Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

ADHD-dagen 2017

Status ADHD 2017 - vem ska behandlas, med vad och hur?

Nya rapporter ger en statusuppdatering kring utvecklingen av ADHD-vården i Sverige. ADHD-dagen tar sig an brännande frågeställningar om fördomar, förskrivning och diagnostisering.

Enligt Osynlighetsrapporten som gjordes av Min stora dag, Lära och Novus i maj 2017 tycker varannan förälder att de inte har tillräcklig kunskap för att prata med sina barn om diagnoserna. En av sju svenskar tror inte att barn med ADHD får tillräcklig hjälp av samhället.

Ny kunskap, bättre mediciner och ett öppnare klimat har förbättrat vården för patienterna. Men utredningar och patienter vittnar om att trösklarna inom vården fortfarande är höga. Välkommen till ADHD-dagen 2017 som skapar en fördjupad kontaktyta för alla med, eller intresse för, ADHD.

Program

 • 09.00

  Registrering och frukost

 • 09.25

  Dagens moderator hälsar välkommen

 • 09.30

  Nationellt programråd för ADHD: Hur långt har man kommit?

  På Sverige kommuner och landsting arbetar man sedan länge med olika diagnoser varav neuropsykiatriska har ökat i betydelse de senaste åren. Ett område är just ADHD som har ett eget programråd. Hur långt har de kommit i sitt arbete och vilken betydelse kommer arbetet att få?

  Catrin Karlsson, processledare, vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting, Anna Norrman, kanslichef Attention, ordförande i det nationella programrådet för ADHD, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 10.00

  Psykisk ohälsa ökar i Sverige - vad gör vi åt det?

  Den psyksiska ohälsan ökar i Sverige och många gånger är den knuten till hur människor interagerar inom arbetslivet, utbildningar och familjeliv. Dessa exempel är också områden där flera med neuropsykistriska diagnoser har svårt att orientera sig, ADHD ej undantaget.

  Kerstin Evelius, Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, Socialdepartementet. 

 • 10.30

  Kort bensträckare

 • 11.00

  Hur hanterar Kriminalvården ADHD hos interner?

  Flera rapporter har under åren visat att många interner har högre förekomst av neuropsykiatriska diagnoser än övriga befolkningen i genomsnitt. Hur hanterar man detta och vad har de senaste satsningarna gett?

  Lars Håkan Nilsson, specialist i allmän- och rättspsykiatri, medicinsk rådgivare för Kriminalvården.

 • 11.30

  Förskrivning av ADHD-läkemedel – vart är vi på väg?

  Fem och en halv procent av pojkarna i åldern tio till 17 år har fått läkemedel mot ADHD utskrivna under föregående år. Detta är fler än förväntat och en indikationsglidning kan ha skett enligt Socialstyrelsens nya rapport. Förskrivningen av ADHD-läkemedel skiftar också stort inom landet. 

  Peter Salmi, utredare inom psykiatri, Socialstyrelsen.

 • 12.00

  Lunch

 • 13.00

  Att leva i ett totalt kaos.

  Att leva med ADHD och vara bipolär kan ibland upplevas som om man befinner sig mitt i ett totalt kaos. Patienten och föreläsaren Rebecca vet. Hon har lyckats vända berg och dalbanan till ett lönsamt företag och dessutom hjälpt många människor på vägen.

  Rebecca Anserud, patient och föreläsare.

 • 13.30

  Osynlighetsrapporten visar på många fördomar om ADHD och autism

  Hur mycket vet svenskarna om diagnoser som ADHD och autism? Min Stora Dag och utbildningsverksamheten Lära har initierat en ny mätning av allmänhetens kunskap och attityder. Den visar på klara kunskapsluckor och fördomar, som riskerar att påverka hur en stor och redan utsatt grupp barn och unga behandlas.

  Hélène Benno, generalsekreterare, Min stora dag.

 • 14.00

  Eftermiddagsfika

 • 14.30

  Så skapar Tumba gymnasium trygghet för elever med Asperger och ADHD

  Genom kontinuerlig kontakt med kurator, sjuksköterska och studievägledare skapas trygghet för elever med neuropsykiatrisk diagnos på Tumba gymnasium. Mentorssamtal och arbete via delade digitala dokument underlättar och säkerställer att elevernas studier fungerar väl samtidigt som stöd snabbt kan sättas in vid behov.  

  Camilla Myrtner, AST-koordinator och Helena Björve, lärare, Tumba gymnasium. 

 • 15.00

  Paneldebatt: Vad har hänt det senaste året och vad gör vi framåt?

  ADHD har äntligen hamnat på agendan och många kämpar på flera nivåer för att öka kunskapen om diagnosen samt underlätta vardagen för människorna som lever med den. Men vad har egentligen gjorts sedan diagnosen uppmärksammades i och med förra årets ADHD-dag? Vad bör politiken göra nu och i framtiden? 

  Christer Siwertsson (M), regionråd, ordförande, utskottet för hälso- och sjukvård, Region Jämtland Härjedalen, Mai-Britt Giacobini, enhetschef, Prima Järva, barn och vuxenpsykiatri, Sophie Ekman, skolläkare, Christinaskolan Lidingö, skolöverläkare emeritus, Georgios Karpathakis, grundare och verksamhetschef, Underbara ADHD. Britt-Louise Berndtsson (C), ledamot i regionstyrelsen, Region Kronoberg. 

 • 15.45

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  29 augusti 2017
 • Målgrupp :
  Vårdpersonal och tjänstemän inom privat-, landstings- och kommunsektor som arbetar med ADHD samt alla med intresse för frågor som rör ADHD och neuropsykiatriska diagnoser.
 • Sista anmälningsdag :
  28 augusti 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  GÄSTPLATSER SLUT. 2 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 495 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Freja Åberg
  freja.aberg@bonniernews.se
  070 455 72 63
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Partner:

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier