Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Adhd-dagen 2016

Adhd-dagen 2016: En rik vardag med adhd genom hela livet

Välkommen till Adhd-dagen den 25 augusti. Vad krävs för att förbättra villkoren för de barn, ungdomar, vuxna och äldre med adhd eller problem som tyder på adhd?

Tyvärr är gästplatserna slut.

Hur kan fler personer med adhd få en bättre fungerande vardag, möjlighet till arbete och en stödjande och utvecklande skolmiljö? Hur hanterar vi de etiska utmaningarna och bristen på jämlik vård i behandling och diagnostik av adhd? Diskutera och ta del av ny kunskap på Adhd-dagen 2016.

Program

 • 09.00

  Registrering med frukost.

 • 09.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 09.35

  Etiska utmaningar med adhd: Över- och underdiagnostik, läkemedelsförskrivning och jämlik vård.

  I slutet av 2015 publicerades rapporten Adhd – etiska utmaningar av Statens medicinsk- etiska råd (Smer) som tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda adhd-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Bland annat visade rapporten från Smer på att det finns en extremt stor variation i diagnoser och läkemedelsförskrivning mellan olika delar av landet, vilket pekar på att det förekommer såväl under- som överdiagnostik. Vad krävs för att skapa en mer jämlik vård? Hur går vi vidare med diskussionerna och vad krävs för att skapa förändringar i praktiken?

  Sven-Olov Edvinsson, överläkare, neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, ledamot, Statens medicinsk-etiska råd, Ingemar Engström överläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet, sakkunnig, Statens medicinsk-etiska råd.

 • 10.10

  Ett samordnat stöd för ökad kunskap om adhd.

  Vilken kunskap behöver personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa och socialtjänst för att förstå personer med adhd och kunna ge rätt stöd? För att bättre möta behoven har flera myndigheter i samarbete med socialstyrelsen gemensamt tagit fram ett behovsanpassat kunskapsstöd.

  Barbro Thurfjell, medicinskt sakkunnig barn- och ungdomspsykiatri och Annika von Schmalensée, utredare, Socialstyrelsen, Valida Fendic, socialsekreterare och Annika Angerfelt, enhetschef, båda från försörjningsstödsenhet 2/Rehabteam, Enskede -Årsta -Vantör stadsdelsförvaltning.

 • 10.40

  Paus

 • 11.00

  Hur omvandlar vi de nationella riktlinjerna till direkt nytta för patienterna?

  Under 2016 har arbetet med utformningen av ett nationell programråd inom adhd påbörjats, där sjukvården, socialstjänsten och skolan samverkar. Programrådet berättar om deras fokusområden 2016 och mål för framtiden.

  Madeleine Nilsson, processledare, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 11.30

  Lifespan – samordnad utredning och behandling för hela familjen.

  Lifespan är ett nytt koncept inom den svenska neuropsykiatrin där även föräldrar till barn med Adhd och Autism välkomnas för utredning och psykoedukation. PRIMA Lifespan, som är den första mottagningen i denna form i Sverige, finns i första hand till för barn och ungdomar upp till 18 år och deras föräldrar för gemensam vård. Kliniken utreder, diagnostiserar och erbjuder behandling för både den unge och familjen. Den här modellen gör det möjligt att få en kontinuitet i den psykiatriska vården och bildar därmed en brygga över den kritiska övergången mellan barn och vuxen.

  Anna Wiklund, överläkare, vd, PRIMA barn- och vuxenpsykiatri.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Så stärker vi personer med adhd på jobbet

  I september 2015 påbörjade Attention projektet Adhd på jobbet med syfte att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Attention har skapat en webbsida där får man tips, råd och självhjälpsstrategier som kan underlätta för en själv i vardagen, när man söker arbete eller när man har ett arbete. Webbsidan vänder sig även till alla berörda personer på en arbetsplats där det finns människor med ADHD som kan behöva stöd. Så som chefer/arbetsgivare/kollegor. Vilka resultat har projektet påvisat hittills?

  Maria Petersson, projektledare Adhd på jobbet, Attention.

 • 13.30

  Att åldras och bli gammal med adhd - erfarenheter från Nederländerna och Sverige.

  Kunskapen om adhd hos både barn och vuxna, har ökat i en rasande takt under de senaste 20 åren. Men forskningen att åldras och bli gammal med adhd är ett mycket eftersatt både nationellt och internationellt. Forskning som gjorts på äldre i Sverige har bland annat visat på ett livslångt lidande med ökad prevalens av bland annat depression, självmordstankar och diabetes typ 2. I Nederländerna har man påvisat att äldre med adhd bland annat har en högre alkoholkonsumtion och att rökning är flera gånger så vanligt bland äldre med adhd än hos övriga befolkningen. Vad visar den senaste forskningen om äldre och adhd. Vad krävs för att sätta mer fokus på forskning kring att åldras med adhd? Med tanke på att de som diagnostiseras i dag med adhd sannolikt kommer att åldras finns en stor kunskapslucka att fylla.

  Taina Lehtonen, fil dr, psykolog och specialist i neuropsykologi, Gillbergcentrum, Marieke Michielsen, PhD in older adults with adhd,  psychologist at a outpatient Psychotrauma department of PsyQ.

 • 14.10

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.40

  Individen och samhället betalar ett högt pris för en obehandlad adhd.

  Forskning i Danmark har visat på att kostnaderna för en obehandlad adhd där personen får sin diagnos i vuxen ålder, uppgår till totalt 2,5 miljarder danska kronor per år. Vilket motsvarar ca 132 000 danska kronor per person och år. Vilket innebär höga kostnader både för den enskilda individen och samhället. Orsaken till den höga kostnaden är bland annat att många av de personer som inte blivit diagnostiserade har större benägenhet att hamna i kriminalitet, svårare att få jobb och sköta livspusslet. Genom att satsa på tidig upptäckt, diagnos och behandling skulle kostnaderna och lidandet minska för både individen, anhöriga och samhället.

  Anne-Mette Lange, Klinisk psykolog, forskningsavdelningen Aarhus Universitetssjukhus samt barn och ungdomspsykiatriskcenter Risskov, Rasmus Højbjerg  Jacobsen, senior forskare, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

 • 15.20

  Paneldiskussion: Jämlik vård i diagnos och behandling: En rik vardag för alla?

  Under sommaren presenterar socialstyrelsen en rapport som visar trender och prognos för läkemedelsanvändning och diagnostik inom adhd-området. Årets rapport inkludera alla adhd-läkemedel. Bland annat kommer även de stora regionala skillnaderna tas upp, som fortfarande är en uppåtgående trend. Hur ser utvecklingen ut inom adhd vad gäller läkemedelsanvändning och diagnostik? Vad krävs för att skapa en mer jämlik vård?

  Stefaan De Maecker (MP), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland, Magnus Carlberg (S), ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Kronoberg, Christer Siwertsson (M), regionråd, ordförande, utskottet för hälso- och sjukvård, Region Jämtland Härjedalen, Mai-Britt Giacobini, enhetschef, Prima Järva, barn och vuxenpsykiatri, Sophie Ekman, skolläkare, Christinaskolan Lidingö, skolöverläkare emeritus, Barbro Thurfjell, medicinskt sakkunnig barn- och ungdomspsykiatri, Socialstyrelsen. 

 • 16.10

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  25 augusti 2016
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för frågor som rör ADHD
 • Sista anmälningsdag :
  23 augusti 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 495 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  0704557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-69 79 40

Partner:

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier