Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Läkarens sjukintyg måste ses som ett beslut – inte ett förslag

Publicerad: 13 januari 2011, 08:34

Sjukförsäkringen i Sverige fungerar inte. Ett system som innebär att försäkringsgivaren, staten, har en första linjens handläggare, läkaren, som inte har mandat och som man inte litar på är oacceptabelt.


Återigen är debatten om sjukintygen igång. En ny studie från Stockholms läns landsting visar att vart fjärde sjukintyg inte håller måttet i förhållande till Försäkringskassans vägledning och Socialstyrelsens föreskrifter. Även om det skett en viss förbättring från 2004 till 2009 är den ganska liten. Läkarna skriver betydligt mer utförliga intyg, men de motsvarar ändå inte Försäkringskassans krav. Nya arbeten kommer att startas för att förtydliga och förenkla intygen och för att förbättra kommunikationen mellan Försäkringskassans handläggare och läkarna.

Jag anser att problemet är att systemet i grunden är felkonstruerat och att det är rättsosäkert för medborgarna. När jag som medborgare går till min läkare och han eller hon anser att mitt sjukdomstillstånd är sådant att jag inte bör arbeta så borde det beslutet gälla. Som det är nu så är det bara ett förslag som Försäkringskassan sedan i efterhand tar ställning till om de accepterar eller ej. Jag kan ha varit hemma från mitt arbete i månader och förlorat pengar som jag inte får någon ersättning för.

Det är klart att Försäkringskassan ska ha möjlighet att ompröva en läkares beslut, men till dess att ett nytt beslut är fattat måste det första gälla. En sådan ordning skulle tydliggöra läkarens roll och ansvar. Den skulle också ge möjlighet till en mer öppen diskussion mellan behandlande läkare och Försäkringskassan. Nu handlar diskussionen uteslutande om huruvida läkaren lämnat de uppgifter som krävs för att Försäkringskassan ska kunna fatta sitt beslut. Diskussionen mellan läkaren och Försäkringskassan borde i stället handla om huruvida personen är kapabel att arbeta eller inte.

Jag tycker att regeringens ambition att få sjukförsäkringen att fungera just som en sjukförsäkring är bra, men det finns en hel del kvar att förändra. Det är också bra att det finns en ambition att hitta ett så objektivt och tydligt system som möjligt när det gäller vilken typ av sjukdom som gör att man bör vara hemma från arbetet. Men det finns massor av sjukdomstillstånd där det inte är självklart. Det borde läkare och Försäkringskassa ägna sig åt att diskutera i stället för att debattera hur ett intyg ska fyllas i.

Mikael Nestius
 chefredaktör

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News