Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Akutsjuksköterskedagarna 2019

Akutsjuksköterskedagarna 2019

Välkommen till Nationell konferens för akutsjuksköterskor. Här varvas fortbildning  med nätverkande och debatt i syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor. 

Bild: Josefine Bergstrand


Kris- och katastrofberedskap i akutsjukvården

 

Välkommen till 2019 års nationella konferens för akutsjuksköterskor. Här varvas fortbildning med nätverkande och debatt i syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor.

Under dag ett fokuserar konferensen på kris- och katastrofberedskap i akutsjukvården. Vilket ansvar och vilka resurser har sjukhusen om det värsta skulle inträffa? Hur ska du agera? Hur fungerar ledningen på sjukhuset – arbete enligt katastrofplan, ledningsförhållanden, beslutsrätt och kriskommunikation.

På dag två får du som deltagare uppdaterad kunskap och inspiration inom bland annat:
Avancerad blodgastolkning – bästa tipsen
Non-invasiv ventilation
Akutgeriatrik – att möta multisjuka äldre
Senaste forskningen om adrenalin – vi räddar hjärtat men inte livet?
Compassion fatigue
Immobilisering med nackkrage – är det rätt?
Triage like a boss – myter, experttips och framtiden

Välkommen!

 

Med reservation att tider och programpunkter kan komma att ändras.

Program

 • 31 januari
  Dag 1 - Kris- och katastrofberedskap

 • 9.00

  Frukost och registrering

 • 9.55

  Inledning av dagens moderator Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

 • 10.00

  Direktiven till utredningen för en nationell färdplan

  Vilket ansvar och vilka resurser har sjukhusen om det värsta skulle inträffa? Åsa Kullgren som är regeringens krisberedskapsutredare inleder konferensen med att berätta om direktiven för sin utredning. Som ska fokusera på att se över sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som smittsamma sjukdomar, stora bränder och terrorattacker. Hur ser direktiven ut för utredningen? Var med och ge din input till utredningen som kommer arbetas fram under de kommande två åren.

  Åsa Kullgren, regeringens särskild utredare

 • 10.30

  Ett säkert och robust sjukhus – så arbetar vi i för att stärka oss inför framtiden

  Rickard Lundin, föreläser om vilka risker och vilken hotbild kan man se framåt, hur kan sjukhusen stärkas och varför just-in-time-leveranser inte alltid är det bästa för en trygg och robust verksamhet.   

  Rickard Lundin, Produktionsenhetschef Katastrofmedicinskt centrum samt Säkerhetschef , Region Östergötland, 
  Eva Bengtsson, Beredskapssamordnare, Region Östergötland

 • 11.15

  Interaktiv 360 grader traumavideoövning - förberedd för skarpt läge

  Trauma är en vanlig orsak till dödsfall globalt och särskilt inom åldersgruppen 0-44 år. Simuleringsövningar med interprofessionella team har visat minska ledtid från akutmottagning till operation för kritiskt skadade patienter. Utveckling av ny teknik ger möjlighet att skapa interaktiva övningar som tack vare en lägre kostnad och mindre tidskrävande skapar förutsättning till ökad kontinuitet och mängdträning. Hur kan en interaktiv videomiljö öka professioners förberedelse inom akutsjukvården för eventuell katastrof?

  - Elin-Sofie Forsgärde, sjuksköterska, universitetsadjunkt och doktorand inom Akutsjukvård, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet- CISA, Romain Herault- Universitetsadjunkt, Institutionen för medie- och datorteknik, Linnéuniversitetet

 • 12.00

  Lunch

 • 13.30

  Stresshantering vid krissituationer 

  Det är viktigt att det finns förutsättningar för att kunna hantera stress vid en eventuell katastrof eller kris. Ledningen och organisationen ska kunna hantera de psykosociala konsekvenserna som kan uppstå hos medarbetare. Hur kan man som yrkesverksam vara förberedd mentalt när väl en eventuell katastrof uppstår. Och vilka tecken ska man vara uppmärksam på både som kollega och från ledningsnivå när en medarbetare drabbas av stress efter en kris.

  - Filip Arnberg, Docent i klinisk psykologi, leg. psykolog,Centrumchef, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet

 • 14.00

  Ledningssjuksköterskans upplevelse av 7 april

  Helena Forsén och Johan Hultgren, specialistsjuksköterskor i akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset har gjort en studie på magisternivå av ledningssjuksköterskors upplevelser av att leda verksamhet på akutmottagning i samband med beredskapshöjningar orsakade av terrorism. De delar med sig av sina slutsatser kring bland annat arbete enligt katastrofplan, ledningsförhållanden, beslutsrätt och kriskommunikation.

  Johan Erik Hultgren, och Helena Forsén, specialistsjuksköterskor i akutsjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset

 • 14.30

  Surge capacity – hantera ett plötsligt och oväntat högt inflöde av patienter

  Kristina Lennquist Montán, leg ssk, PhD och jur kand, verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset delar med sig av bästa lärdomarna kring hur vi kan hantera en större händelse och ett kraftigt ökat inflöde av patienter. Du får kunskap kring hur vi kan förbättra uthålligheten för ett längre scenario och hur du bör prioritera och triagera i tuffa situationer. Vi kommer också att lyfta hur sjukvården samverkar med andra myndigheter och verksamheter. Och hur hanterar vi en situation där någon faktiskt vill skada sjukhuset?

  Kristina Lennquist Montán, PhD, Leg ssk, Jur kand, Karolinska Universitetssjukhuset

 • 15.00

  Kaffepaus med fika

 • 15.30

  Om det värsta skulle hända - arbete i röd zon

  Lena Ljungdahl, fd polis och nu Säkerhetskonsult utbildar samhällsaktörer bl a i hot och våld samt PDV (Pågående Dödligt Våld). Hon delar med sig erfarenheter av arbete i sk ”röd zon”, dvs när du ska utföra dina arbetsuppgifter i en miljö där det finns ett direkt hot från personer eller en komplex hotbild med andra och högre risker än ditt dagliga arbete. Lena berättar hur din mentala förberedelse hjälper dig vid ett akut stresspåslag. Jacob Söderbergh, specialistsjuksköterska, berättar om den utbildningsinsats som genomfördes för Räddningstjänsten för att öka deras säkerhet i röd zon t ex vid terrorattack. Han belyser vikten av att arbetsmetoder och tankesätt anpassas till situationer som innebär hot eller fara för att öka säkerheten och minska konsekvenser.

  Lena Ljungdahl, Senior Säkerhetskonsult och fd polis, 2Secure

  Jacob Söderbergh, specialistsjuksköterska i anestesi och ambulanssjukvård, konsult 2Secure

 • 16.10

  Sjukvårdsledning vid särskild händelse, utifrån ett kris och katastrofscenario

  Hur hanterar sjukvårdsledningen en katastrof när den väl händer, hur samlar ledningen sig och vilka strategier finns det att använda sig av om en katastrof skulle inträffa?

  Jenny Pettersson, projektledare, implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i landstingen, Socialstyrelsen

  Rickard Lundin, Produktionsenhetschef Katastrofmedicinskt centrum samt Säkerhetschef, Region Östergötland 

   

 • 16.55

  Avslutning och summering av dagen

 • 17.00 - 18.00

  Mingel

 • 1 februari
  Dag 2 - uppdaterad kunskap och inspiration

 • 8.15

  Registrering och frukost

 • 8.55

  Inledning av dagens moderator Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

 • 9.00

  Akutgeriatrik – att möta multisjuka äldre

  För att kunna öka effektiviteten i omhändertagandet av de sjuka äldre har akutmottagningen Östra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklat ett mobilt team – MÖT. Teamet tar både konsultuppdrag från primärvårdsläkare och från sjuksköterskor i kommunen. Primärvårdsläkaren som hänvisat till akutmottagningen planerar snara hembesök till de patienter som vårdats, då bedömningen av återinläggningsrisken är hög. Besöken hemma görs av läkare och sjuksköterska ihop, alternativt separat men då bistår de varandra med telefonsamtal till patienten. Ta del om hur projektet går, vilka erfarenheter och effekter som man kan se för verksamheten och patienten.

  David Gembäck, bitr- verksamhetschef, Medicin Geriatrik och Akutmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Christofer Barresten, vårdenhetschef MAVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • 9.30
  Säkerprojekt - ska förbättra patientsäkerheten

  LÖF:s Säkerprojekt syftar till att förbättra vården och patientsäkerheten inom angelägna områden. Detta genom att kollegialt granska omhändertagande och handläggning hos vårdgivare runt om i landet inom ett specifikt område. Säkerprojekten representeras av flera yrkesföreningar och ett tvärprofessionellt arbetssätt.  I projekten är SENA sakkunniga och bidrar med förståelse för den del av vårdkedjan som sin yrkesgrupp representerar. 

  Ebba Wijkmark, specialistsjuksköterska, Akutkliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm
  Susanne Jussén, specialistsjuksköterska, Akutkliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm
  Kristian Skillborg, sjuksköterska, akutmottagningen Kristianstad
  Representant LÖF

   

 • 10.00

  Non-invasiv ventilation

  För att fatta rationella beslut om vilka patienter som ska behandlas med vilken typ av non-invasiv ventilation startar föreläsningen med ett kort men intensivt avsnitt med grundläggande respirationsfysiologi och förtydligande av vad som menas med NIV. Med det avklarat följer evidensbaserade förslag på vilken modalitet som kan lämpa sig för olika typer av respirationssvikt.

  Linn Pettersson, Funktionsenhetschef PrePostOp, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • 10.30

  Kaffepaus med fika

 • 11.00

  Compassion fatigue

  Inom akutsjukvården idag råder ett högt tempo och en tung arbetsbelastning. Att som sjuksköterska arbeta inom denna verksamhet ställer krav på både kompetens, ork och empati. Att möta svårt sjuka eller skadade patienter och anhöriga i kris kräver ett känslomässigt engagemang. När orken och empatin brister kan detta leda till den form av empatitrötthet som kallas compassion fatigue. Vilka faktorer påverkar, och hur undviker vi att drabbas?

  Annikki Bring Beckman, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset och Linda Fantenberg, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, Danderyds Sjukhus.

 • 11.30

  Senaste forskningen om adrenalin – vi räddar hjärtat men inte livet? 

  Ulrika Karlgren presenterar senaste forskningen om Adrenalin som i många år ingått i behandlingen av hjärtstopp. Ökar Adrenalin verkligen överlevnaden och till vilket liv räddar vi de drabbade?

  Ulrika Karlgren, Anestesisjuksköterska, Processansvarig sjukvård Svenska rådet för hjärt-lungräddning och utbildare på KTC, Karlskoga lasarett

 • 12.00

  Lunch

 • 13.30

  Immobilisering med nackkrage – är det rätt?

  Nackkragen har länge varit en självklar del av prehospitalt traumaomhändertagande. Idag har internationella organisationer börjat ifrågasätta nyttan av den. Föreläsningen går igenom bakgrunden till detta och öppnar upp för diskussion om hur vi skall göra i Sverige.

  Therese Djärv,   Bitr. Överläkare Akutsjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Docent, Karolinska Institutet

 • 14.00

  Blodgastolkning – bli bra, bli snabb

  Välkommen till en mini crash-course för att hjälpa dig bli bättre och snabbare på blodgastolkning. Vi börjar med basal tolkning och jobbar oss vidare till hur man kopplar siffrorna till kliniken. Sagt om föreläsningen: "Möjligtvis årets bästa föreläsning!", "Tror du verkligen att du kan övertala alla om att blodgaser är kul?" och " Lämna mig i fred, ser du inte att jag kör bussen!?"

  Jonathan Ilicki, leg. läk, Fellow i Klinisk Innovation vid KTH, Operativ Chef, Doktor24

 • 14.40

  Traumatiskt hjärtstopp – så ska du tänka

  Traumatiskt hjärtstopp - vad ska jag göra och inte göra? Vad är viktigt att tänka på? Staffan Olheden, biträdande överläkare på Traumaenheten Karolinska och Akutläkarbilen Stockholm går igenom aktuella fall och lärdomar

  Staffan Olheden, bitr. överläkare, Traumaenheten Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Akutläkarbilen Stockholm

 • 15.10

   

  Triage like a boss – myter, experttips och framtiden
  Hur blir man grym på att triagera? Går det att ha ett perfekt triagesystem? Hur kommer triage se ut om 20 år? Följ med på en djupdykning i modern akuttriage och få en insyn i triagesystemens styrkor och svagheter. 

  Jonathan Ilicki, leg. läk, Fellow i Klinisk Innovation vid KTH, Operativ Chef, Doktor24

 • 15.40

  Dagens avslutas och summeras

Information

 • När:
  31 januari 2019
 • Målgrupp:
  Sjuksköterskor som arbetar inom akut verksamhet, tex prehospitalt, på akutmottagning, akutvårdsavdelningar, operation och postop.
 • Sista anmälningsdag:
  30 januari 2019
 • Plats:
  Hilton Hotell Slussen, Stockholm
 • Adress:
  Guldgränd 8, Stockholm
 • Pris:
  Konferens 2 dagar: 4 295 kr + moms. Konferens 1 dag: 3 095 kr + moms. Hotell ingår ej i priset.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Lena Gatenborg
  lena.gatenborg@dagensmedicin.se
  070-320 21 61

Samarbetspartner

Utställare

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier