Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Ledningen förvärrar kris på Röda korset

Publicerad: 23 juni 2009, 11:16

Misstankarna om ekonomiska oegentligheter räckte för att häkta den förre kommunikationsdirektören Johan af Donner på Röda Korset. Brottsrubricering och belopp som kan ha försnillats går inte att få klarhet om i dag.


För Röda Korset är detta den värsta situation organisationen kan hamna i – en insamlingsorganisation lever helt och hållet på givarnas förtroende. Om misstankarna skulle besannas efter förundersökning och rättslig process visar detta på flera brister inom Röda Korset.

■ Fel person har anställts, vilket drabbar generalsekreteraren Christer Zettergren.
   ■ Kontrollen har inte varit tillfredsställande, vilket likaså slår tillbaka mot den högsta ledningen.
   ■ Kommunikationen till givare och allmänhet har varit minst sagt bristfällig, både kring skälen för Johan af Donners hastiga avgång i maj och de misstankar som sedan började florera.
   ■ Men frågan är om det inte är styrelseordföranden Bengt Westerberg som orsakat den allvarligaste förtroendeskadan när han förklarade Johan af Donners avgång med att denne haft otillåtna extraknäck.

Bengt Westerberg visste kanske inte så mycket i det första läget men försökte ändock vrida på verkligheten. Han gav sken av att läget var under kontroll och att det inte var fråga om ekonomiska oegentligheter.

Om det konstateras att Johan af Donner skott sig själv på givarnas bekostnad kan Röda Korset på längre sikt överleva en sådan förtroendekris. Men frågan är om organisationen kan förknippas med en högsta ledning som försöker mildra skadorna genom att antingen uttala sig utan tillräcklig faktakunskap eller – i värsta fall – medvetet dölja sanningen.

Per Gunnar Holmgren
chefredaktör

Förtroendekris 2: Cancerfonden

Misstankarna mot Röda Korsets kommunikationsdirektör Johan af Donner, se ovan, väckte febril aktivitet även hos Cancerfonden, som den 10 juni beslutade om en internrevision. Johan af Donner var fram till 2004 ansvarig för insamling och kommunikation på Cancerfonden. Internrevisionen sker uttryckligen med syfte att kontrollera åren då Johan af Donner arbetade där.

Utifrån kan detta tolkas som en snabb och resolut handling för att säkra förtroendet för Cancerfonden. Men – det snabba beslutet kan också vara ett tecken på att misstankar legat och grott även hos Cancerfonden. När misstankarna kom till ytan på Röda Korset gällde det för Cancerfondens ledning att agera snabbt och distansera sig från Johan af Donner.

Förtroendekris 3: Hälsojobb.se

För två år sedan uppdagades att flera sajter för internetrekrytering, däribland Hälsojobb.se, tagit höga priser utan att infria givna löften. Nu gör ägarbolaget, Svensk internetrekrytering, en märklig sväng och anställer Henrik Kvick som vd. Det var han som låg bakom de tidigare kritiserade affärsmetoderna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev