Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Nationell konferens för akutsjuksköterskor

Akutsjuksköterskedagarna 2018 - Med säkerhet och kunskap i fokus

Välkommen till Nationell konferens för akutsjuksköterskor den 1-2 februari 2018! Under två dagar sätter vi akutsjuksköterskan i centrum. I år har vi fokus på säkerhet och kunskap.  


Under dag ett fokuserar vi på säkerheten på akutsjukhuset. Vad innebär ökade hot om våld för dig som arbetar inom vården, hur kan du hantera hot och vad görs på ledningsnivå för att förbättra säkerhet och arbetsmiljö?  

Under dag två fyller vi på dina kunskaper med en rad effektiva presentationer med uppdaterad information om olika delar av akutsjukvården. 

Sagt om Akutsjuksjuksköterskedagarna 2017:

"Enormt positivt och trevligt att få träffa kollegor från hela landet och diskutera ämnen relevanta för oss."

"De flesta föreläsningarna var mycket bra. Mycket ny kunskap för mig."

"Dagarna höjer samhörighetskänslan och stoltheten för yrket". 

Konferensen arrangeras av Riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA) och Dagens Medicin Agenda.

Registrering och frukost från 8.15 torsdag morgon.
Missa inte vårt AW på fredag! 

Program

 • Torsdagen 1 februari

 • 8.15

  Registrering och frukost

 • 8.55

  Dagens moderator hälsar välkomna! 

 • Säkerheten på sjukhuset, ett samhällsperspektiv

 • 09.00

  Regeringens syn på våldet inom vården

  Statssekreterare Charlotte Svensson 

 • 09.20

  Vad gör polisen?

  • Att skydda ett sjukhus – strategiska handlingsplaner
  • Nya rutiner och samarbete med polisen: Vad kan man göra för att förebygga hot och våld?
  • Tänkbara scenarier och verkliga exempel från Norra Stockholm

  Anders Djurestad, polisinsatschef, Solna

 • 10.00

  Vad gör sjukhusen – vad säger säkerhetschefen?

  • Fysiskt skydd - Vad kan sjukhusen göra för den tekniska säkerheten?
  • Utbildning, rutiner och internt stöd är grunden till tryggare vardag
  • Olika sorters hot – så jobbar vi och så samarbetar vi med andra instanser
  • Vem är förövaren? Inte alltid den du tror!

  Melina Mellin, säkerhetschef, Södertälje sjukhus

 • 10:40

  Morgonkaffe 

 • 11.10

  ”Hur mycket våld förväntas man tåla?”

  • Sekretessen först – eller vad gäller?
  • Vad får du, och vad får du inte, göra om patienter blir stökiga?
  • Vilka rättigheter har du som sjuksköterska?
  • Praktiska exempel ur verkligheten

  Katrin Högstedt, sjukhusjurist, Södersjukhuset

 • 11.40

  Hur ska du agera vid pågående dödligt våld

  Terrorattack eller en galning med avsikt att döda så många som möjligt. Det hela är förmodligen över inom några minuter och med väldigt dålig utgång. Polisen kommer inte hinna fram. Vad ska du göra? Hur ska du tänka? Och framför allt, vad ska du absolut inte göra. Du får en verktygslåda med de bästa tipsen och praktisk kunskap.

  Lena Ljungdahl, säkerhetsspecialist och fd polis

 • 12.20

  Vetenskaplig lunch

 • Säkerheten på sjukhuset - Konflikthantering i hotfulla situationer

 • 14.00

  Att möta en våldsam och aggressiv patient – så hanterar du situationen
  Kriminella personer och stökiga ungdomar testar ofta sin motpart genom att bryta sociala konventioner, förolämpa, hota och andra mer direkt aggressiva beteenden. Att vara ouppmärksam och med sitt kroppsspråk visa osäkerhet eller att låta någon passera för många gränser uppfattas som tecken på sårbarhet. Lågaffektiva metoder som annars fungerar väl riskerar att ge motsatt effekt och trappa upp stridslystnaden. Lyssna på Alexanders handfasta råd och lär dig att känna igen olika typer av aggressivitet och anpassa ditt bemötande och avdelningens rutiner därefter.
  Alexander Tilly, legitimerad psykolog och författare till boken ’Förebygg hot och våld på jobbet’

 • 14.30

  Att möta en patient med psykiatrisk diagnos

  • Kris och ångest, kränkning - faktorer som kan trigga! Vad ska du tänka på?
  • Så kan du identifiera riskfaktorer och riskpersoner
  • Bemötande av psykotiska patienter
  • Suicidbedömning - våga fråga och våga prata!

  Ann-Christine Persson, psykiatrisjuksköterska, Prehospital Psykiatrisk Resurs samt Psykiatrisk akutmottagning Göteborg, Västra Götalandsregionen

 • 15.00

  Att möta en drogpåverkad patient

  • Värdig vård och respekt även för drogpåverkade?
  • Olika drogkategorier ger olika beteenden – de vanligaste kategorierna
  • Så bör du tänka och agera om situationen blir hotfull
  • Hur får och ska du agera om hot övergår i våld

  Åsa Magnusson, Sektionschef, Beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset

 • 15.30

  Eftermiddagskaffe

 • 16.00

  Att möta utåtagerande personer med kognitiv svikt

  Ulla Tunedal, högskoleadjunkt, Sophiahemmet Högskola

 • 16.30

  Att hantera IVA-delirium

  • Vad är IVA-delirium?
  • Hur ska man som sköterska agera?
  • Vad är viktigt att tänka på?
  • Vad säger forskningen?

  Eva Åkerman, fil.dr och leg. sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot intensivvård

 • 17.10-17.55

  Årsmöte Riksföreningen för Akutsjuksköterskor

 • Fredagen 2 februari

 • General Update

 • 08.30

  Dagens moderator hälsar välkomna! 

 • 8.35

  Medvetslöshet - bortom HUSK MIDAS
  Patienter med sänkt medvetande är komplexa. Hur kan man snabbt hitta orsaken till medvetandepåverkan? Vad ska man tänka på när man möter dessa patienter?

  Jonathan Ilicki, leg läk, ger sina tips på hur man på ett strukturerat och evidensbaserat sätt kan handlägga sådana patienter.

 • 9.15

  Bedömning av luftväg

  • Risker med en hotad luftväg
  • Vilka symptom bör du vara vaksam på?
  • De viktigste åtgärderna vid en ofri luftväg.

  Linn Pettersson, Funktionsenhetschef PrePostOp, Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeLuftväg

 • 09.45

  Örebromodellen - så nyttjar vi akutsjuksköterskornas fulla potential
  Precis som de flesta sjukhus kämpade Universitetssjukhuset i Örebro med att behålla de sjuksköterskor som utbildat sig till specialister i akutsjukvård. För att bättre nyttja den nya kunskapen och på så sätt både höja kvaliteten i vården och attraktiviteten som arbetsgivare utvecklade Daniel Gustafsson Örebromodellen. Genom tydligare organisation har akutsjuksköterskorna blivit kompetensbärarna och en funktion dit övrig personal kan vända sig när de är osäkra.
  Daniel Gustafsson, Biträdande avdelningschef, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro

 • 10.10

  Morgonkaffe

 • 10.40

  Nurse practionioners – första linjens sjuksköterskor

  En ny möjlighet för sjukhusen
  Vad är Nurse Practitioners och hur fungerar det?

  Karin Moscicki och Erika Hörlin, avancerade specialistsjuksköterskor (Nurse Practioners) akutmottagningen, Linköpings universitetssjukhus

 • 11.05

  Terrordåd i Stockholm, april 2017

  • Erfarenheter och lärdomar från händelserna på Drottninggatan

   Staffan Olheden, överläkare, Akutläkarbilen Stockholm

 • 11.30-13.00

  Vetenskaplig lunch

 • 13.00

  Intranasala läkemedel - en översikt

  Anders Lindberg, narkossköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 • 13.25

  Samtal med patienter som inte kan räddas till livet - hur gör man?

  "Vi kommer inte göra allt, men vi gör vårt allra bästa". Att bemöta patienter och dess anhöriga som kommer in akut men som ändå inte kan räddas till livet kräver en stor medvetenhet om vad man säger. Via tre typexempel får du konkreta tips på vad du ska och inte ska göra.

  Anna Ekwall, ambulanssjuksköterska, docent i omvårdnad, palliativt kunskapscentrum,
  Institutionen för hälsovetenskaper, Lund

 • 13.50

  Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt

  • De senaste rönen från Detox-studien på 6000 patienter
  • Är nya behandlingsriktlinjer nödvändiga för hjärtpatienter?

  David Sparv, Doktorand Lunds Universitet/ Chefsjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus

 • 14.15

  DCD-Projektet -Donation after Circulatory Death

  Maria Söderström, transplantationskoordinator, Karolinska Sjukhuset Huddinge

 • 14.40

  Bensträckare

 • 15.00

  ECMO – den sista chansen
  Så fungerar ECMO, Extracorporeal Membran Oxygenering
  Vid vilka indikationer är ECMO tillämpligt?
  Vilka patienter har störst nytta av behandlingen?
  När du tror att patienten behöver komma till oss, vad gör du?
  Håkan Kalzén, biträdande överläkare, ECMO, Karolinska Sjukhuset

 • 15.30

  Konferensen avslutas

 • 15.35

  Mingla med de andra konferensdeltagarna! 

  AW på Hotel Hilton/Eken Bar. Se Facebook-inbjudan här.

Information

 • När:
  1 februari 2018
 • Målgrupp:
  Sjuksköterskor som arbetar inom akut verksamhet, tex prehospitalt, på akutmottagning, akutvårdsavdelningar, operation och postop.
 • Sista anmälningsdag:
  31 januari 2018
 • Plats:
  Hilton Hotell Slussen, Stockholm
 • Adress:
  Guldgränd 8, Stockholm
 • Pris:
  Konferens 2 dagar: 4 295 kr + moms. Konferens 1 dag: 3 095 kr + moms. Hotell ingår ej i priset.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Partners

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier