Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Carl-Magnus Hake: Så svängde Socialstyrelsen om tarmscreening

Publicerad: 2 juli 2013, 09:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Sveriges befolkning i åldern 60 till 74 år bör genomgå masstestning för blod i avföringen för att därmed kunna upptäcka eventuell kolorektal cancer i tidigt skede. Det beskedet kom från Socialstyrelsen för några veckor sedan. Därmed kommer Sverigeatt att sälla sig till länder som Finland och Storbritannien som redan infört sådan screening.

Vad Socialstyrelsen inte nämnde var att samma myndighet år 2007 gav ett annat besked i frågan. Då ansågs det inte finnas underlag för att starta en sådan rutinmässig screeningverksamhet med hänvisning till att inga studier visat att den totala överlevnaden förbättras samt att biverkningarna inte är tillräckligt utredda. Slutsatsen blev att screening bara ska ske inom ramen för studier.

Egentligen har det inte kommit någon ny avgörande evidens som stärker nyttan av screening. Så varför denna omsvängning? Svaret blir att Socialstyrelsen i sin nya modell för att bedöma screeningprogram inte alls tar hänsyn till om ett sådant program ökar den totala överlevnaden, bara om dödligheten i en den aktuella sjukdomen sjunker. Och det gör den med ungefär 17 procent bland personer som inbjuds till test för blod i avföringen, vilket var avgörande för Socialstyrelsens nya rekommendation. Om samma modell använts i 2007 års cancerriktlinjer skulle tarmscreening med all sannolikhet ha rekommenderats redan då. (Man kan för övigt konstatera att inget screeningprogram på cancerområdet lyckats visa en effekt på total överlevnad.)

Sedan torde den expertgrupp som stått för underlaget till 2013 års rekommendation inte ha varit lika splittrad som motsvarande grupp var år 2007. Då fanns nämligen en djup oenighet om evidensen för screening, där den skeptiska linjen drevs av Göran Ekelund, docent i kirurgi vid Lunds universitet, se bland annat Dagens Medicin 3 maj 2007. Han var nu inte med i den tremannagrupp som tittat det vetenskapliga underlaget inför 2013 års rekommendation, där åtminstone två av granskarna, Lars Påhlman och Bengt Glimelius, tidigare förespråkat tarmscreening.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev