Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Varför sjukvården gör färre anmälningar måste utredas

Publicerad: 6 december 2011, 10:11

Patientsäkerheten stod i fokus på Medicinska riksstämman i år. Inför stämman kunde vi avslöja att antalet lex Maria-anmälningar i sjukvården har gått ner för första gången på många år.


På Socialstyrelsen hade man förväntat sig fler anmälningar i och med den nya lagen som skärpte kravet för vård­givarna att anmäla, i stället har det alltså blivit precis tvärtom.

Motsatt trend har anmälningarna från patienterna som ökar efter det att Socialstyrelsen tagit över från HSAN.

Än så länge är det ingen som har något svar på varför lex Maria-anmälningarna gått ner eller som har gjort en analys av vilken typ av anmälningar som minskat. Men det är oroväckande att patientanmälningarna ökar samtidigt som sjukvårdens egna anmälningar minskar. Det tyder på att sjukvården anmäler allt för få fall och missar eller struntar i att anmäla misstag.

Det kan dock finnas naturliga förklaringar till minskningen av antalet anmälningar, som till exempel att sjukvården blivit bättre på att följa upp enklare händelser och åtgärda dem utan att anmäla händelserna till Socialstyrelsen.

Även om Socialstyrelsen nu är överhopad med ärenden från patienter måste den snabbt göra en analys av både nedgången av lex Maria-anmälningarna och uppgången av patient­anmälningarna. Det finns mycket som tyder på att det nya systemet har lett till att sjukvården anmäler för lite. Vi måste få reda på om det är så och i så fall varför.

En del av sjukvården som absolut underrapporterar händelser som lett till att patienter skadats eller kunde ha skadats är primärvården. Varför primärvården är så dålig på att lex Maria-anmäla finns det ingen riktig studie på, men det finns en hel del gissningar från folk inom primärvården. De tror helt enkelt att färre misstag upptäcks eftersom läkare i primärvården ofta är ensamma med patienterna medan patienter inom sjukhusvården ofta möter fler personer och då är chansen mycket större att misstag upptäcks.

Inom primärvården efterfrågar man centrala initiativ från landstingen för att få till ett bättre patientsäkerhetsarbete. Jag tycker det är en alldeles utmärkt idé. Det behövs att någon först analyserar de vanligaste typerna av fel som händer inom primärvården och att man sedan åker runt på vårdcentralerna och får dem att arbeta systematiskt med patientsäkerheten.

MIKAEL NESTIUS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev