Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Adhd-dagen 2015

Adhd-dagen 2015: Vad är den bästa kunskapen om adhd?

Kunskapen om behandlingen av adhd växer snabbt, men fortfarande återstår stora kunskapsluckor inom området. Vad behöver vi veta för att fylla kunskapsluckorna? 

Välkommen till Adhd-dagen 2015. Programmet tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som finns i behandlingen av adhd och som försvårar arbetet för att kunna ge det bästa stödet till personer med adhd, deras familjer och till alla de professioner som är engagerade i deras liv från dagisåldern upp i vuxen ålder. Vad vet vi om adhd i dag – och vad behöver vi veta mer?

Program

 • 9.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 9.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 9.35

  De tio viktigaste vetenskapliga kunskapsluckorna inom behandlingen av adhd.

  I sin genomgång av diagnostik och behandling av adhd har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, identifierat ett stort antal kunskapsluckor inom området. I en uppföljningsstudie satte myndigheten samman en arbetsgrupp med brukare och personal från vård, skola och krimialvård. Arbetsgruppen prioriterade de tio vetenskapliga kunskapsluckorna inom behandling som kräver mer forskning.

  Stella Jacobson, projektledare, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, brukarrepresentant, Raoul Elebring, specialpedagog, Järfälla barn- och elevhälsa.

 • 10.10

  Behandling av adhd hos barn – risk för beroende senare i livet?

  Diagnosen adhd har blivit allt vanligare hos barn i skolåldern. En stor andel av barnen behandlas med centralstimulerande läkemedel, men många avslutar behandlingen inom två år, på grund av utebliven effekt av läkemedelsbehandlingen. Vad vet vi i dag om effekterna av behandlingen på längre sikt? Finns det risk för att utveckla beroende senare i livet om man behandlas med centralstimulantia som barn?

  Kerstin Malmberg, överläkare, barn och ungdomspsykiatrin, Skärholmen, Jeanette Gueorguieva, specialist i psykiatri och klinisk farmakologi, beroendecentrum Stockholm, docent vid Karolinska institutet Stockholm, Bo Söderpalm, professor, specialistläkare i psykiatri, Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

 • 10.45

  Paus.

 • 11.05

  Hur bygger vi upp det bästa teamet runt patienten?

  I Södertälje kommun har det skett en kraftig ökning av vuxna som utreds för adhd och får en diagnos. Men resurserna för behandling och andra insatser har inte hängt med. Det är bakgrunden till Adhd-projektet som inleddes 2013. Projektets syfte är att satsa på ett utökat individuellt stöd och en mer utvecklad samverkan mellan Södertälje kommun, Psykiatricentrum Södertälje, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, för att fler med adhd-diagnos ska kunna skaffa och behålla arbete, studier, relationer och vardagsliv.

  Mari Janulf, projektledare, Adhd-projektet, Psykiatricentrum Södertälje, Åsa Rinaldi, arbetsterapeut i ADHD-projektet,Södertälje kommun, Cecilia Lindh, kurator i ADHD-projektet,Psykiatricentrum Södertälje.

 • 11.40

  Hur kan vi skräddarsy behandlingen vid adhd?

  Inom adhd-området finns det ett stort behov att utöka behandlingsalternativen som i dag är få och inte passar alla. Vilka är möjligheterna att få en mer individualiserad behandling av adhd?  Vilka kombinationer är möjliga? Med vilken behandling ska man börja? Hur ser den vetenskapliga evidensen ut?

  Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mats Humble, specialist i psykiatri, överläkare, doktorand Örebro universitet, Tatja Hirvikoski, med dr, neuropsykolog, FoUU-chef Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting, Per Woxler, specialist i psykiatri, beroendekliniken Linköpings universitetssjukhus.

 • 12.20

  Lunch.

 • 13.20

  Kan ökad dosering av läkemedel vara lösningen vid samtidigt missbruk vid adhd?

  Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan att personer som har adhd även har en ökad risk för att utveckla missbruk. Ett problem är dock pesroner som har adhd och samtidigt pågående substansmissbruk sällan får önskad effekt av adhd-läkemedel. Nu antyder nya resultat från en uppmärksammad studie att det går att behandla personer med adhd och samtidigt substansmissbruk, där centralstimulantia i högre dos ger effekt. 

  Charlotte Skoglund, överläkare, beroendecentrum, Maria Ungdom, Jeanette Gueorguieva, specialist i psykiatri och klinisk farmakologi, Beroendecentrum Stockholm, docent vid Karolinska institutet Stockholm.

 • 13.50

  Datorspel som behandlingsmetod för att träna arbetsminnet vid adhd.

  Barn med adhd har ofta dåligt arbetsminne. Ny forskning har visat att hjärnan är formbar och att en person med adhd kan träna upp sitt arbetsminne och därmed koncentrationen. En mängd kontrollerade studier visar sig att specialdesignade datorspel kan hjälpa barn med adhd att förbättra kapaciteten hos arbetsminnet med uppåt 20 procent samt förbättra uppmärksamheten i det dagliga livet.

  Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Stockholm Brain Institute, Karolinska Institutet.

 • 14.20

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.50

  Från hjärnforskning till pedagogik – svårigheter och möjligheter.

  Hur kan vi med framgång utveckla pedagogiska strategier baserade på ny forskning? Varför har ofta barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik så stora svårigheter i skolan? Kenth Hedevåg, med lång erfarenhet som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt team, berättar om vad som krävs för att skolan ska bli bättre på att möta barn som har adhd.

  Kenth Hedevåg, föreläsare och utbildare inom neuropsykiatri.

 • 15.10

  Skolkonferens – ett pedagogiskt verktyg att förmedla diagnos?

  Vad krävs för att öka samarbetet mellan vård och skola för att skapa rätt förutsättningar för barn med adhd att lyckas i skolan? Skolkonferenser är en möjlighet att arbeta gränsöverskridande men ger det rätt åtgärder för eleven? 

  Eva Billstedt, psykolog, docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning, klinisk lektor, Gillbergscentrum.

 • 15.30

  Att (över)leva med adhd

  Först när han var 25 år fick Georgios Karpathakis sin adhd-diagnos. Lyssna till hans berättelse om att leva ett liv som fullständigt havererar med missbruk och social misär – och till slut ett självmordsförsök. Men också om hur den brokiga resan till slut resulterade i en universitetsexamen, och en karriär som framgångsrik entreprenör.

  Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD.

 • 15.50

  Diskussion: Vem tar ansvar för att fylla kunskapsluckorna inom adhd-området?

  Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, Vetenskapsrådet, professor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention, Kerstin Evelius, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Astrid Lindstrand, medicinsk sakkunnig, Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig för farmakoterapi, Läkemedelsverket. 

 • 16.30

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  26 augusti 2015
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för frågor som rör ADHD.
 • Sista anmälningsdag :
  25 augusti 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm.
 • Pris:
  2 495 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 2 995 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-69 79 40

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier