Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Regeringen missar helt varför oberoende granskning behövs

Publicerad: 8 juni 2010, 14:25

Mycket i förslaget till ny patientsäkerhetslag är bra, men det finns också klara brister.


Grundtanken i förslaget är klok: att det är viktigare att hitta de systemfel som orsakar skador och fel inom vården än att jaga individer. Det är bra att det nu går att göra anmälningar om fel i vården utan att man som patient måste peka ut en person som den som begått felet. Det kan leda till fler och bättre anmälningar.

Men att Socialstyrelsen ska ta över handläggningen av ärendena från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och dessutom med en nämnd som består av tjänstemän och där besluten inte går att överklaga (även om socialminister Göran Häggund nu antyder att det kan bli någon typ av möjlighet till överklagan) är ett dåligt förslag, liksom att ta bort påföljderna erinran och varning.

HSAN:s generaldirektör Aud Sjökvist har länge försökt förklara varför hon anser att förslaget har stora brister utan att någon verkar lyssna på henne. Hon har en poäng när hon påpekar att HSAN har haft en väldigt viktig roll just som oberoende granskare. När nu all tillsyn av sjukvården kommer att ske inom Socialstyrelsen och dessutom på ett sätt som gör att allmänhetens insyn minskar, så är det feltänkt.

Det är lätt att förstå varför man av praktiska skäl tycker att det är bra att allt arbete sker på samma ställe och dessutom där både kompetens och sanktionsmöjligheter finns. Men här missar regeringen att den fristående granskningen är viktig just för att den är fristående, för att de som utför den står utanför sjukvårdssystemet. Nu blir det Social­styrelsen som själv ska granska hur dess riktlinjer följs och indirekt hur bra de fungerar.

Sverige har en dålig tradition av oberoende myndighetsgranskning. Det är ett uselt system med myndigheter som granskar sig själva och allmänhetens förtroende för ett sådant system blir dåligt.

Om människor som anser sig felbehandlade känner att ingen lyssnar på dem och om det inte blir några konsekvenser för dem som orsakat deras lidande, så kommer de att känna sig kränkta en andra gång. Då blir risken uppenbar att de väljer andra sätt att agera, till exempel genom att polis­anmäla händelserna. Svensk sjukvård kommer inte att bli bättre om fler av dess utövare hamnar i domstol, tvärtom kommer den bara att bli ängsligare. Nej, gör om förslaget och behåll en oberoende nämnd, och behåll åtminstone någon sanktionsmöjlighet till förutom prövotid och indragen legitimation.

Mikael Nestius
 chefredaktör

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev