Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Förtroendet kommer att behöva försvaras nere på vårdgolvet

Publicerad: 11 februari 2016, 12:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ropen skalla: Avgå alla. Turerna kring den italienske forskaren och kirurgen Paolo Macchiarinis svenska uppdrag fortsätter. Diskussionen förs på hög nivå och i högt tonläge, långt uppe nära Nobelpriset. Det är inte fel. Men den behövs på andra ställen också.

Förtroende och trovärdighet tycks vara orden på allas läppar. Karolinska institutet har beslutat att Paolo Macchiarini inte kan vara kvar. Externa granskare ska tas in för att utreda på längden och tvären hur rekryteringen av honom gick till, om hans bisysslor bedömts på rätt sätt, och om ansvarsfördelningen mellan sjukhuset och forskningsinstitutionen varit tillräckligt tydlig.

Därutöver ska det utredas huruvida den forskning som gjorts under Macchiarinis ledning har dokumenterats ordentligt, och hur KI självt hanterat den anmälan om forskningsfusk som ledde fram till ett – i stora drag – frikännande från ledning förra året. Karolinska universitetssjukhuset ska, å sin sida, utreda hur det gick till när tre patienter fick plastluftstrupar inopererade år 2011 och 2012. Två av dem är döda nu.

Som synes är det inga små frågor som ska granskas. Virvelvinden viner. Mitt i denna blåst går läkare och sjuksköterskor på Karolinskas avdelningar som måste se svårt sjuka patienter i ögonen. Jag tänker på dem och undrar. Vad får de för frågor nu från patienterna? Hur lång tid tar ett förtroendeskapande samtal inför en operation i dag jämfört med tidigare? Syns tillit eller ängslan i ögonen de möter?

Säkert finns patienter där behandlingsalternativen i princip tagit slut. Där ansvarig läkare kanske vill överväga någon experimentell metod i hopp om att förlänga liv. Hur för man över huvud taget ett sådant samtal nu?

Oavsett vad granskningarna visar och oavsett hur många högt uppsatta chefer som avgår kommer förtroendet för sjukvården som helhet att behöva försvaras längst fram på vårdgolvet. Där förtjänas patienternas tilltro varje dag, i vårdpersonalens möte med varje sjuk människa och i samtal med hans eller hennes anhöriga. Därför behöver de som vårdar stå stadigt. Vara trygga med att fattade beslut är genomtänkta, att reglerna följts och att omsorg ägnats på den nivå som krävs när människoliv står på spel. Allt börjar där.

CHRISTINA KENNEDY

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev