Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Vårdens avgörande fråga besvaras inte på måndag

Publicerad: 4 september 2018, 11:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Denna sista vecka före valet har Dagens Medicin styrt kosan mot Västernorrland, en region där sjukvårdsfrågorna varit stekheta den senaste mandatperioden. Nedslaget där visar med all önskvärd tydlighet hälso- och sjukvårdens betydelse, inte bara för invånarnas hälsa utan för samhällsbygget. Och hur svårt det har blivit för politiker oavsett färg att matcha befolkningens uppfattning om vad som är god vård, och hur den ska bedrivas på ett effektivt sätt.

Sjukvårdsfrågorna är, där och på många andra håll på den svenska landsbygden, i det närmaste sammanväxta med regional utveckling. Ska man kunna bo i hela landet och känna sig trygg? Ska vården vara jämlik? Ja, säger vi med emfas. Samtidigt vet vi alla att en stroke eller ett hjärtstopp kan få mycket olika utgång beroende på hur lång tid det professionella omhändertagandet dröjer.

Det behöver inte ens handla om något akut. På orter där vårdcentraler hålls vid liv av hyrläkarens konstgjorda andning kommer den äldre med många kroniska diagnoser att få en sämre vård. Och där kommer det inte att spela någon roll hur många fastläkarreformer som utlovas, för det går inte att rekrytera specialister i allmänmedicin dit. Det har inte gått på många år.

Oavsett utgången av söndagens val kommer de närmaste åren att bli tuffa för sjukvården. De gamla lösningarna funkar inte längre, och de nya är bara delvis tänkta och än mindre genomförda. För ansvariga politiker kommer det att krävas tydliga och ärliga prioriteringar och ett sätt att prata med befolkningen om varför de behövs.

Frågan som kvarstår på måndag, när rösträkningen är klar och vi ser den svenska landstingskartan färgas på ett åtminstone delvis nytt sätt, är: hur ser den nya hälso- och sjukvården ut? Den som befolkningen förstår sig på hur den är uppbyggd, med system som går att navigera i, som är tillgänglig, pedagogisk och nära. Som kan stå upp för en åldrande befolkning och vara ett stöd för de allt fler av oss som i vardagen sköter sin egen kroniska sjukdom. Som kan leverera med kvalitet i medicin och omvårdnad.

Med utmaningar av den kalibern behövs idéer som kopplar ihop hälso- och sjukvårdens uppdrag runt patienterna, inte enkel populism som lovar allt utan uppoffring.

Toppen
Att en satsning på vårdsamordnare vid samtliga 29 vårdcentraler i Örebro har bidragit till att mer än halvera tiden som utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhus. I dag handlar det om 2,1 dagar, att jämföra med drygt 5 dagar för ett år sedan.

Botten
Att Karolinska institutet fortsätter att dala i trovärdighet enligt Sifos anseenderankning av svenska lärosäten 2018. Macchiariniskandalen och ”namnsmitta” från Nya Karolinska Solna är möjliga delförklaringar. KI ligger trea från slutet, Chalmers tekniska högskola i topp.

CHRISTINA KENNEDY

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev