Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Dags för alla att fråga sig: Vilken skada kan jag undvika i dag?

Publicerad: 9 juni 2016, 08:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Vad skulle svensk sjukvård kunna åstadkomma med sju extra miljarder? Sammanhållna vårdkedjor för kroniker, kanske. Rejäla kliv mot en hållbar personalpolitik och smartare arbetssätt. En saftig innovationsbudget. Man kan drömma sig bort, eftersom sju miljarder kronor är ganska mycket.

Det är lika mycket som den beräknade årliga kostnaden för den extra vårdtid på sjukhus som beror på undvikbara vårdskador. Detta enligt en ny undersökning av drygt 52 000 granskade vårdtillfällen som landsting och regioner låtit göra i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Data från mer än 60 sjukhus finns med och det finns både goda och dåliga nyheter.

De goda? Att det verkar som att betydligt färre patienter dör eller får bestående men av undvikbara vårdskador än man tidigare trott. Och att antalet patienter som får någon slags undvikbar skada har minskat med runt 20 000 när man jämför år 2015 med år 2013.

De dåliga nyheterna?

Att 100 000 patienter på svenska sjukhus varje år får skador som hade gått att undvika. Och att det ser ut som att kurvan för antalet skador och vårdskador vänder uppåt igen under andra halvåret 2015.

Det vanligaste problemet är vårdrelaterade infektioner. Annat vanligt är kirurgiska skador (reoperation, skadade organ, blödningar), trycksår, fallskador och överfulla blåsor. Och sådana som beror på läkemedel.

Ju äldre patienten är, desto fler vårdskador. Inte konstigt, eftersom vi vet att de gamla och skröpliga ofta har många diagnoser och symtom. Men oerhört nedslående oavsett eftersom det är de undvikbara skadorna som ökar mest med stigande ålder. Smaka på den: De skador som kan förutspås och förebyggas är de som stiger i takt med patientens årsringar.

För utlokaliserade patienter är andelen vårdtillfällen med undvikbara skador dubbelt så hög som för de patienter som får vård där det finns den kompetens som krävs för deras tillstånd. Dubbelt så hög. Ändå utlokaliseras patienter varje dag.

I slutändan är det som upprör mest att inget är nytt. Mot de vanligaste vårdskadorna finns massor av evidensbaserade åtgärdsprogram. 62 procent av skadorna bedöms som undvikbara eller sannolikt undvikbara. Det är dags för alla att fråga sig: Vilken skada kan jag undvika i dag?

CHRISTINA KENNEDY

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News