Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Cancerdagen 2018

Cancerdagen 2018

Hur ska patientens rättigheter bli reella? Vilka strategier måste till för en bättre cancervård och hur ska framtidens cancervård hanteras inom primärvården? Och hur kan allmänläkare i primärvården spela en stor nyckelroll för tidig upptäckt av cancer? 


Årets cancerdag kommer innehålla diskussioner, intressanta ämnen och programmet kommer vara fullmatat med den senaste kunskapen, forskningen och arbetssätten för att skapa den bästa cancervården för patienterna. Välkommen!

Med reservation för ändringar av tider i programmet

Programmet:

 • 8.45

  Registrering och frukost

 • 9.15

  Inledning av dagens moderator Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

 • 9.20

  Hur ska patienträttigheter bli reella?

  Vem tillgodoser patientens rättigheter när man inte får vård i rätt tid och vem tillgodoser patientens behov om något går fel och en eventuell skada uppstår? Vem för patientens talan och vilka rättigheter har patienten enligt lag? 

  Göran Edbom, överläkare, Cancercentrum/RCC, Norrlands universitetssjukhus

 • 9.45

  Paneldiskussion - Vad måste till för att få den bästa cancervården?

  Hur ska alla löften, strategier och utredningar infrias? Vad måste till för att svensk cancervård ska kunna bli effektiv, rädda liv och att Sverige ska bli ett av världens ledande länder inom cancervård?

  Patientföreträdare -
  Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet
  Calle Wallervårdpolitisk talesperson, Prostatacancerförbundet 
  Carl M Hamilton, ordförande i Cancerföreningen PALEMA 
  Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden

 • 10.05

  Vilken strategi behövs för en bättre cancervård?

  Arbetet med en nationell cancerstrategi pågår för att stärka cancervården att göra den mer tillgänglig och jämlik. Hur långt har man kommit med de uttalade strategierna och vad kan förväntas i framtiden för en bättre och mer jämlik cancervård? Vad har hänt under 2018, och hur ser det ut framåt? Vilka erfarenheter och lärdomar kan Beatrice Melin ge över till hennes ersättare när stafettpinnen ska lämnas över?

  Beatrice Melin, nationell cancersamordnare SKL

 • 10.30

  Nationellt helhetsgrepp om svensk cancervård

  Med prognoser som visar på kraftig ökning av cancerpatienter i framtiden vill regeringen få ett nationellt helhetsgrepp om cancervården. Genom att skapa ett långsiktig arbete som bygger på förstärkta möjligheter för tidig upptäckt, ett starkare förebyggande arbete, rätt rehabilitering och ta till vara på digitaliseringens möjligheter är målet att öka tillgängligheten inom cancervården och att det blir fokus på hela vårdkedjan. Vårdanalys, Socialstyrelsen och Försäkringskassan har fått varsitt uppdrag av regeringen, som lanserades samtidigt och i samband med regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Få inblick i två att uppdragen; Vårdanalys och Socialstyrelsen.

  Johan Strömblad, projektledare, Vårdanalys, myndigheten för vård- och omsorgsanalys

  Mattias Fredricson, enhetschef för Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

 • 10.55

  Kaffepaus

 • 11.15

  Framtidens cancervård - hur ska det hanteras i primärvården?

  Utvecklingen av en nära vård pågår på alla nivåer runt i landet, och syftet är att vården behöver komma närmare patienten och skapa en effektivare vård med hög kvalitet. Det kommer att krävas en omställning i hela vårdkedjan för att kunna möta framtidens olika behov och omställningar. Hur kommer den nära vården påverka framtidens cancervård och hur ska den hanteras inom primärvården?

  Emma Spak, samordnare Nära vård, SKL

 • 11.40

  Tidiga tecken - så kan cancer upptäckas tidigare

  Hur kan allmänläkare på vårdcentraler upptäcka tidiga tecken på cancer? Fler misstänkta cancerfall skulle kunna identifieras tidigare inom primärvården, dels  genom symptom men även genom att titta på patientens besöksstatistik. Allmänläkare spelar en viktig nyckelroll för tidig upptäckt av cancer och hur påverkar det patienten för en bättre prognos?

  Marcela Ewing, med.dr. specialistläkare allmänmed/onkologi, Regionalt Cancercentrum Väst

 • 12.05

  Kunskapsteam Cancer i primärvården - CaPrim

  Primärvården upptäcker mer än 70 % av all cancer. CaPrim arbetar på Akademiskt Primärvårdcentrum i samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Teamet består av 8 vårdutvecklingsledare som är läkare, distriktsköterskor, kurator/socionom samt fysioterapeut/lymfterapeut. CaPrim arbetar för att förbättra omhändertagandet av patienterna, öka kunskapen om cancer och etablera nätverk för cancer i primärvården. Hur har CaPrim etablerats, vilka lärdomar, effekter och resultat kan man se från projektet?    

  Eliya Syed, koordinator och vårdutvecklingsledare, CaPrim, Akademiskt Primärvårdscentrum, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg

 • 12.30

  Lunch

 • 13.30

  Icke-rökningsrelaterad lungcancer och de nya effektiva bromsmedicinerna

  Lungcancer är en av världens vanligaste cancerformer. Forskningen går framåt med lovande resultat vilket gör att fler patienter kommer att överleva sin cancer i framtiden. När det gäller icke rök-relaterad lungcancer, finns nya effektiva bromsmediciner. Hur ser de nya lovande behandlingsformerna ut och hur botar vi effektivast lungcancern?

  Karl-Gustav Kölbeck, överläkare, lungcancerkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

 • 13.55
  Framtiden - selekterat, individualiserat, målstyrt eller brett och allmänt? 
  Innovationerna inom cancervården är resultat från forskning och klinisk utveckling i många små steg, som bidragit till dess framgångar. Varje cancerform har unika utmaningar för utvecklingen av nya behandlingar och metoder. Nya krav ställs på vetenskapen för att identifiera grupper och individ anpassa framtida behandlingar. Detta i sin tur ställer högre krav på att professionen är mer selektiv. Men vilka risker och orättvisor föder detta? Hur selektiva ska vi vara inför framtida behandlingar? Hur har det historiskt sett ut och vilka aspekter måste vi ta hänsyn till inför framtiden?
  Jakob Eberhard, docent, överläkare onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund
   
 • 14.20

  Panel: Hur kan vi individanpassa cancerbehandlingar?

  Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF
  Roger Henriksson, ordförande expertrådet för cancersjukdomar, SLL läkemedelskommitté
  Eskil Degsell, ordförande för Svenska Hjärntumörföreningen

 • 14.40

  Kaffepaus

 • 15.00

  Effektivisering av klinisk patologi genom digitala tekniker

  Tillsammans med akademi och industri har Diagnostikcentrum i Region Östergötland utvecklat och implementerat ett system för digital patologi. Med digitalisering av mikroskopiglasen och det tillhörande diagnostikmaterialet ligger en grund för tillgänglighet, fördelning och utveckling av olika digitala tekniker som effektiviserar det dagliga arbetet inom klinisk patologi. Några av resultaten har bidragit till en högre nivå för kvalitet på cancerdiagnoser, en förbättrad undervisning och kommunikation för patologer och förkortade ledtider för patienterna. Framtida projekt för utvärdering av färdiga diagnostik hjälpmedel så som cancerdetektion med AI planeras liksom uppstart av forskningsprojekt för utveckling och klinisk utvärdering av olika typer av bildanalys.   

  Anna Bodén, biträdande verksamhetschef och överläkare Klinisk patologi, Diagnostik centrum, Region Östergötland

 • 15.25

  Den högspecialiseradevården - vad händer framåt? 

  Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, leder arbetet med nivåstrukturering av cancervården. Hur kommer det se ut framöver, och hur tar man vidare nivåstruktureringen av cancervården. Vilka lärdomar finns? Vilka utmaning finns inför framtiden?

  Gunilla Gunnarsson, handläggare cancerstrategi och  f d ordförande, Regionala cancercentrum i samverkan.

 • 15.50

  Dagen avslutas

Information

 • När:
  27 november 2018
 • Sista anmälningsdag:
  23 november 2018
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Partners

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier