Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

”Spretigt tyckande om aktuell utredning”

Publicerad: 12 februari 2020, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det är svårt att göra alla nöjda. Den gamla ­sanningen lär komma väl till pass när remissvaren på Göran Stiernstedts utredning Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet ska bidra till departementets knådande av lagförslag. De spretar nämligen rejält.

Flera läkarorganisationer invänder mot förslaget att invånare ska vara listade hos en utförare, men inte hos en läkare. Tanken är sedan att patienten ska välja en fast läkarkontakt hos den utförare där de är listade.

Läkarförbundet radar upp en lång rad argument mot förslaget. Fackföreningen anser att listning på läkare skulle leda till fler läkare i primärvården, underlätta ett gott teamarbete och skapa kontinuitet och trygghet.

Medan läkarföreträdare tycker att läkarkontakt undervärderas i utredningen, är bland annat Vårdförbundet av motsatt uppfattning.

”Fast läkarkontakt passar inte för alla och är inte heller motiverad för alla”, skriver Vårdförbundet i sitt remissvar.

Fackföreningen hör också till dem som varnar för att fritt val av utförare kan medföra att patienter som är snabba att välja tränger undan svagare grupper. I alla fall om det fria valet kompletteras med ett listningstak.

Utredningen föreslår också att patienter ska få lista om sig högst två gånger per år, om det inte finns särskilda skäl. Konkurrensverket gör tummen ned och en del remissinstanser ifråga­sätter om problemet med hoppande patienter är ­så stort att regeln behövs.

Andra är positiva. Till dem hör Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som tagit ställning ur ett etiskt perspektiv. Smer anser att värdet av kontinuitet och en personcentrerad och behovsbaserad vård väger tyngre än enskildas intresse att kunna byta vårdgivare titt som tätt.

Det är som sagt svårt att göra alla nöjda – och det är naturligtvis inte heller utredarens uppdrag. Remissinstansernas uppdrag är att argumentera utifrån sitt perspektiv på helheten, och därmed också värna sina egna intressen. För lagstiftarna gäller det nu att hålla fokus på slutmålet, däribland en vård baserad på kontinuitet och behov och som utgår från individers olika behov.

Plus

Att Svensk förening för allmänmedicin har tagit fram ett dokument om utvidgad primärvård för sköra äldre som grund för en tryggare och bättre vård för denna utsatta grupp.

Minus

Att det fortfarande är stora skillnader i landet när det gäller primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor, att döma av Socialstyrelsens senaste rapport.

LISA BLOHM

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev