Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Carl-Magnus Hake: Varje försening i transplantationsfrågan mäts i liv

Publicerad: 3 april 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I den senaste pappersutgåvan skriver Dagens Medicin om två positiva nyheter kring organtransplantationer: att ett lyckat pilotprojekt nu krattar manegen för införande av donation från patienter där hjärndöd inträffar på grund av cirkulationsstillestånd, så kallad DCD, samt att det ånyo blivit ett rekord i lungtransplantationer.

Apropå den första nyheten är det ju i Sverige hittills DBD som gäller, det vill säga att patienter enbart kan donera organ om de avlider på grund av primär hjärnskada och samtidigt är uppkopplade i respirator. Breddinförande av DCD skulle väsentlig kunna öka antalet organdonationer. Förra året var det 182 avlidna som donerade organ och denna siffra antas kunna öka med 40 till 80, enligt beräkningar från den ideella föreningen Mer organdonation, MOD.

En ännu större potential finns dock om de lagliga knutarna kring organdonation kan lösas, framhåller MOD:s grundare Peter Carstedt när jag pratar med honom. I dagsläget finns det nämligen oklarheter kring bland annat vilka medicinska insatser som i livets slutskede kan göras på en levande människa för att möjliggöra donation. Förhoppningsvis får vi ett recept på hur knutarna kan lösas den 4 juni när den senaste donationsutredaren Sten Heckscher ska lämna förslag på ”ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation” till regeringen.

Den minnesgode kommer kanske ihåg att socialdepartementet efter en lång betänketid – och överraskande för många involverade – år 2017 underkände den förre utredaren Anders Miltons då två år gamla förslag på området. Utan att regeringen någonsin tycks ha hänvisat till några särskilda paragrafer, i alla fall inte officiellt, så ansåg man att Miltons förslag inte var förenliga med grundlagen. Detta hade också påpekats från en av remissinstanserna, men problemet var att ingen såg det under utredningens gång. Och förfarandet fick ordentlig kritik.

Jag håller tummarna för att Sten Heckschers blivande förslag – däribland kanske att anhörigas vetorätt till det presumtiva samtycket till donation ska upphöra – kommer vara oomtvistligt förankrade i den juridiska myllan och att de sedan implementeras snabbt. Varje försening som bromsar en ökning av organdonationerna har ju en prislapp som mäts i liv.

Plus
Det verkar ske ett uppvaknande om sjukvårdens klimatpåverkan. På sidan 16 kan ni läsa om gasdrivna astmasprejers betydelse i frågan. Förhoppningsvis kan ni läsa fler artiklar i ämnet framöver i Dagens Medicin.

Minus
Apropå temat för krönikan ovan, så är det beklämmande att det finns så stor regional skillnad – nästan tresiffrig – mellan högst och lägst frekvens av organdonationer.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev