Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Detta lär inte förbättra tilliten mellan politiker och vårdpersonal

Publicerad: 15 maj 2018, 10:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Tillit har blivit hälso- och sjukvårdens nya svarta. Det talade statsminister Stefan Löfven (S) om när han invigde Vårdförbundets kongress denna vecka. Och det kommer att talas ännu mer om det när Tillitsdelegationen rapporterar om sina ursprungliga direktiv i mitten på juni (delegationen har också fått nya uppdrag att redovisa nästa höst).

Att det behövs mer tillit på många nivåer i hälso- och sjukvården är uppenbart. Kritik mot produktionstänk och felstyrning har följt debatten länge. Tilliten mellan profession och politik har fått sina törnar. Kanske kan man säga att den har gröpts ur av löften som personalen på golvet inte tycker infrias och ett regn av riktlinjer, program och nya tillgänglighetskrav som chefer nära golvet ibland beskriver hur de fäller upp paraplyer för att skydda sin personal ifrån.

I den kontexten landar SVT:s Dokument inifrån om bakgrunden till beslutet om en ny ordning för högspecialiserad vård. Det är ett beslut som fattats enhälligt av riksdagens alla åtta partier som innebär att all högspecialiserad vård ska organiseras från nationell nivå i ett samlat system, och fördelas ut över landet. Det har funnits en del oro. Särskilt kring vilka följder denna nya beslutsprocess kan få för de mindre regionsjukhusen och deras akutsjukvård. Också tidsplanen för införandet har kritiserats för att vara alltför optimistisk.

Tv-programmet ifrågasätter underlaget som den nya beslutsprocessen vilar på – den statliga utredningen Träning ger färdighet, ledd av Måns Rosén. Särskilt fokuseras kritiken på de uppskattningar om antalet människoliv som skulle kunna räddas genom att koncentrera komplicerade behandlingar till få ställen. Antalet liv har ofta upprepats av dem som ställt sig bakom förändringen eftersom det är ett enkelt sätt att enligt modern medielogik nå fram med berättelsen om varför en förändring behövs.

Det ifrågasatta underlaget riskerar nu att tära på tilliten mellan höga beslutsfattare och vårdpersonal på golvet ytterligare. De politiker som Dagens Medicin intervjuat står fast vid beslutet men rimligtvis har införandet av den nya ordningen inte blivit lättare. Och implementering av stora systemförändringar är redan från början inte hälso- och sjukvårdens starkaste gren. Kanske för att det behövs tillit.

Toppen
Att fler och fler landsting fokuserar på hur digitala hjälpmedel kan göra arbetsvillkoren bättre för personalen. Förra veckan rapporterade Dagens Medicin om en app som gör att när ronden är klar ligger patientens värden redan i journalsystemet.

Botten
Att läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa. Det har Riksrevisionen kommit fram till i en granskning. Medan samsyn saknas far patienter illa.

CHRISTINA KENNEDY

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev