Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Taktiskt men riskfyllt att stå först i kön

Publicerad: 10 juni 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det var nog lite på ett hår att vårdförloppet för stroke och tia godkändes under våren, som bara ett av tre vårdförlopp. I ett sent skede lyftes subaraknoidalblödningar ut ur dokumentet, efter att ha funnits med i remissversionen. Arbetsgruppen bakom vårdförloppet ska ha bestämt sig för att bygga ut beskrivningen om den akuta utredningen, men om det skulle ha petats in i texten hade vårdförloppet sannolikt godkänts först i höst. Då gjordes valet att komplettera vårdförloppet i efterhand.

Sannolikt ett taktiskt val, i ett läge där sjukvården våndas över en växande vårdskuld. När trycket från covid-19 lättar kan det vara en fördel att stå först på tur, för dem som ser vårdförloppen som en väg mot effektiv och jämlik sjukvård.

Samtidigt blir det en utmaning att snabbt engagera personal, som kanske inte fått sin normala semester, i ett mer eller mindre stort förändringsarbete. Det finns en medvetenhet om att implementering som var tänkt att drivas på ganska snabbt nu inte kommer att kunna hastas fram. Arbetet ska bedrivas ” lyhört och flexibelt utifrån det läge som regionerna befinner sig i” heter det från den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning.

Mitt i detta finns också inom neurologin en oro för effekter av pandemin för människor med stroke och tia. Det finns tecken på att en del personer med lindriga symtom avvaktat med att söka vård. Kanske har fler än vanligt inte hamnat direkt på en strokeenhet när resurser stuvats om och kanske kan effekter av covid-19 öka risken för stroke.

Men på sina håll ses införandet av vårdförloppet som något att hålla sig till, i detta osäkra läge. Det gör det tydligare vad som ska göras och svårare att prioritera bort exempelvis tydligt utpekade rehabiliteringsinsatser.

Implementeringen av vårdförloppet påverkar mer än strokevården och ger lärdomar till dem som följer efter. Men det är inte riskfritt att gå först och det kan med lite otur göra stigen krångligare. Går införandet relativt smidigt och vinster går att se tidigt, blir det vägledande. Samtidigt kommer varje bakslag göra att de som redan är kritiska till enhetliga vårdförlopp får vatten på sin kvarn.

Det ska därför bli spännande att följa införandet – och hur stora förändringar det i praktiken kräver i omhändertagandet av strokepatienter.

LISA BLOHM

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev