Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

ADHD-dagen 2018

ADHD-dagen 2018

ADHD genom livet – behandlingar och strukturer som stöttar 

Under årets ADHD-dag fokuserar vi på vad forskning och aktuella exempel säger om hur du som arbetar professionellt med ADHD bäst kan behandla och stötta dina patienter. Välkomna!


Under dagen får du bland annat:

- Uppdaterad info om de senaste läkemedelsrekommendationerna för ADHD.

- Kunskap om hur man hanterar samsjukligheten mellan ADHD och andra psykiatriska diagnoser.

- Exempel på hur du identifierar de mindre typiska fallen av ADHD.

- Helhetsperspektiv på ADHD – från förskolan till det vuxna livet.

Program

 • 8.40 - Registrering och frukost

  9.10 - Inledning av moderator och samtal om vilka kraftsamlingar som behövs för en god vård inom ADHD.

  Eric Donell, vice ordförande Riksförbundet Attention

 • 9.30 Behandling och läkemedel för ADHD - en uppdatering

  Medicinering för ADHD bör kombineras med andra former av behandlingar. Vilka är de senaste behandlings- och läkemedelsrekommendationerna för ADHD? En uppdatering av kunskapsläget kring läkemedel och andra behandlingsrekommendationer för ADHD.   

  Kerstin Malmberg - med. Dr specialist i barn-ungdomspsykiatri överläkare BUP Skärholmen

 • 10.00 ADHD hos förskolebarn – vikten av att identifiera enskilda barns styrkor och svårigheter

  Barn utvecklas olika och det kan vara svårt att se skillnad på normal utveckling och tidiga tecken på ADHD hos barn i förskoleåldern. Hur identifierar man bäst barnens styrkor och svårigheter så att man kan fånga upp barn i riskzonen och bättre individanpassa det stöd som ges? Hur bidrar den senaste tidens forskning till ökad förståelse för barn med ADHD genom att fokusera på både kognitiva och emotionella brister och hur dessa påverkar barnets fungerande i vardagen?

  Lisa Thorell, docent i psykologi, Karolinska Institutet 

 • 10.30 Kaffepaus

 • 10.50 Kognitivt stöd - en del i ett helhetsgrepp kring ADHD

  Många personer med ADHD är i behov av kognitivt stöd för att få sin vardag att fungera, men alla får inte tillgång till det stöd de behöver och har rätt till. Vad är kognitivt stöd, varför får personer med ADHD inte tillgång till det stöd som finns och hur kan vi vända utvecklingen så att vi får en bättre interprofessionell kompetens i verksamheterna och bättre samordning av insatser i så väl hemmet som i skolan och på fritiden?

  Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter

   

   

 • 11.20 ADHD hos flickor - behovet att upptäcka dem tidigare och risker med sen identifiering 

   

   

  Flickor med ADHD syns och hörs ofta inte lika mycket som pojkarna med samma diagnos. Men de har samma svåra symtom och funktionsnedsättning. Samtidigt diagnostiseras flickor senare i livet. Konsekvenserna kan bli allvarliga för den enskilda patienten och vården behöver bli bättre på att identifiera patienterna i tid. Ta del av den uppföljningsstudie som gjorts på flickor med ADHD och få konkreta tips på vad det är man ska vara uppmärksam på.

  Svenny Kopp, med.dr, specialist i barn- och ungdomspsykiatri 

 • 11.50 Det parallella livet på nätet – så stöttar man unga med ADHD att hamna rätt  

  Unga med ADHD är oftare och längre på nätet än jämnåriga utan diagnos. Flertalet har blivit utsatta för kränkningar och mobbing, men många har även skaffat sig vänner över nätet. Vad behöver vuxna för kunskap och engagemang om vad som händer på nätet? Vilka verktyg, metoder och hjälp finns det för att vara till stöd? 

  Karin Torgny, projektledare, projekt Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv

 • 12.20 Lunch 

 • 13.20 Metoder för att bryta den negativa spiralen med dålig sömn

  Personer med adhd-diagnos har ofta sömnproblem som intensifierar eller förvärrar adhd-symtomen. Följderna kan bli ökade inlärningssvårigheter och eventuella beteendeproblem. Detta bidrar till en ökad stress för hela familjen. Vilka metoder kan vara hjälpsamma för att få bättre sömn och därmed minska stressen i familjen? 

  Mikaela Grännby, Leg. psykolog, Adhd-center, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting

 • 13.50 Digitalt stöd för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

  Hälsosamma vanor formas tidigt. Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Att driva ett långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus är viktigt, därför lanserar Generation Pep ett digitalt stöd och en inspirationsbank till alla skolor som önskar införa fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Ta del av och få kunskap om Generation Peps senaste satsning Pep Skola, och om hur detta ska kunna hjälpa elevers hälsa till det bättre.  

  Marie Harding, projektledare, Generation Pep

  Marika Kehrer, kommunikationsansvarig, Generation Pep

 • 14.15 Att nyttja kroppen för att lugna hjärnan  

  Fysisk aktivitet har liknande effekt som medicinering för personer med ADHD. Studier har visat att personer med ADHD har minskat och till och med slutat att medicinera med hjälp av regelbunden fysisk aktivitet. Dock visar det sig att unga och barn med ADHD inte idrottar i lika stor utsträckning som barn utan diagnos. Vad händer i kroppen och hjärnan vid fysisk aktivitet, och varför är det så viktigt? 

  Örjan Ekblom, docent och med. dr. i fysiologi, GIH 

 • 14.45 Kaffe och fika

 • 15.10 Samsjukligheten vid ADHD -  Substansberoende och borderline

  Genom forskning har man sett att det finns ett samband mellan ADHD och ett brett spektrum psykiatrisk samsjuklighet, såsom depression- och ångest, känslomässig reglering och substansberoende. Vad beror denna höga risk för samsjuklighet på och hur kan vi tänka i bemötande och behandling av personer med ADHD och borderline och/eller substansberoende?

  Charlotte Skoglund MD, PhD, Post Doc, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 • 15.40 Underbara ADHD 

  Känslan av utanförskap och en rastlöshet ledde till ett destruktivt beteende som fick flera negativa konsekvenser för Georgios KarpathakisTa del av en historia om hur det är att växa upp med ADHD och att som 25-åring få en diagnos som förändrar ens liv. Vilka strategier och metoder finns för att klara av en fungerande vardag. 

  Georgios Karpathakis, VD och grundare för Underbara ADHD

 • 16.10 Dagen avslutas.

  Med reservation att detaljer i programmet och tider kan komma att ändras. 

Information

 • När:
  19 september 2018
 • Målgrupp:
  Vårdpersonal och tjänstemän inom privat-, landstings- och kommunsektor som arbetar med ADHD samt alla med intresse för frågor som rör ADHD och neuropsykiatriska diagnoser
 • Sista anmälningsdag:
  17 september 2018
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11, 4tr 111 43 Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier