Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Bristen på tilltro till verksamheten är djupt oroande

Publicerad: 9 december 2015, 10:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Svenska primärvårdsläkare har mest tid per patient, enligt vad de själva svarat i den årliga enkäten gjord av Commonwealth Fund. Där har läkare i tio länders primärvård svarat på frågor om sitt arbete och de svenska svaren är nedslående så väl som motsägelsefulla. 2 900 specialister i allmänmedicin och ST-läkare med fast arbetsplats i svensk primärvård har svarat. Läkarna uppger att de har 24 minuter per rutinbesök, högst av alla deltagande länder, och samtidigt är de också näst minst nöjda med den tiden. Bara i Storbritannien är primärvårdsläkarna mer missnöjda med sin tid med patienten (11 minuter per rutinbesök).

Rapporten bör läsas som en gigantisk varningsklocka till ansvariga landstingsledningar och politiker på alla nivåer. Den har ringt länge och alla har hört den men allt för lite har gjorts. Läkarna i primärvården sätter bottenbetyg på sitt eget arbete i område efter område i enkäten: Lägst av tio länder på att vara väl förberedd att ta hand om kroniker. Sämst av tio länder vad gäller att få rätt information i tid om läkarens egen patient varit i specialistvården. Mest oroande av allt är att de svenska läkarnas sjunkande förtroende för det egna sjukvårdssystemet. Bara 19 procent av dem instämmer i påståendet ”på det hela taget fungerar hälso- och sjukvårdssystemet bra”. För tre år sedan höll 39 procent med om samma sak. En tredjedel av läkarna som har svarat tycker att kvaliteten på den medicinska vård som deras patienter får har försämrats under de tre senaste åren.

Är svensk primärvård i fritt fall? Eller är läkarna där helt enkelt för självkritiska, för benägna att se problem i stället för möjligheter? Gör den stress och underbemanning som många vittnar om det omöjligt att se skogen för alla trän?

Specialister i allmänmedicin behöver karva ut en ny roll i vårdvardagen, där deras eftertraktade kompetens verkligen gör nytta. Vara den som kan hjälpa kroniker med flera diagnoser att nå en så god hälsa som möjligt på helheten. För det behövs digitala kunskapsstöd, fungerande it-system och en bemanning där flera yrkesgrupper formar lag runt patienten. Men det behövs också hopp och tilltro till det hjul man själv är en kugge i. Bristen på det oroar mest av allt.

CHRISTINA KENNEDY

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev