Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Kan Håkan Wittgren svara privatläkarna?

Publicerad: 24 februari 2009, 14:44

Jo, även jag förstår att Läkarförbundet vill ha kvar privatpraktikerna som medlemmar – apropå repliken här nedan. Men då måste Läkarförbundet göra något för medlemsavgifterna.


I repliken sägs att man är ”mycket angelägna om att det finns en mångfald av vårdproducenter” och att ”kolleger ska ges möjlighet till andra driftsformer än landstingens”.

Min kritik är dels inriktad på bristen på handling hos Läkarförbundet, dels på frånvaron av engagemang i den principiella frågan från hela Läkarförbundet.

Det borde inte ha varit alltför svårt att få gehör hos en borgerlig regering. Med rätt fotarbete på departement och i utskott skulle privatpraktikernas situation ha varit säkrad. Felet är att Läkarförbundet inte prioriterat frågan. Ledningen för Läkarförbundet tycks ha svårt att balansera privatpraktikernas intressen gentemot de högljudda medlemmar som är offentliganställda och riktar kritik mot all privat vård.

Och något fel är det väl när den egna, tvångsprenumererade, medlemstidningen skriver mindre om de egna medlemmarna än den fria konkurrenten Dagens Medicin?

Det hade varit intressant att få en kommentar från Läkarförbundets högsta företrädare på denna kritik. Att Gunnar Welander gör allt han kan hjälper inte mycket om han inte får stöd av förbundet.

Det är just detta som min kritik går ut på. Läkarförbundet har inte agerat tillräckligt kraftfullt i den principiella frågan – att påpeka betydelsen för hela läkarkåren, för hela sjukvården, att det finns från landstingen fristående alternativ.

Vad säger till exempel Håkan Wittgren, nytillträdd vd med lång erfarenhet från Praktikertjänst och privatvården? Han borde kunna medge Läkarförbundets brister utan att det blir en prestigeförlust.

Per Gunnar Holmgren
chefredaktör

Vi arbetar aktivt för mångfald

REPLIK I sin förra ledare påstod Per Gunnar Holmgren att Läkarförbundet inte vill ha kvar privatpraktiker som medlemmar. Inget kan vara mer fel. Läkarförbundet arbetar aktivt för privatpraktikerna.

Vi är mycket angelägna om att det finns en mångfald av vårdproducenter utanför den offentligt producerade vården. Via ersättningsetablering behålls en privatläkarkår av egenföretagare. Nyetableringar behövs dock för att bidra till fortsatt utveckling av den öppna vårdens kvalitet och effektivitet.

I Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program ”Framtidens sjukvård” står det klart att kolleger ska ges möjlighet till andra driftsformer än landstingens. Ersättning via den nationella taxan är ett viktigt alternativ.

Att Läkarförbundet vill ha fler etableringar inom den privata vården är ett faktum som vi ofta påtalar, inklusive i vårt remissvar till socialdepartementet. Vi passar på att ge chefredaktören en eloge för stödet som praktikerna fått på ledarplats under det gångna året.

Gunnar Welander,
ordförande i Svenska privatläkarföreningen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev