Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Akutsjuksköterskedagarna 2017

Nationell konferens för akutsjuksköterskor 2017

Välkommen till Nationell konferens för akutsjuksköterskor. Fortbildning varvas med nätverkande och debatt - med syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor. Följ akutsjukvården från ambulansen ända in till sjukhuset.

Riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA) är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård. Akutvårdsenheter som intermediärvårdsavdelningar, kräver i dag välutbildade sjuksköterskor med förmåga att analysera, hantera och värdera komplexa situationer.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom den intrahospitala akutsjukvården och programmet belyser den akutrelaterade vårdprocessen utifrån ett helhetsperspektiv.

Programmet lyfter fram sjuksköterskans centrala roll i den akuta vårdkedjan med fokus på kliniskt användbara kunskaper och kompetensutveckling. Årets program tar bland annat upp:

 • Den nya kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor.
 • Värdig vård under svåra förhållanden - forensisk omvårdad.
 • Hur hanterar vi vården systemfel med underbemanning och överbeläggningar.

Missa inte ultraljudskursen för sjuksköterskor den 3 februari. Kursen ger dig som sjuksköterska en fördjupad introduktion i hur ultraljudet kan användas i praktiken, i det dagliga arbetet på akutkliniken. Läs mer här.

Program

 • DAG 1

 • 9.00

  Registrering och frukost.

 • 9.30

  Invigning av Nationell konferens för akutsjuksköterskor 2017.

  Styrelsen för SENA Riksföreningen för akutsjuksköterskor med ordförande Anders Widmark inleder. 

 • 9.40

  Välkommen och introduktion.

  Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, introducerar dagens första talare.

 • 9.50

  Compassion fatigue - när hjärnan säger nej.

  Vissa yrken kräver mer empati än andra. Ofta känner personal inom vård och omsorg "ett kall" som gör att de tänjer denna empati extra långt. Men vad händer när ögonen sett för mycket och hjärnan inte längre orkar med?  

  Annikki Bring Beckman, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, Karolinska universitetssjukhuset. Linda Fantenberg, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, Danderyds Sjukhus.

 • 10.20

  Suicidprevention 1: Vad säger man till den som vill dö?

  Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och varje år begår 1500 personer självmord. Det är fem gånger fler än de som dör i trafiken. Trots det pratar vi sällan om självmord och kunskap om hur vi som medmänniskor kan se och möta självmordsnära personer. Mind driver Självmordslinjen, Sveriges enda stödlinje specialiserad på självmord. 

  Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinjer: Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen. 

 • 10.50

  Förmiddagskaffe.

 • 11.10

  När missbruket tar över.

  Många människor lider av olika former av beroenden i Sverige idag. Men vad är skillnaden på att bruka och missbruka? Är alla människor missbrukare på något sätt? Vad gör man med de människor som missbrukat så länge att deras liv utspelar sig mellan sjukvård, polis och på gatan?

  Per Gustafsson, Beroendecentrum Stockholm.

 • 11.40

  ”VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom”

  Grupper med kroniska sjuksomar ökar i antal och belastar vården allt hårdare. Hur ser framtiden ut och vilka blir utmaningarna? Vad kom Myndigheten Vårdanalys fram till i sitt projekt "VIP i vården"?

  Marianne Svensson, projektledare, Vårdanalys.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.10

  Att behålla lugnet när ingenting fungerar.

  Hur bygger man rutiner som inte fallerar när elektriciteten inte finns, vatten saknas, människor dör och personal får panik? Stora olyckor, naturkatastrofer och krig sker - och den som är förberedd klarar sig bättre. 

  Henrik Carlsson, Katastrofmedicinskt centrum Östergötland.

 • 13.50

  Värdig vård under svåra förhållanden; forensisk omvårdnad.

  I forensisk omvårdnad möter sjuksköterskans kompetens rättsväsendet. Hälso- och sjukvårdspersonal hanterar dagligen våldsutsatta personer, gärningsmän och deras närstående. Hur bemöter man dessa personer professionellt?

  Marie Jensen, säkerhetshandläggare, stab verksamhetsutveckling, Skånes universitetssjukvård.

 • 14.20

  Eftermiddagskaffe.

 • 14.50

  Magnetmodellen - sjuksköterskor leder omvårdnadsutveckling.

  Magnetmodellen röner stora framgångar i USA men ska den även bli ett naturligt inslag i Sverige? En del av magnetmodellen är större förtroende och ansvar för sjuksköterskor. 

  Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska, magister i omvårdnad, sakkunnig kvalitets- och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening.

 • 15.10

  Vem kan bli innovationssjuksköterska?

  Hur kan vården förbättras genom innovationer som appar och VR-teknik? Vem kan bli innovationssjuksköterska och vad ska de göra? 

  Olof Hillborg, chef, Innovation Manager, DS Innovation, Stockholms läns landstings innovationssystem, Danderyds sjukhus.

 • 15.30

  Paneldiskussion: Hur ser en modern akutmottagning ut 2030?

  En inblick i framtiden - vem, när och hur ska patienter tas emot på akutmottagningar? Vilken kompetens krävs för att ta hand om en åldrande, tyngre och mer digital befolkning? Hur bygger man smidiga flöden och samtidigt inbjudande miljöer?

  Anders Widmark, ordförande Riksföreningen för akutsjuksköterskor, lärare specialistprogrammet akutsjukvård, Sophiahemmet, Olof Hillborg, chef, Innovation Manager, DS Innovation, Stockholms läns landstings innovationssystem, Danderyds sjukhus, Lena Gabrielsson, inspektör IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska, magister i omvårdnad, sakkunnig kvalitets- och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening.

 • 16.00

  Moderator summerar dagen

 • 16.15

  Dag 1 avslutas

 • DAG 2

 • 9.00

  Registrering och fika.

 • 9.30

  Moderator inleder dagen.

 • 9.40

  Systemfel - underbemanning och överbeläggning

  Många landsting kämpar med att få resurserna att räcka till, även Västernorrland. Varför är det generellt så att personalen alltid tycks vara för begränsad och mängden patienter för stor? Hur kan man tänka för att få ett bättre flöde och behålla lugnet? I Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik har ett utökat samarbete mellan primärvårdsjourerna och akutmottagningarna påbörjats som en del i en större satsning att nyttja resurserna bättre. 

  Fredrik Granholm, specialist i anestesi, intensivvård, akutsjukvård, medicinskt ledningsansvarig, ambulansöverläkare, Länssjukhuset i Sundsvall. 

 • 10.00

  Suicidprevention 2: Att tala om självmord är ett skydd för livet.

  Det finns fakta om självmord och riskfaktorer att lära sig. Det finns ett samband mellan självmord och psykisk ohälsa. Det går att tala om självmord. 

  Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, psykoterapeut, psykoanalytiker

 • 10.30

  Fikapaus.

 • 11.00

  Postertävling

  Läs mer här.

  Fanny Airosa. sjuksköterska, med dr, omvårdnadsansvarig Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

 • 11.15

  Ny kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor.

  Presentation av den reviderade kompetensbeskrivningen, med avstamp i de sex kärnkompetenserna, samt ny definition av begreppet "akutsjukvård". 

  Anna Kristensson-Ekwall, sjuksköterska, docent, Linneuniversitetet.

 • 11.45

  Lunch

 • 12.45

  Kommunikation med hjärta och hjärna.

  Kommunikation bygger på dialog inte monolog. Det handlar om att verkligen se och respektera den du talar med. Lär dig att kommunicera med både hjärta och hjärna - genom rörlig bild! 

  Karin af Klintberg, manusförfattare, regissör och omnämnd som "superkommunikatör" har bland annat gjort tv-serierna "Historieätarna", "Landet Brunsås" och "Tusen år till julafton" samt filmen "Trevligt folk". 

 • 13.15

  Den inhumana vården – en bild från insidan

  En anhörig man går ned i arbetstid för att spendera mer tid med sin döende maka. Upplevelsen blir sedan en bok om den vård hon fick och inte fick i slutskedet av sitt liv. Vad är egentligen patientnära och personcentrerad vård, och vad är det inte? 

  Hans-Inge Persson, författare och före detta generaldirektör. Representant i GPCC:s brukarråd. 

 • 13.45

  Fikapaus.

 • 14.15

  Svensk akutmottagningstriage; dåtid, nutid, framtid.

  Utvecklingen av akutmottagningstriage i Sverige sedan begynnelsen, till nutiden och in i framtiden. 

  Sara Wireklint, sjuksköterska, medicine master i omvårdnad, akutmottagningen Växjö, FoU Kronoberg, doktorand på Linnéuniversitetet.

 • 14.45

  Migration - utmaning och möjlighet

  Världen förändras snabbt genom förbättrad kommunikation samt migration. Det senare har de sista åren blivit tämligen påtagligt i Sverige som land och den svenska sjukvården i synnerhet. Många migranter har aldrig tidigare vaccinerats, fått riktig tandvård eller vetskap att de ens har rätt att få vård inom värlfärdssystemet. Andra är välutbildade och har som mål att snabbt minska bristen på sjuksköterskor och läkare. Hur hanterar vi dessa utmaningar och möjligheter?

  Johanna Adami, läkare, professor och rektor på Sophiahemmets Högskola.

 • 15.15

  Moderator sammanfattar dagen och avslutar konferensen

 • 15.20

  Dag två avslutas

 • DAG 3: Ultraljudskurs för sjuksköterskor.

 • 9.30

  Registrering och fika

 • 10.00

  Ultraljudskurs

  Läs mer här.

 • 12.30

  Lunch

 • 13.30

  Ultraljudskurs fortsättning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Information

 • När:
  1 februari 2017
 • Målgrupp :
  Sjuksköterskor som kommer i kontakt med intrahospital akutsjukvård och andra med intresse för akutsjukvårdens utveckling.
 • Sista anmälningsdag :
  31 januari 2017
 • Plats:
  Dag 1 + 2: Nalen Konferens, Ultraljudskurs: Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Dag 1 + 2: Regeringsgatan 74, Stockholm, Ultraljudskurs: Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  Konferens 2 dagar: 4 295 kr + moms. Konferens 1 dag: 3 095 kr + moms. Konferens och fördjupningskurs ultraljud: 6 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Arrangörer:

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier