Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Avancerad EKG kurs maj 2015

Avancerad utbildning i klinisk EKG-tolkning

Välkommen till en avancerad EKG-utbildning 28-29 maj i Stockholm. Under två kursdagar, som leds av välrenommerade specialister, varvas föreläsningar, diskussioner och gruppövningar med EKG- tolkning med kliniskt relevanta övningsexempel på arytmi, ischemi, arbetsprov samt idrott och EKG.


Välkommen till en avancerad EKG-utbildning 28-29 maj i Stockholm. Två kursdagar som utgår från läkarens kliniska vardag i bedömningen av patienter med manifest eller misstänkt hjärtsjukdom.

Utbildningen ger läkare som har goda kunskaper i EKG-tolkning möjlighet att befästa och bygga vidare på sin kliniska förmåga att tolka EKG.

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar med EKG-tolkning med kliniskt relevanta övningsexempel för internmedicinare, kardiologer och ST-läkare i kardiologi och internmedicin.

 • Hur kan EKG hjälpa till med bestämning av "det skyldiga kärlet" vid ST-höjningsinfarkt?
 • Har nya guidelines ändrat EKG-kriterierna för hjärtinfarkt?
 • Hur tolkar och fastställer man bakomliggande mekanismer till smala och breda QRS-takykardier?
 • Vilka är typiska EKG-fynd vid förlängt QT-syndrom, arytmogen högerkammarkardiomyopati, samt andra orsaker till plötslig hjärtdöd hos unga? Ska man screena idrottare?
 • Vad är egentligen evidensbaserat vid tolkning av arbetsprov?

Föreläsare:
Kjell Nikus, docent, specialist i kardiologi och internmedicin, Hjärtcentrum, Tammerfors Universitetssjukhus.
Carina Blomström Lundqvist, professor, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Magnus Simonsson, överläkare, specialist inom klinisk fysiologi, kardiologi och akutsjukvård, Centralsjukhuset Kristianstad.

Program:

Dag 1 Torsdag 28 maj

08.30 Registrering med kaffe och smörgås.

09.15 Välkommen och introduktion.
Magnus Simonsson, överläkare, specialist inom klinisk fysiologi, kardiologi och akutsjukvård, centralsjukhuset Kristianstad.

09.30-13.30 EKG tolkning av ischemi.
Varför blir det "ischemiska förändringar"? Har nya guidelines ändrat EKG-kriterierna för hjärtinfarkt? Vilket kärl är skyldigt till ischemin? Detta och mer belyses i ischemidelen inkluderat egen EKG-tolkning.
Kjell Nikus, docent, specialist i kardiologi och internmedicin, Hjärtcentrum, Tammerfors Universitetssjukhus.

09.30 Patofysiologi ischemi, infarkt och EKG.
Kjell Nikus

09.50 Aktuella riktlinjer för EKG-diagnostik av ischemisk hjärtsjukdom.
Kjell Nikus

10.20 Bensträckare.

10.35 Lokalisation av STEMI.
Kjell Nikus

11.00 Differentialdiagnostik av akut koronart syndrom.
Vilka kliniska tillstånd kan ge liknande EKG-förändringar som akut koronart syndrom?
Kjell Nikus

12.00 Lunch.

12.45 Gruppövning med EKG tolkning av ischemi.

13.40 Aktuell forskning om ischemi.
Inblick i pågående forskning om diagnostik av ischemi. Hur kan nya rön påverka vår bedömning av ischemipatienter i framtiden?
Kjell Nikus

14.10 Arbetsprov och EKG-tolkning.
Arbetsprov är en av Sveriges vanligaste undersökningar. Sättet att utföra arbetsprov varierar över landet och även tolkningsmetoderna varierar. Vad är egentligen evidensbaserat? Vilka avledningar ska man bedöma? Vilka avledningar ska man inte bedöma? Finns det andra saker än ST-sänkningen man kan använda sig av? Kan man undvika ytterligare undersökningar med hjälp av de så kallade looparna? Praktiska övningar med tolkning av arbets-EKG ingår i programpunkten.
Magnus Simonsson, överläkare, specialist inom klinisk fysiologi, kardiologi och akutsjukvård, Centralsjukhuset Kristianstad.

15.00-15.30 Kaffe med tillbehör.

15.30 Fortsättning genomgång om arbetsprov med praktisk tolkning av arbets-EKG.
Magnus Simonsson

17.00 Avslutning dag 1

Dag 2 Fredagen 29 maj

08.00 Kaffe och smörgås.

08.30 Välkommen.

08.35-13.30 EKG tolkning av arytmier.
Fortfarande svårt? Tolkningsprogrammen kan fortfarande inte skilja förmaksflimmer från störningar. Vi kan skilja på breda och smala QRS-takykardier men därefter då? Denna del ger fördjupad tolkningserfarenhet av både vanliga och ovanliga arytmier. Öva själv och få hjälp i grupp. Vilka förändringar i ett vanligt vilo-EKG kan hjälpa oss att ta reda på vilken typ av arytmier patienten har, även om vi aldrig lyckas fånga arytmin på EKG.
Carina Blomström Lundqvist, professor, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

08.35 EKG tolkning av smala och breda QRS takykardier.
Carina Blomström Lundqvist

10.00 Bensträckare.

10.15 Gruppövning med EKG tolkning av arytmier och arytmifall.

12.00 Lunch.

12.45 Genomgång av arytmi EKG och patientfall.
Carina Blomström Lundqvist

13.30 Bensträckare.

13.40 EKG och idrott.
Plötslig död i samband med idrott får ofta stor uppmärksamhet i media. Ibland orsakas detta av hjärtsjukdom. Vad ska vi titta på i EKG? Finns det några varningssignaler? Vilka ska man utreda vidare? Är screening en framkomlig väg? Hur lugnar man oroliga föräldrar när deras barn får bröstsmärtor och andningsbesvär vid ansträngning? Hur utreder man? Praktiska EKG-tolkningar görs i grupp.
Magnus Simonsson, överläkare, specialist inom klinisk fysiologi, kardiologi och akutsjukvård, Centralsjukhuset Kristianstad.

15.15 Kursen avslutas.

Information

 • När:
  28 maj 2015
 • Målgrupp:
  Specialister och ST-läkare i kardiologi, internmedicin och akutsjukvård.
 • Sista anmälningsdag:
  25 maj 2014
 • Plats:
  Stockholm
 • Adress:
  Scandic Klara konferens, Slöjdgatan 7
 • Pris:
  6 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  073-558 6567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin
 • Utställarinformation :
  Dagens Medicin

Våra seminarier

Våra utbildningar

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier