Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Märkligt hur Lunds ledning slingrar sig

Publicerad: 10 februari 2009, 15:20

För tredje gången handlar denna krönika om onkologiska kliniken i Lund och ledningen för den division som kliniken ingår i.


Läs gärna inlägget här nedan först.

Steg för steg har divisionsledningen retirerat. I efter­hand är det märkligt att se hur divisionschefen Lars-Torsten Larsson har slingrat sig.

» Jag skrev för tre veckor sedan att onkologen säger nej till behandling med nya biologiska läkemedel. Lars-Torsten Larsson angrep mig för att ha fel och oroa patienterna i onödan. Därefter visar det sig att två cancerprofessorer i Lund och Helsingborg riktar exakt samma kritik mot divisonsledningen. I dagens inlägg kommenterar Lars-Torsten Larsson varken mina eller professorernas uppgifter. Jag hävdar fortfarande att det funnits ett beslut om att inte behandla patienter med till exempel spridd tarmcancer med nya biologiska läkemedel.

» Lars-Torsten Larsson svarar med att räkna upp kostnaden för några av läkemedlen. Detta är alltså läkemedel som till stor del har satts in av enstaka läkare – mot divisionsledningens vilja och beslut. Ett inlägg av professorerna Mef Nilbert och Gudrun Lindmark i Sydsvenskan vidimerar min beskrivning.

» Ytterligare en bekräftelse kom när klinikledningen på onkologen i förra veckan sade att man lyft bort begränsningar man haft på cancer­läkemedlen.

Det är uppenbart att man i Lund har gjort en annan bedömning än på alla övriga universitetssjukhus i landet. Det är ingen ansvarsfull avvägning. Det är en besparingsåtgärd som inte tar hänsyn till vetenskapliga resultat och därför inte gick att försvara offentligt.

Varför kommenterar inte Lars-Torsten Larsson dessa fakta på ett rättframt sätt? Jag tackar gärna ja till hans inbjudan att besöka Lund. Jag tror att det är den enda vägen att kanske förstå prioriteringarna där.

Per Gunnar Holmgren
chefredaktör

Replik till Per Gunnar Holmgren:

På onkologiska kliniken i Lund ordinerades 2008 i sluten vård Erbitux  för 3,5 miljoner kronor (Mkr), Avastin för 4,5 Mkr och totalt för monoklonala anti­-kroppar (L01XC) i slutenvård 31,5 Mkr och 15,5 Mkr i öppenvård. Dessutom fick, utanför ordinarie budget, ett antal patienter i kliniska studier dessa medel för att behandlings­effekten skulle värderas vetenskapligt.

Chefskap i offentlig verksamhet handlar ytterst om att på ett ansvarsfullt och så klokt sätt som möjligt använda de medel som vi tilldelas i den demokratiska processen. De beslut som fattas på divisions­nivå handlar mycket om budgetstyrning och jag är mycket väl medveten om att för 2008 tilldelades onkologiska kliniken en budgetförstärkning som var betydligt större jämfört med övriga verksamheter inom divisionen.

Det hade varit trevligt att bjuda ner Per Gunnar Holmgren till Lundakliniken för att se en framgångsrik verksamhet som nu dessutom planerar för såväl en utbyggnad av strålbehandlingskapaciteten som organisatoriska förändringar med ett regionalt perspektiv.

Lars-Torsten Larsson
divisionschef vid Universitetssjukhuset i Lund

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev