka bena ut vem som eventuellt kände till vad eller borde ha reagerat på något annat.

Ottersen och hans två föredragande utredare går som väntat visserligen inte på linjen från expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN, vars slutsats var att samtliga medförfattare var oredliga eftersom de hade sina namn på artikeln. Men intrycket är ändå att de går tämligen hårt fram. Till exempel riktas minst klander mot samtliga medförfattare utom en till den centrala publikationen i Lancet från november 2011.

Dagens Medicina granskning visar dock att en genomgående kritik om en påstått orimlig tidsangivelse varit felaktig, vilket borde fria vissa medförfattare från klander. Man kan se flera andra frågetecken. Utredningen präglas av efterklokhet så till vida att flera medförfattare får kritik för att de inte reagerade på en hård kritik från två referentgranskare i New England Journal of Medicine, dit manuset först skickades för att senare bli refuserat. Det är rimligt att detta skulle vara en varningsklocka men samtidigt torde det inte vara första gången som ett manus refuseras från världens högst rankade medicinska tidskrift – utan att medförfattare för den skull tvingas att börja misstänka oredlighet i forskning.

Notabelt är att utredningen överhuvudtaget inte nämner Paolo Macchiarinis påstådda bedräglighet som förmildrande faktor när medförfattarnas ansvar reds ut eller att den italienske kirurgen ju faktiskt rekryterades som stjärnforskare av Karolinska institutet, vilket torde vara ännu mindre anledning att börja ifrågasätta alla hans data. Från Karolinska institutets sida var det från början tanken att den här typen av transplantationer skulle göras, det var sålunda bara en tidsfråga innan några av lärosätets övriga forskare totades ihop med Paolo Macchiarini. Om detta förhållande står det ingenting i utredningen.

Ett annat frågetecken är att det är oklart vilken definition av oredlighet i forskning som utredningen använder sig av. I utredningen finns bara en kort allmän diskussion om vad oredlighet brukar anses vara. Exakt vilka ramar som rektor använt sig av framgår inte och det ökar risken för godtycklighet i beslutet, inte minst när det gäller medförfattarnas ansvar.

Spännvidden förefaller inte minst vara mycket stor när det gäller det mindre allvarliga begreppet klander. I Lancetartikeln verkar det vara klandervärt för juniora medförfattare att inte lusläsa den publicerade artikeln och jämföra med slutkorret för att hitta eventuella misstänksamma ändringar. Samma grad av kritik, alltså klander, riktade rektor nyligen i en helt annan utredning mot en forskningsledare på KI som uppenbarligan haft stor oordning i sin forskning och där kliniska försök sannolikt påbörjats före att djurförsök gjorts med en ny experimentell metod.

Gällande de tre visselblåsarna som också är medförfattare är det på ett sätt inte oväntat att de får kritik och att en av dem fälls för oredlighet i forskning. Det har genom hela utredningsprocessen funnits en misstänksamhet mot dem, bland annat grundat på den konflikt med Paolo Macchiarini som blossat upp innan de gjorde sin anmälan. Redan den förste utredaren Bengt Gerdin ansåg att de som medförfattare tidigt borde ha haft insikter om de felaktigheter de anmält. En annan centralt placerad person i utredningsprocessen har sagt till mig att visselblåsarnas anmälningar kan ses i perspektivet som att ”attack är bästa försvar”.

Visselblåsarna ska hyllas för att de oförtrutet jobbat för att den största svenska medicinska skandalen i modern tid har kunnat rullats upp – även om deras insats i den nu föreliggande utredningen talande nog förminskas till att deras anmälan bara ”bidragit” till att utredningen kommit till stånd.

Det är så klart rimligt att även visselblåsarnas eventuella del i skandalden granskas, liksom övriga medförfattares. Men då borde de inför beslutet beredas plats att försvara sig och kunna bemöta den kritik som riktas mot dem, i synnerhet om någon står i begrepp att fällas för oredlighet. Om medförfattarna på förhand fått reda på de anklagelser som riktades mot dem skulle de lätt ha kunna upptäcka den felaktiga kritiken gällande den orimliga tidsangivelsen. De hade då också haft möjlighet att påpeka eventuella andra fel som de hävdar finns i utredningen som nu inte går att överklaga.

Om man på Karolinska institutet vill understödja visselblåsande måste det finnas bättre rutiner för hur sådana anmälningar och medförfattarskap hanteras. I sin egen kommentar  till oredlighetsutredningen skriver rektor Ottersen: ”Ingen ska någonsin behöva tveka inför att lämna in en anmälan vid misstanke om oredlighet i forskning”. Jag tror att han har lite att jobba på för att den visionen ska bli verklighet.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev