Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Astma och KOL-dagen

Luft under vingarna till astma- och KOL-vården

Vad kan vi lära av de som ligger i framkant med arbetet att förbättra vården för patienter med astma och KOL? Hur möter vi framtidens krav och behov från patienter och personal på en god astma och KOL-vård? 

Vad kan vi lära av dem som ligger i framkant med arbetet att förbättra vården för patienter med astma och KOL? Hur möter vi framtidens krav och behov från patienter och personal på en god astma- och KOL-vård? På Astma och KOL-dagen den 21 oktober lyfter vi goda exempel och diskuterar hur vi fortsätter förbättringsarbetet inom området.

Program

 • 09.00

  Registrering med frukost.

 • 09.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 09.35

  Prestigelöst samarbete ger framgångsrik astma- och KOL-vård.

  Astma-, allergi- och KOL-vården har länge varit prioriterad på Liljeholmens vårdcentral. Här eftersträvar teamet att arbeta enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer, vilket även fungerar i praktiken. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete med astma- och KOL-patienter grundar sig bland annat i verksamhetsledningens stöd, interprofessionell samverkan och tydlig uppföljning av patienterna.

  Marianne Eduards, sjuksköterska med inriktning astma, allergi och KOL, enhetschef specialistsköterskemottagningarna, Liljeholmens vårdcentral, Sara Gripenbrand, sjukgymnast, Aleris Rehab, Liljeholmen.

 • 10.10

  Vilken nytta kan bättre kunskapsstyrning göra för patienten?

  Nationella programrådet för Astma och KOL har tagit fram fyra insatsområden som även är högt prioriterade områden i de nationella riktlinjerna. Hur ser vi till att insatsområdena medverkar till att skapa en mer jämlik vård över landet? Vad krävs för att få patienterna mer delaktiga i sin behandling och i patientutbildningar? Vilka resurser krävs för att stödet till förbättring i astma- och KOL- vården omsätts i praktiken?

  Birgitta Göthman, processledare för det Nationella programrådet Astma och KOL, utvecklingsledare på hälso- och sjukvårdsenheten, Landstinget Dalarna, Peter Odebäck, ledamot programrådet Astma och KOL, specialist i allmänmedicin, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens riktlinjer för Astma och KOL, Medicinsk rådgivare – kvalitetsutveckling, Capio närsjukvård.

 • 10.40

  Fika.

 • 11.00

  Nationella riktlinjer för astma och KOL – i dag och i framtiden.

  Elisabeth Eidem, projektledare, Nationella riktlinjer, Astma och KOL, Socialstyrelsen.

 • 11.30

  Diskussion: Kraftsamling för en god astma- och KOL-vård - vad krävs av oss?

  Ann-Britt Zakrisson, ordförande, Astma-, Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen, ASTA, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Eva-Maria Dufva, ombudsman vårdfrågor, Astma- och allergiförbundet, Ulla Nyström Kronander, ordförande, Svenska föreningen för allergologi, Anita Nordenson, överläkare, KOL-centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, Kista vårdcentral, styrelseledamot , Nätverket för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare, NAAKA.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.10

  Distansvård i hemmet för ökad livskvalitet

  SICS, Swedish ICT, leder ett nationellt projekt för att få distansvård av KOL-sjuka i hemmet att verkligen fungera och komma i allmänt bruk. Alla aspekter beaktas - tekniska, ekonomiska och medicinska – inklusive den svåra uppgiften att få acceptans för ny teknik hos patienter och medicinsk personal. Projektets har utvecklat en lösning som demonstreras och testas i fem landsting tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Riksförbundet HjärtLung. Samtidigt verifieras nya yrkesroller för vårdsamordning och tekniskt stöd. 

  Michael Peolsson, projektledare KOL-projektet, klinisk prövning,Per-Olof Sjöberg, affärs- och innovationsområdeschef eHälsa, båda från SICS Swedish ICT.

 • 13.40

  Vilka referensvärden ska vi använda för att mäta lungfunktion?

  Nyligen presenterades en avhandling som visar att KOL har minskat medan astma har ökat i Norrbottens befolkning under de senaste två decennierna. Det är oklart varför astma har ökat, men minskningen av KOL kan bero på årtionden av minskad rökning. Avhandlingen påvisar även att vissa av de referensvärden för lungfunktion som används i vården i dag är direkt olämpliga för den svenska befolkningen. Nya uppdaterade referensvärden för lungfunktion presenteras, som har visat sig ha god validitet.

  Helena Backman, med.doktor och statistiker, Norrbottens läns landsting.

 • 14.10

  Fika.

 • 14.40

  Vad krävs för att förbättra följsamheten vid KOL?

  Bristande följsamhet är ett vanligt problem vid kroniska tillstånd, vilket även ses inom KOL-vården. Många studier visar på att högst 50 procent av patienterna med långtidsmedicinering följer ordinationerna. Sjukvårdsrelaterade faktorer som positivt påverkar följsamheten är bland annat, tydlig kommunikation, realistiska målsättningar, biverkningsinformation, lungrehabilitering och lungfunktionstest. Vilka faktorer är det då som gör att patienter med KOL-sjukdom inte tar sina mediciner? Vad kan vi göra för att förbättra följsamhet/compliance? Vad kan vården göra för att förbättra kontrollen vid KOL?

  George Grantson, överläkare, Allergisektionen, Hallands sjukhus Varberg.

 • 15.10

  Diskussion: Luftvägsregistret visar riktning i framtidens astma- och KOL-vård.

  Kerstin Fjällman Schärberg, biträdande registerhållare, Luftsvägsregistret inleder sedan diskussion.

  Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Katarina Holgersson, verksamhetschef, Råsunda vårdcentral, processledare, SLSO.

 • 16.00

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  21 oktober 2016
 • Sista anmälningsdag :
  20 oktober 2016
 • Plats:
  Bygget Fest & Konferens
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11
 • Pris:
  1 795 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 2 195 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  koncept@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-69 79 40

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier