Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Cancerdagen 2017

Nödvändiga steg för framtidens cancervård

Vad behöver göras för att ta svensk cancervård framåt? Den frågan tar vi tag i denna dag!


Inför valåret 2018 samlar vi under Cancerdagen 2017 profession och beslutsfattare för att tillsammans diskutera fram de viktigaste uppmaningarna till politikerna. Välkommen att diskutera fram de mest nödvändiga stegen för framtidens cancervård!

 

Program

 • 9.00

  Registrering och frukost.

 • 9.30

  Dagens Medicins moderator Christina Kennedy hälsar välkomna.

 • 9.35

  Patienterna om livet med cancer i den svenska vården.

  Ellinore Swing och Emma Skoglund om sina resor genom vården som cancerpatienter.

 • 10.00

  Hur jämlik är patienternas tillgång till cancerläkemedel?

  Hur jämlikt är införandet av nya cancerläkemedel? Det har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, fått i uppdrag av regeringen att komma med ett kunskapsunderlag kring. Underlaget ska bland annat innehålla en analys av hur fördelningen mellan nya och äldre läkemedel ser ut, om det finns skillnader mellan olika landsting, samt vad som påverkar kostnaderna. Senast den 15 november läggs rapporten fram.

  Carl Lundgren, utredare, Vårdanalys.

 • 10.30

  PAUS

 • 11.00

  Cellterapi - från science fiction till verklig behandling."

  Utvecklingen av nya terapier går raskt framåt, och det som verkade som en dröm igår närmar sig verklighet idag. Att bekämpa cancer med hjälp av kroppens eget immunförsvar är ett sådant exempel. När kan metoden införas på bred front? Finns det faror med att gå för snabbt framåt? Vilka patienter kan bli aktuella för behandling – och hur mycket får det kosta?
  Och efter cellterapin – vad är nästa revolution?

  Karl-Johan Malmberg, professor, Oslo universitetssykehus.

 • 11.30

  När cancerpatienterna blir allt äldre – avvägningar och utmaningar

  Cancerpatienterna blir allt äldre. Möjligheterna att behandla äldre ökar – men så även de praktiska och etiska problemen. Vilka avvägningar görs när risker med behandlingen ställs mot möjligheten att förlänga livet?

  Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi samt allmänläkare på Österlen.

 • 12.00

  LUNCH

 • 13.00

  Snabbare diagnos på Diagnostiskt centrum

  Allt fler drabbas av cancer men tiden från symtom till diagnos kan variera mycket. Runtom i landet startas diagnostiska centrum för att på kortast möjliga tid ställa rätt diagnos för patienter med misstänkt cancer. År 2014 startades Diagnostiskt centrum vid Södertälje sjukhus – och har sedan dess lyckats korta tiderna för utredning avsevärt. Vilka lärdomar finns därifrån?

  Roland Söderholm, överläkare, medicinskt ansvarig läkare, Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus AB, Charlotta Sävblom, överläkare, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

 • 13.30

  På jakt efter tumörernas DNA

  Med allt mer specifika diagnoser och läkemedel ökar betydelsen av korrekt diagnostik. Genom att studera avvikelser på DNA-nivå så kan man bestämma den enskilda tumörens egenskaper vilket ökar möjligheterna att ställa rätt diagnos och framförallt hitta rätt behandlingsval för patienten. Detta är dessutom nödvändigt för att hänga med i utvecklingen av nya läkemedel: ju mer specifikt ett läkemedel är, desto viktigare att göra en molekylär genetisk undersökning annars finns risk för felbehandling och patientskador.

  Fredrik Enlund, processansvarig next generation sequencing inom klinisk diagnostik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • 14.00

  Kontaktsjuksköterskan i framtidens cancervård – hur utvecklar vi rollen?

  Nationell forskning visar att satsningen på kontaktsjuksköterska är ojämlik, med en stor variation i vilket stöd patienterna upplever att de får. Detta kan bero på en rad faktorer, som kompetens och förutsättningar för uppdraget. En ny studie med kontaktsjuksköterskor omfattar frågor om såväl specifik kompetens för uppdraget och vårdkvalitet som organisatoriska förutsättningar, samvetsstress och hälsa. Kontaktsjuksköterskan utgör en möjlighet att bidra till cancerpatienters välbefinnande och hälsa, samt minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.  Men det krävs att definitionen av rollen blir skarpare med tydliga krav på kompetens och att kontaktsjuksköterskorna får reella förutsättningar att möta patienternas behov av vård och stöd, enligt Cecilia Olsson, som själv arbetar med att utbilda kontaktsjuksköterskor.

  Cecilia Olsson, universitetslektor, Karlstads universitet, tidigare ordförande Sjuksköterskor i cancervård.

 • 14.30

  PAUS

 • 15.00

  Paneldiskussion: Behöver Sverige en ny cancerstrategi?

  Sedan regionala cancercentrums tillblivelse har mycket inom cancervården blivit bättre. Men mycket saknas, som inte kan hamna på RCC:s. Dit hör exempelvis prevention, kompetensförsörjning och primärvårdens roll. Det menar bland andra Cancerfonden - och efterlyser därför en uppdaterad cancerstrategi.

  Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande socialutskottet, Cecilia Widegren (M), Barbro Sjölander, ordförande, nätverket mot gynekologisk cancer, Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden, Jan Frisell, ordförande Svenska bröstcancergruppen, kirurg, Karolinska universitetssjukhuset.

   

 • 15.30

  Vad har regionala cancercentrum betytt för svensk cancervård?

  Hur fungerar regionala cancercentrum och vilken betydelse har de? Är de en förebild för vården eller ett slukhål som stjäl pengar från verksamheter?

  Helena Brändström, programansvarig, Regionala cancercentrum i samverkan, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 16.00

  I huvudet på nya cancersamordnaren.

  Den 1 oktober tillträdde Beatrice Melin som cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt ordförande för Regionala Cancercentrum i samverkan. Här får vi höra hennes visioner för framtiden. Vad kan Regionala Cancercentrum bidra med för att förbättra preventionen hos patienter som haft cancer och vill undvika att få det igen? Hur går det med implementeringen av RCC:s kunskapsstyrningsmodell för jämlik vård? Hur ser planen ut för att lyckas med framtidens nivåstrukturering?

  Beatrice Melin, cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 16.30

  Cancerdagen 2017 avslutas.

Information

 • När:
  28 november 2017
 • Målgrupp:
  Läkare och sjuksköterskor inom cancervård, politiker, intresseföreningar, läkemedelsföretag.
 • Sista anmälningsdag:
  27 november 2017
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist St Clara
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  Plats: Lundqvist & Lindqvist St Clara. Priser: Prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, samt företrädare för myndigheter, forskning och patienter. Leverantörer till sjukvården: 6 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070 566 24 47

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier