Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Carl-Magnus Hake: Ingen lösning syns för dyra läkemedel i kombination

Publicerad: 16 oktober 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I senaste numret beskrivs en glädjande utveckling för överlevnaden vid en av de vanligaste blodcancerformerna myelom. Det finns förhoppningar om att den positiva utvecklingen kan fortsätta. En förutsättning är dock att alla nya terapiframsteg når ut till patienterna. Sedan ett par, tre år tillbaka finns här problem inte minst när det gäller kombinationsbehandlingar, där nya kostsamma läkemedel läggs till på en redan kostsam basbehandling. Problematiken är aktuell för flera cancersjukdomar men syntes vara uttalad vid just myelom.

Sommaren 2016 rapporterade Dagens Medicin om att tillägg av det nya läkemedlet karfilzomib (Kyprolis) till en grundbehandling med lenalidomid (Revlimid) hos patienter med återfall i myelom inte ansågs kostnadseffektivt av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, till och med om priset sattes till noll (!) kronor. Kostnaden som förknippades med basbehandlingen blev för hög, enligt TLV:s analys.

Att det behövs nya synsätt och samarbetsformer för att lösa sådana här situationer har varit tydligt länge. När Dagens Medicin skrev igen om problematiken i december 2017 anades vissa förhoppningar om att samla alla parter för att komma fram till en lösning. Förhoppningarna infriades dock inte.

Nu i höst har TLV tillsammans med ett konsultföretag startat ett utvecklingsarbete för att ”öka förutsättningarna för att relativt dyra kombinationsbehandlingar blir tillgängliga för patienterna till en rimlig kostnad”. Jag önskar detta arbete framgång men förhoppningarna därom ska nog inte betraktas som allt för höga.

Den kombination av två läkemedel vid spridd lungcancer, atezolizumab (Tecentriq) och bevacizumab (Avastin), som ska utvärderas är knappast den nya kombinationsbehandling som efterfrågas mest i sjukvården. Att just dessa två har valts ut i pilotarbetet – och inte några av de möjligen mer intressanta kombinationsbehandlingarna mot myelom – ska ses mot bakgrunden att konsekvenserna inte blir allt för svåra om arbetet skulle misslyckas, enligt en person med insyn i arbetet. Det är också talande att både atezolizumab och bevacizumab marknadsförs av samma företag. Om arbetet skulle röna framgång är det inte säkert att resultaten kan appliceras på de mer komplicerade situationerna där de kostsamma läkemedlen kommer från olika företag.

De låsningar som finns på området framgår av svårigheten att tillgängliggöra det mest omtalade av de nya myleomläkemedlen, daratumumab (Darzalex). TLV sade först nej till subvention då priset på 1,2 miljoner kronor för första årets behandling och sedan halva summan åren därefter ansågs för högt. Efter en lång process nåddes i april 2018 en överenskommelse om att daratumumab skulle kunna användas ensamt efter att andra läkemedel tappat effekt. Läkemedlet är godkänt också som del i tre olika kombinationsbehandlingar i tidigare sjukdomsfas. Här har företaget Janssen än så länge bara försökt få en av dessa ”ekonomiskt” godkända, nämligen tillsammans med det egna läkemedlet bortezomib (Velcade). När TLV sade nej, valde företaget att gå till domstol. Nästan två år senare, i september 2019, avslogs så överklagandet av förvaltningsrätten som tämligen tydligt gick på TLV:s linje.

Den enda vägen framåt verkar vara för Janssen att nå en prisöverenskommelse, även om det kanske svider en smula för aktieägarna till moderbolaget Johnson & Johnson som globalt gjorde en vinst på långt över 100 miljarder svenska kronor år 2018.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev