Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Astma-KOL-dagen

Hur förvandlar vi kunskap till klinisk vardag?

Välkommen till Astma- och KOL-dagen 2015. Programmet sätter fokus på de nya riktlinjerna och rekommendationerna för luftvägarnas folksjukdomar samt andra satsningar och åtgärder för att göra vård och behandling för patienter med astma och KOL mer jämlik och prioriterad.

Flera initiativ på nationell, regional och lokal nivå är på gång för att förbättra vården för patienter med astma och KOL, men vad krävs för att förverkliga satsningarna? Hur ska riktlinjer och vägledningar ge resultat i form av konkreta förändringar som leder till bättre hälsa för patienterna?

 • Vad krävs för att satsningarna ska nå patienterna? 
 • Vilken plats i vårdkön vill politikerna ge astma- och KOL-patienterna?
 • Nya behandlingsrekommendationer – hur kan vi skräddarsy behandlingen?

Program

 • 9.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 9.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 9.35

  Vilken betydelse får de nya nationella riktlinjerna ha för astma- och KOL-vården? 

  I slutet av november presenterar Socialstyrelsen slutversionen av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL. Här presenterar företrädare för arbetet de viktigaste slutsatserna och åtgärderna, och hur arbetet ska gå vidare. I den tidigare remissversionen lades tonvikt på åtgärder för att astma- och KOL-patienter ska få tidigare diagnos och behandling. Vad krävs för att detta ska bli verklighet? Vilka förändringar har skett sedan remissversionen publicerades? Hur kommer slutversionen av riktlinjerna att bidra till att astma- och KOL-patienterna får en bättre vård?

  Elisabeth Eidem, projektledare, Socialstyrelsen, Peter Odebäck, prioriteringsordförande, nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, specialist i allmänmedicin, regional medicinsk chef, Capio närsjukvård.

 • 10.15

  Konsten att göra nationella riktlinjer till klinisk vardag.

  Programrådet för astma- och KOL-vården har tagit fram insatser som ligger i linje med de rekommendationer som just nu tas fram i de nationella riktlinjerna. Insatsområden har identifierats som förbättringsområden att arbeta vidare under 2014 och 2015. Hur kommer programrådet konkret se till att de nationella riktlinjerna omsätts till praktik i vården? Vad krävs av verksamheterna för att verkställa de nationella riktlinjerna?

  Tony Holm, projektledare, Nationella programråd, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 10.40

  Paus.

 • 11.05

  Nya behandlingsrekommendationer – positiv effekt för patienten?

  Även Läkemedelsverket har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer inom astma och KOL. Vilka är de viktigaste förändringarna? Vad innebär de för patienterna? Vad krävs för att individualisera behandlingen för astma- respektive KOL-patienter?

  Introduktion: Karolina Törneke, senior expert, Läkemedelsverket.

  Paneldiskussion: Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska institutet, Gunilla Hedlin, professor och överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, föreståndare för klinisk forskning, Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet. Inger Ros, ordförande riksförbundet HjärtLung, Leif Bjermer, professor, lungmedicin och allergologi, Lunds universitet, Karin Wadell, docent, specialistsjukgymnast, institutionen för Samhällsmedicin och Rehablitering, Fysioterapi, Umeå universitet,  Ann-Britt Zakrisson, ordförande, Asta, distriktssköterska, Laxå Vårdcentral, Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, styrelsemedlem, NAAKA.

 • 11.50

  Lunch.

 • 12.50

  Effektivare vård och forskning med nytt KOL-centrum i Göteborg.

  En centrumbildning för KOL är under uppbyggnad i Göteborg. Målsättningen är att stärka och kvalitetssäkra KOL-vården och samtidigt stärka och fokusera forskningen. Hur kan en centrumbildning bidra till bättre och effektivare vård och forskning, på kort och lång sikt?

  Anders Ullman, sektionschef, KOL-centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 • 13.20

  När vården förändrar sitt beteende efter patientens behov.

  På Vårdcentralen City i Eskilstuna har KOL-patienterna själva fått vara med och utforma en personcentrerad vård. Syftet har varit att utveckla vården tillsammans med patienterna för att öka respekten för patientens kunskap om sin sjukdom och hur den påverkar det dagliga livet. Patienterna har bland annat fått vara med att ta fram metoder för hur besöken ska bli bättre.

  Anne Rydén, distriktssköterska, Vårdcentralen City, Lovisa Hasselquist, KOL-patient och representant, föreningen HjärtLung i Sörmland.

 • 13.50

  Astma-, allergi- och KOL-nätverk mellan primärvård och sjukhusbaserade specialister – ett framgångsrikt koncept?

  Sedan drygt 10 år har ett forum för fortbildning och patientdiskussioner utvecklats från Allergicentrum i Stockholm. Forumet baseras på möten på vårdcentraler mellan sjukhusspecialister, sjuksköterskor och läkare med intresse för
  allergi-, astma- och  KOL-vården. Idag har 113 vårdcentraler på olika sätt varit delaktiga i denna samverkansform. Intresset för att besöka Allergicentrums webbsida ökar konstant och därmed även kunskapspridningen.

  Gunilla Hedlin, professor och överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, föreståndare för klinisk forskning, Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet. 

 • 14.20

  Fika.

 • 14.55

  Att ha eller inte ha en astma- och KOL -sjuksköterska – gör det skillnad?

  Forskning kring effekten av astma- och KOL-mottagningar är bristfällig, men i flera studier har tidsaspekten lyfts fram som en viktig faktor för att patienterna ska må bättre. Resultat från studien ”Vuxna astmapatienter i primärvården – vårdresurser och astmakontroll”, visar på att det finns en signifikant skillnad i astmakontroll.  Patienter på vårdcentraler med en astma- och KOL-sjuksköterska som hade mest tid avsatt för patientgruppen, hade även en bättre astmakontroll.

  Anne Rydén, distriktssköterska, Vårdcentralen City.

 • 15.20

  Paneldiskussion: Hur prioriterar politikerna astma- och KOL-vården bland de kroniska sjukdomarna?

  Marie Morell (M), regionråd, Region Östergötland, Jessica Rydell, (MP), landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting, Maria Stenberg (S), ordförande, landstingsstyrselsen Norrbottens läns landsting, ledamot, sjukvårdsdelegationen, SKL, Patrik Stenvard, (M) 2:e vice ordförande Regionstyrelsen, Region Gävleborg, ledamot, sjukvårdsdelegationen, SKL.

 • 16.20

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  8 december 2015
 • Sista anmälningsdag :
  7 december 2015
 • Plats:
  Courtyard by marriott
 • Adress:
  Rålambshovsleden 50
 • Pris:
  1495 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord pris: 1995 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda samt företrädare för myndigheter, forskning och patienter i sjukvården. Övriga 4995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-5586582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-697940

Arrangör

Partner

Utställarpartner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier