Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Höga chefer sänker sig till sandlådenivå

Publicerad: 5 maj 2009, 13:07

Samordningen inom smittskyddet fungerar inte. Det visar den schism som uppstod när Socialstyrelsen i skarpa ordalag tillrättavisade Smittskyddsinstitutet för att på egen hand ha varnat svenskar för att åka till Mexiko.


Socialstyrelsen anser sig vara den myndighet som ska informera allmänheten. Smittskyddsinstitutet hävdar sin rätt till resevarningar. Därtill exponerade den europeiska smittskyddsmyndigheten, med säte i Solna, att man definierade pandemi på ett annat sätt än både svenska Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Detta är onödigt käbbel som väcker onödig förvirring. Tydlig information till oroliga medborgare måste i alla lägen gå före myndigheternas revirbevakning. Förtroendet för myndigheterna urholkas när höga företrädare sänker sig till denna sandlådenivå.

Incidenterna visar med önskvärd tydlighet att tydligare riktlinjer är nödvändiga.

Hur ska myndigheterna lyckas agera samordnat i en krissituation när de inte ens lyckas samordna sig i ett enkelt informationsärende i icke-akut läge?

Per Gunnar Holmgren
 chefredaktör

Sjukvårdens förbättrare får pris

I Dagens Medicin nr 19/09 presenteras årets vinnare av Guldskalpellen. Priset tilldelas det förbättringsprojekt som valts ut av en särskilt tillsatt, oberoende jury, med representanter från hela sjukvården.

Guldskalpellen 2009 går till apotekaren Tommy Eriksson, överläkare Lydia Holmdahl och övriga i projektet Läkemedelsberättelse i utskrivningsinformation på Universitetssjukhuset i Lund.
 Tillsammans med de fyra hedersomnämnda projekten gratuleras de av Dagens Medicin, läs mer på sidorna 14-17. Priset har initierats av Dagens Medicin och delas i år ut för fjärde gången.

Jag vill passa på tillfället att tacka Guldskalpellens jury. Jurymedlemmarna har med sina erfarenheter från olika delar av svensk sjukvård bidragit till en gedigen granskning av de anmälda projekten. Med sitt arbete medverkar juryn till att förändringsarbete i sjukvården ska bedömas på ett strukturerat sätt.

I Guldskalpellens jury sitter Peter Aspelin, ordförande i Svenska läkaresällskapet, Sören Carlsson Sanz, vårdchef vid akuten på Södersjukhuset i Stockholm, Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, Björn Olsson, läkare på Örnäsets vårdcentral i Luleå, professor Nina Rehnqvist, ordförande för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU samt undertecknad (som är juryordförande).

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev