Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Carl-Magnus Hake: Nej, tio personer dör inte av ojämlik vård varje dag

Publicerad: 18 mars 2015, 08:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Här om dagen blev det stort genomslag i medierna för en rapport från den av Läkemedelsindustriföreningen initierade Kommissionen för jämlik vård. Huvudbudskapet som förmedlades av till exempel TT var att ojämlik vård dödar tio varje dag.

Problemet är att siffran inte stämmer och detta av tre orsaker.

För det första tycks kommissionen delvis ha misstolkat uppgifter i Öppna jämförelser. Det handlar om siffror över så kallad sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet, en indikator som speglar dödlighet i 18 sjukdomar som valts ut för att de bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser, som tidig upptäckt och behandling. Se sidan 19 här.

Enligt siffrorna i Öppna jämförelser avled 13 491 personer av sådana dödsorsaker under åren 2010 till 2013. I sin rapport har kommissionen delat den siffran med fyra för att slå ut den på år och sedan med 365 för att slå ut den på antalet dagar, vilket avrundat blir 10 sjukvårdsrelaterade åtgärdbara dödsfall per dag.

Att tio svenskar dör varje dag i sjukdomar som sjukvården hade kunnat åtgärda blir sedan bärande i kommissionens sammanfattning av sin rapport. Men siffran speglar alltså bara en indikator för 18 sjukdomar, däribland stroke, diabetes och blindtarmsinflammation. Ischemisk hjärtsjukdom och de stora cancersjukdomarna finns inte med, vilka i högsta grad också är påverkbara. Så den egentliga siffran över påverkbar sjuklighet är egentligen mycket högre. Man kan också konstatera att indikatorn bara gäller dödsfall i åldrarna 1 till 79 år. Den stora mängden dödsfall som sker längre upp i åldrarna, varav en del också borde vara påverkbara, finns inte med.

För det andra anser kommissionen att de tio dödsfallen om dagen är helt i onödan, vilket förefaller orimligt. Visserligen kan man tycka att ingen borde dö före 79 års ålder i de 18 sjukdomarna, men den aktuella indikatorn speglar inte onödiga eller undvikbara dödsfall. Den speglar påverkbara dödsfall. Det är osannolikt att alla de här dödsfallen skulle försvinna ens om sjukvården och samhällets övriga hälsoinsatser presterade på optimal nivå.

För det tredje sker sedan en glidning någonstans i kommissionens marknadsföring av sin rapport. Från att ha handlat om tio dödsfall om dagen i åtgärdbara sjukdomar, så blir budskapet från vissa av kommissionens medlemmar i stället att tio personer dör om dagen på grund av ojämlik vård. Det senare har inget stöd i hur siffran tagits fram. Visserligen refererar kommissionen till att det finns skillnader i den aktuella indikatorn mellan olika landsting, men hur stor del av denna skillnad som beror på ojämlik vård problematiserar man inte.

Att sjukvården är ojämlik i Sverige är förstås ett allvarligt problem och det är bra att kommissionen lyfter fram det. Men problemet förtjänar en korrekt beskrivning. På många andra ställen i sin rapport lyfter kommissionen fram exempel på hur den här ojämlikheten kan te sig. Man väljer i stället att främst lyfta fram en säljande siffra, som lyfts ur sitt sammanhang, som egentligen borde vara mycket högre och som sedan förvanskas ytterligare i uttalanden från kommissionens medlemmar.

Hur många dör då på grund av ojämlik vård? Det vet vi inte. Kommissionen för jämlik vård föreslår själv att Socialstyrelsen ska få ett utökat uppdrag att kartlägga hur många människor som bedöms förlora sina liv på grund av denna orsak.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev