söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Lisa Blohm: ”Det finns ingen magisk lösning – nära vård kräver mer resurser”

I förra veckan damp det ned en jobbig rapport för den som ännu hoppas att primärvård och nära vård är en enkel och smått magisk lösning på vårdplatsbrist på sjukhusen.

Publicerad: 6 april 2023, 10:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalysPrimärvård

Det är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som fortsätter att utvärdera den omställning till en god och nära vård som riksdagen först sa ja till 2018 och där primärvården ska vara navet.

I sin nya rapport slår Vårdanalys med all önskvärd tydlighet fast att det går trögt. Och det handlar inte om brist på vilja eller tilltro till reformen i sjukvården – utan till stor del om brist på resurser.

”Mycket av arbetet inom omställningen har hittills bedrivits på strategisk nivå men utan synliga effekter i verksamheterna”, är en av utredarnas samlade slutsatser. Myndigheten konstaterar också att det i regionernas handlingsplaner för omställningen är ”otydligt om regionerna avser att förstärka primärvårdens resurser framöver, och i så fall hur.”

Det har betydelse att rapporten kommer just nu, när det länge har varit stort fokus på akutsjukhusen. Med en halvårsgammal regering och maktskiften i många regioner kan det vara extra viktigt. Annars finns det en risk för att primärvården kommer i skymundan när skattekronor prioriteras då makthavare ska visa handlingskraft.

Det räcker som vanligt inte med pengar, och exempelvis lyfter Vårdanalys också brister i arbetsmiljön som ett hot mot kompetensförsörjningen. Men i rapporten pekar vårdcentralschefer ut ekonomiska resurser som viktigast för att nå målen med omställningen. Och företrädare för såväl primärvård som kommuner och sjukhus delar bilden av att vårdcentralerna behöver mer resurser. Personalens tid räcker inte till för att driva utvecklingsarbete inom ramen för omställningen.

Det är så viktigt, för alla delar av sjukvården, att detta tas på allvar. Annars blir det mycket svårt att nå de goda effekter som är visionen, som skulle gynna såväl invånarna som hälso- och sjukvården som helhet – och lätta på trycket på akutsjukhusen.

Läs också: ”Säkrast för motståndare att höja rösten mot anmälningsplikt nu”

En glädjande detalj är att Vårdanalys rapport bland annat bygger på enkätsvar från 64 procent av landets alla vårdcentralschefer och att myndigheten ser ut att ha ansträngt sig rejält för att nå alla. Det är viktigt för trovärdigheten och relevansen.

Vårdanalys ska slutredovisa sitt uppdrag i mars 2025. Omställningen till nära vård behöver mer resurser långt innan dess.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på våra nyhetsbrev!

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Toppen

Snart dags för Vårdarenan
Om två veckor är det dags för Vårdarenan, i Dagens Medicin Agendas och Dagens Samhälles regi. Intresset för att delta på årets konferens, en mötesplats för svensk hälso- och sjukvård, har varit mycket stort och det lär bli många spännande diskussioner och givande möten.

Botten

Ökning av ätstörningar
Allt fler diagnoser på ätstörning ställs i Sverige och de allra senaste åren är det flickor mellan 12 och 17 år som stått för de flesta fallen. Läkare som möter drabbade är oroade och ser möjliga förklaringar till utvecklingen.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lisa Blohm

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev