Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Dagens Medicins Vårdtorg 2014 - Vården och valet i Almedalen

Dagens Medicins Vårdtorg 2014 - Vården och valet i Almedalen

Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen är mötesplatsen för den mest aktuella och spännande sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen. Varje dag, från måndag till fredag, arrangerar Dagens Medicin seminarier om aktuella vårdfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården. Vi inleder varje morgon med ett direktsänt frukostseminarium kl 8.00 och seminarieprogrammet startar kl 8.45. Våra seminarier finns även i webb-tv, se dem här!

Platsen för årets Vårdtorg är Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 i Visby.

Fullständigt program publiceras här och i Almedalskalendariet från den 19 maj. Alla seminarier på Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen är kostnadsfria och öppna för alla, men du får gärna föranmäla dig.


Program:

Måndag 30 juni kl 8.00-8.25 Frukostdebatt: Vården och valet – vem styr bäst över sjukvården?
Möt sjukvårdens viktigaste och mest aktuella huvudpersoner i valrörelsen i heta stolen varje morgon på Dagens Medicins Vårdtorg. Sänds även direkt på dagensmedicin.se och kan ses i repris på dagensmedicin.se/dmtv.

Måndagens gäster och debattämnen:
Går det att få ordning och reda i sjukvårdens IT-röra? Johan Assarsson, chef Inera, och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Har sjukvården blivit sjukare? Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, och Monica Renstig, författare till boken "Den Sjuka Vården 2.0 - från nollvision till patientrevolution."

Hur kan universitetssjukhuset bli en hotspot för hälsoinnovationer?
Per Båtelson, styrelseordförande, Karolinska universitetssjukhuset.

Måndag 30 juni kl 10.00-11.00 Visst mäter vi i sjukvården!
Vad är äkta kvalitet i sjukvården? Hur vet vi att vi uppnått det bästa för patienten när det gäller medicinska resultat, bemötande och patientens upplevelse av vården? Sjukvårdskoncernen Capio har startat ett initiativ som syftar till att systematiskt arbeta med kvalitet i hela koncernen.

En diskussion om behovet av att mäta kvalitet i sjukvården, hur det kan göras – och vad som händer när sjukvården börjar styras efter vilket resultat som vårdens insatser leder till för patienterna. Vad går att lära av Capios definition av kvalitet i vården?

Medverkande: Thomas Berglund, koncernchef, Capio, Sveneric Svensson, chief medical officer, Capio, Martin Engström, vice vd, Capio Sverige, Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet, Åsa Himmelsköld, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till mingel med förfriskningar.

Moderator: Mikael Nestius, Dagens Medicin.

Twitter: #qpi #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Capio.

Måndag 30 juni kl 11.30-12.30 Livsfarlig vård – är patientsäkerheten uträknad?
Socialstyrelsen riktade nyligen hård kritik mot svensk sjukvård som inte på fyra år har lyckats minska antalet vårdrelaterade infektioner. Det finns produkter som hämmar infektionsrisken med över 70 procent men användningen i Sverige är mycket låg jämfört med andra länder. Kostnaden är för hög, anser vårdens upphandlare.

En diskussion om hur hälsoekonomi och innovation kan bli något att räkna med i kampen för patientsäkerheten. Lagen om offentlig upphandling har kritiserats för att fokusera på pris i stället för de värden som en innovativ produkt kan tillföra sett i ett helhetsperspektiv.

Medverkande: Pia Kinhult, regionråd (M), Region Skåne, Anders Lönnberg, landstingsledamot (S), Stockholms läns landsting, Johan Almesjö, upphandlingschef, Inköp Gävleborg, Olle Larkö, dekanus, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Eva Estling, ansvarig för patientsäkerhetsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting, Johan Rugfeldt, vd, Bactiguard.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till lunchmingel.

Moderator: Mikael Nestius, Dagens Medicin.

Twitter: #farligvard #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Bactiguard.

Måndag 30 juni kl 13.00-14.00 Nya antibiotika – en gemensam angelägenhet eller industrins ansvar?
Antibiotikaresistens och utveckling av nya antibiotika är en av vår tids stora utmaningar för folkhälsan. Vilka strategier krävs för att förhindra att vanliga infektioner inte längre går att bota?

Ett seminarium om hur samhälle, industri och sjukvård kan samverka för att utveckla nya antibiotika. Hur ska en sådan modell med ett delat ansvar i så fall se ut?

Medverkande: Otto Cars, professor, chef för ReAct, Anders Karlén, professor, ENABLE European Gram Negative Antibacterial Engine, Uppsala universitet, Helena Lindberg, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Charlotta Edlund, senior expert, Läkemedelsverket, Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M), Andreas Heddini, specialist i infektionsmedicin, GSK.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till mingel med kaffe och tillbehör.

Moderator: Maja Florin, Dagens Medicin.

Twitter: #nyaantibiotika #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med GSK.

Måndag 30 juni 14.30-15.30 Universitetssjukhuset - hotspot eller frysbox för hälsoinnovationer?
Vilken roll ska universitetssjukhuset ha i utvecklingen av innovationer i sjukvården? Sjukvården har kritiserats för att vara innovationsfientlig - hur ska klimatet mellan sjukvård, akademi och näringsliv vara för att leda till en fruktbar samverkan? Vilka utmaningar finns i samarbetet mellan offentlig finansierad vård och teknikinnovationer i det privata näringslivet?

Alla talar i dag om behovet av fler innovationer i vården, men är vården redo att ta emot de innovationer som kommer från näringslivet. Hur kan samarbetet utvecklas? Vad krävs för att Nya Karolinska bli en hotspot för hälsoinnovationer som kan leda till bättre och mer innovativa lösningar på vårdens problem göra vården mer effektiv, kostnadseffektiv, tillgänglig och säker.

Medverkande: Per Båtelson, styrelseordförande, Karolinska universitetssjukhuset, Johan Permert, utvecklings- och innovationsdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Johanna Adami, direktör, Hälsa, Vinnova, Anna Lefevre Sköldebrand, vd Swedish Medtech, Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till mingel med förfriskningar.

Moderator: Mikael Nestius, Dagens Medicin.

Twitter: #hotspotinnovation #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.

Tisdag 1 juli kl 8.00-8.25 Frukostdebatt: Vården och valet – vem styr bäst över sjukvården?
Möt sjukvårdens viktigaste och mest aktuella huvudpersoner i valrörelsen i heta stolen varje morgon på Dagens Medicins Vårdtorg. Sänds även direkt på dagensmedicin.se och kan ses i repris på dagensmedicin.se/dmtv.

Tisdagens gäster och debattämnen:
Vad händer i vården om Lena Hallengren blir socialminister? Lena Hallengren (S), riksdagsledamot, vice ordförande i socialutskottet.

Har cancerstrategin levt upp till förväntningarna? Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot, ordförande socialutskottet, Lena Hallengren (S), riksdagsledamot, vice ordförande, socialutskottet.

Hur märks Almedalsveckan i den gotländska sjukvården? Maria Ahlmark, primärvårdschef, Region Gotland.

Mäktar primärvården med sina kroniskt sjuka patienter? Ann Ekberg Jansson, docent överläkare, Vuxenspecialistcentrum Angereds närsjukhus och Ulf Österstad, vice ord­förande Svensk förening för allmänmedicin.

Tisdag 1 juli kl 8.45-9.45 Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård?
Svensk cancervård är inte jämlik. Gång på gång redovisas oacceptabla skillnader i kvalitet och resultat, beroende på var patienterna får vård, om de är fattiga eller rika, hög- eller lågutbildade, män eller kvinnor.
Trots stora satsningar på cancervården de senaste åren, med den nationella cancerstrategin som en viktig pådrivare, kvarstår ojämlikheterna.

Välkommen till en diskussion om vad som hindrar en jämlik cancervård – och vad politikerna tänker göra åt det. Vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder tänker politikerna sätta igång med efter valdagen i september 2014, om de vinner valet?

Medverkande: Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot ordförande socialutskottet, Riksdagen, Lena Hallengren (S), riksdagsledamot, vice ordförande socialutskottet, Riksdagen, Lena Furmark (KD), statssekreterare, socialdepartementet, Mats Eriksson (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, regionråd, Region Halland, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Göran Zetterström, projektledare, Socialstyrelsen, Gunilla Gunnarsson, samordnare cancerstrategin, Sveriges Kommuner och Landsting, samt Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer.

Direkt efter seminariet bjuder vi på frukostkaffe med tillbehör.

Moderator: Mikael Nestius, Dagens Medicin.

Twitter: #jamlikvard #cancernatverket #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Nätverket mot cancer.

Tisdag 1 juli kl 10.00-11.00Hur mycket makt ska patienten ha över sin behandling?
Med teknikens hjälp kan patienter i dag ta ett mycket större ansvar för sin egen behandling, vilket kan spara pengar för sjukvården, förbättra behandlingsresultaten och öka patientens livskvalitet. Patienterna vill ta ansvar och tekniken finns, men sjukvården verkar inte vilja släppa greppet.

Medverkande: Kurt Boman, senior professor i medicin, Västerbottens läns landsting, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Rebecka och Lena Hast Gustafsson, patient och förälder, Helén Eliasson (S), regionråd, Västra Götalandsregionen, Christer Jonsson (C), landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till mingel med smoothies.

Moderator: Maja Florin, Dagens Medicin.

Twitter: #patientmakt #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Roche Diagnostics och Takeda.

Tisdag 1 juli kl 11.30-12.30Hjälpmedelscheck till varje pris? När vårdgivare blir försäljare.
Stockholms läns landsting och Region Skåne har infört vårdval med fritt val av hjälpmedel. Här kan patienten välja en "hörselcheck" som fungerar som en grundersättning. Syftet med vårdvalet är att ge patienten ökad valfrihet men med hörselchecken uppmuntrar landstingen vårdgivaren att bli försäljare. Nu vill regeringen införa systemet med checkar för alla hjälpmedel.

 • Hur påverkar det risken att vårdgivarna sätter vinstintresset före patienterna?
 • Patienten är beroende av den kunskap som personalen har - hur ser vi till att patienten kan vara trygg med de råd som ges?
 • Är principen om jämlik vård på väg att överges för ett system där den som kan betala får bättre vård?

Medverkande: Helén Eliasson (S), regionråd, Västra Götalandsregionen, Anders Lönnberg (S), landstingsledamot, Stockholms läns landsting, Gilbert Tribo (FP), regionråd, Region Skåne, Anders Henriksson (S), landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot, Jan-Peter Strömgren, ordförande, Hörselskadades riksförbund, HRF.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till lunchmingel.

Moderator: Christina Kennedy, Dagens Medicin.

Twitter: #horselcheck #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med HRF.

Tisdag 1 juli kl 13.00-14.00 Kvinna. Osund livsstil. Lågutbildad. Är det därför vi har dålig klass på KOL-vården?
En diskussion om den nya klassjukdomen KOL som är ett växande folkhälsoproblem. Det råder stora klasskillnader i vården av patienter KOL, i Sverige. I bostadsområden med många invandrare, hög andel rökare och låga inkomster är det svårt att nå ut med insatser för tidig diagnostik och behandling.

 • Vad kan primärvården göra för att minska klasskillnaderna i KOL-vården så att de som bäst behöver det får den hjälp som finns tillgänglig?
 • Hur styr vi för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med KOL? Är pengar till fler spirometrier den bästa vägen?
 • Det finns goda exempel – vad lär vi av dem?

Medverkande: Ann Ekberg Jansson, docent överläkare, Angereds Närsjukhus registerhållare luftvägsregistret, Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen, Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Jonas Andersson (FP), regionråd, Västra Götalandsregionen, Ulf Österstad, verksamhetschef för vårdcentralerna i Tenhult och Rosenlund, vice ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.

Moderator: Maja Florin, Dagens Medicin.

Twitter: #klassjukdom #dmagenda

Direkt efter seminariet bjuder vi in till mingel med kaffe och tillbehör.

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med GSK.

Tisdag 1 juli kl 14.30-15.30 Vågar Sverige utmana i diabetesmatchen?
Hur kan diabetesvården i Sverige bli bättre? Hur länge ska svenska diabetespatienter vänta på att få lika bra behandling som sina finländska grannar? Ett seminarium om vad vi kan lära av tio års satsning på diabetesvården i vårt grannland.

Medverkande: Claes-Göran Östenson, professor, Karolinska universitetssjukhuset, Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Sari Koski, projektledare, Diabetesförbundet i Finland, Roger Molin, samordnare för kronikerstrategin, socialdepartementet, Ulf Österstad, vice ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL, Helene Öberg (MP), sjukvårdspolitisk talesperson, Stockholms läns landsting, Monica Selin (KD), regionråd, Västra Götalandsregionen, Jan-Olof Jacke, vd AstraZeneca i Sverige.

Välkommen att mingla efter seminariet. Vi bjuder på smoothies.

Moderator: Christina Kennedy, Dagens Medicin.

Twitter: #diabetesmatch #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med AstraZeneca.

Tisdag 1 juli kl 16.00-17.00 Från en säker död på väg mot bot - hur tar vi tillvara vinsterna i cancerforskningen?
I dag har cancerpatienter som tidigare dog inom loppet av några år en mycket god chans att överleva med behandling med nya generationer läkemedel. Det gäller bland annat cancersjukdomar inom hematologin, men till priset av en livslång behandling. Nu tas nästa steg för att testa om patienterna kan klara sig utan behandling – ett exempel på hur klinisk forskning kan ge stora vinster för patienternas livskvalitet och för sjukvården.

Välkommen till en diskussion om hur vi kan se till att fler svenska cancerpatienter får ta del av framstegen inom den kliniska forskningen. Vilka motkrafter finns? Vilket pris får framtidens patienter betala när verksamheterna väljer bort att delta i kliniska studier och läkare som får forskningsanslag inte hinner forska?

Medverkande. Peter Honeth, statssekreterare (FP), utbildningsdepartmentet, Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Örebro läns landsting, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Jan Zedenius, ledamot i Cancerfondens vetenskapliga sekretariat, Per Ljungman, ledamot, nationella arbetsgruppen för klinisk cancerforskning, Johan Richter, professor och överläkare, Skånes universitetssjukhus, Andreas Rönnbäck, patientföreträdare, Blodcancerförbundet.

Efter seminariet bjuder vi in till mingel.

Moderator: Mikael Nestius, Dagens Medicin.

Twitter: #frånbromstillbot #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Novartis.

Onsdag 2 juli kl 8.00-8.25 Frukostdebatt: Vården och valet – vem styr bäst över sjukvården?
Möt sjukvårdens viktigaste och mest aktuella huvudpersoner i valrörelsen i heta stolen varje morgon på Dagens Medicins Vårdtorg. Sänds även direkt på dagensmedicin.se och kan ses i repris på dagensmedicin.se/dmtv.

Onsdagens gäster och debattämnen:
Vården är full av kompetenta specialister. Men vem tar helhetsansvaret för patienten? Britt-Marie Ahrnell, anhörig och debattör i cancervården, och
Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne.

Vad kan arga doktorer göra åt den ojämlika vården? Björn Bragée, smärtläkare och programledare för SVT:s "Arga doktorn".

Hur många läkare behöver sjukvården utbilda? Peter Honeth (FP), statssekreterare, utbildningsdepartementet, Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, Teodor Svedung Wettervik, styrelseledamot, Medicine Studerandes Förbund.

Onsdag 2 juli kl 8.45-9.45 Hur högt ska svensk diabetesvård sikta?
Nu görs en kraftsamling på prevention, vård och behandling av diabetes. Men fortfarande saknas tydliga mål för satsningarna.

Välkommen till en diskussion om hur höga ambitioner patienter med diabetes ska förvänta sig av vården? Vi vet hur bra diabetesvård ska vara – vem har ansvaret för att se till att den genomförs i regioner, landsting och primärvård?

Medverkande: Lena Furmark, statssekreterare (KD), socialdepartementet. Vivianne Macdisi, landstingråd (S), Landstinget i Uppsala län. Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen. Karin Träff Nordström, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Johan Assarsson, chef Inera, tidigare patientmaktsutredare. Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet. Mona Landin Olsson, ordförande, Svensk förening för diabetologi. Janeth Leksell, styrelseledamot, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård. Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne.

Direkt efter seminariet bjuder vi på frukostkaffe med tillbehör.

Moderator: Christina Kennedy, Dagens Medicin.

Twitter: #bradiabetesvard #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Novo Nordisk och det nationella diabetesteamet.

Onsdag 2 juli kl 10.00-11.00Framtidens sjukhus - hur klarar vi både specialisering och helhetssyn?
Nu är det dags för avstamp för ett av världens mest innovativa sjukhusprojekt – Nya Karolinska Solna. Sjukhuset ska både bli navet i hela Stockholms läns sjukvård, och vara en ledande drivkraft i utvecklingen av sjukvård, forskning och utbildning.

 • Hur ser uppdraget ut, och hur påverkar det sjukvården i Stockholm?
 • Hur skapas bästa samverkan kring nätverkssjukvården?
 • Hur utvecklar vi nya arbetssätt runt patienten med den nya toppmoderna sjukhusbyggnaden?
 • Hur möter vi framtidens patient på Nya Karolinska?
 • Hur optimerar vi patientnyttan?

Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, (S), Stockholms läns landsting. Ella Bohlin, (KD), Stockholms läns landsting. Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet och Stockholms läkarförening. Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer. Kerstin Tham, prorektor, Karolinska Institutet. Annika Tibell, medicinsk chef, programkontoret, Karolinska Universitetssjukhuset. Marie Wickman, divisionschef, Karolinska Universitetssjukhuset. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, Stockholms läns sjukvårdområde.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till mingel med förfriskningar.

Moderator: Mikael Nestius, Dagens Medicin.

Twitter: #framtidssjukhus #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Onsdag 2 juli kl 11.30-12.30Flaskhalsar och propplösare – hur bryter vi stuprörstänkandet i sjukvården?
En diskussion om hur sjukvården genom att säkerställa en sammanlänkad vårdkedja mellan primärvård och specialistvård kan få säkrare metoder som kortar tiden från symtom till diagnos för patienter med kronisk sjukdom.

 • Hur kan vi bryta "stuprörstänkandet" där varje aktör värnar om sin egen organisation och budget?
 • Hur utvecklar vi system som skapar övergångar mellan olika specialiteter och tillåter att vi kan följa patienten i en sammanhängande process?

Diskussionen utgår från patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL.

Medverkande: Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska Institutet. Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung. Mats Eriksson, (M) ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, regionråd Region Halland. Dag Larsson, (S) oppositionslandstingsråd och ordförande för fullmäktigegruppen, Stockholms läns landsting. Kerstin Romberg, allmänläkare, Höllvikens vårdcentral. Mattias Wieloch, medicinsk enhetschef, akutmottagningen Skånes universitetssjukhus Malmö.

Moderator: Maja Florin, Dagens Medicin.

Twitter: #stupror #dmagenda

Direkt efter seminariet bjuder vi in till lunchmingel.

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Takeda.

Onsdag 2 juli kl 13.00-14.00Jämlik vård på lika villkor – utopi för psykiatrin?
Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige i dag.Under de senaste åren har det gjorts flera stora nationella satsningar på psykiatrin, men ändå står samhället ofta handlingsförlamat och osäkerhet och fördomar regerar i arbetsliv, skola och sjukvård.

 • Vad krävs nu för att omsätta kunskap och satsningar till praktik?
 • När ska psykiskt sjuka få evidensbaserad vård efter aktuella riktlinjer?
 • När ska vi se psykisk sjukdom som en folksjukdom av samma dignitet som cancer?

Medverkande: Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister. Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen S:t Görans sjukhus Norra Stockholms psykiatri. Anders Printz, samordnare PRIO-satsningen, socialdepartementet. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting. Lena Nilsson, läkare, ordförande i IBIS, Intresseföreningen för bipolär sjukdom. Anders Åkesson, regionråd (MP), Region Skåne.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till mingel med kaffe och tillbehör.

Moderator: Christina Kennedy, Dagens Medicin.

Twitter: #psykiatriutopi #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Janssen.

Onsdag 2 juli kl 14.30-16.30 Nationella riktlinjer - positiv effekt för patienten?
För fjärde året i rad bjuder Reumatikerförbundet och Svensk Reumatolgisk Förening in till seminarium om de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Vilket har resultatet blivit? Har vi rätt indikatorer? Vem gör jobbet? Hur lång tid får det ta?

Arrangeras av Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening
Länk till mer information

Torsdag 3 juli kl kl 8.00-8.25 Frukostdebatt: Vården och valet – vem styr bäst över sjukvården?
Möt sjukvårdens viktigaste och mest aktuella huvudpersoner i valrörelsen i heta stolen varje morgon på Dagens Medicins Vårdtorg. Sänds även direkt på dagensmedicin.se och kan ses i repris på dagensmedicin.se/dmtv.

Torsdagens gäster och debattämnen:

Ska patienter få betala läkemedel som är för dyra för landstingen? Sofia Wallström, generaldirektör, TLV, Hans Karlsson, chef för avd för vård och omsorg, SKL.

Behöver primärvården piskor och morötter? Karin Träff Nordström, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Sitta är det nya röka – hur får vi fart på svenskarna? Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna.

Torsdag 3 juli kl 11.30-12.30 Gick diabetespatienterna på pumpen?
Den 1 december i fjol tog landstingen över kostnadsansvaret för insulinpumpar från staten. Löftet var att diabetespatienterna inte skulle behöva oroa sig – de skulle få sina pumpar gratis även i fortsättningen.

Välkommen till ett seminarium som diskuterar hur landstingen ska leva upp till sitt löfte att dagens och framtidens patienter som behöver insulinpump även fortsättningsvis ska få det? Har staten något ansvar för den jämlika diabetesvården?

Medverkande: Mona Landin Olsson, professor, ordförande i Svensk förening för diabetologi. Jonas Andersson, regionråd (FP), Västra Götalandsregionen. Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting. Marie Morell, landstingsråd (M), Landstinget Östergötland. Margareta B Kjellin, riksdagsledamot (M), socialutskottet. Svante Norgren, divisionschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet. Sofia Larsson-Stern, initiativtagare till Facebook-uppropet: Vi vill ha svar nu.

Direkt efter seminariet bjuder vi in till lunchmingel.

Moderator: Maja Florin, Dagens Medicin.

Twitter: #insulinpump #dmagenda

Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Diabetesförbundet, Medtronic och Roche Diagnostics.

Torsdag 3 juli kl 13.00-14.30 Ersättningssystem i primärvården - piska och morot eller professionalitet och patientmakt?
SFAM presenterar sitt policydokument "Ersättningssystem som främjar god kvalitet i primärvården". Hur utvecklar vi ett ersättningssystem som stödjer professionalitet och patienternas delaktighet på bekostnad av piska, morötter och detaljstyrning?

Medverkande: Karin Träff Nordström, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna. Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg SKL, Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care, Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys.

Moderator: Christina Kennedy, Dagens Medicin.

Twitter: #ersattningssystem #dmagenda

Arrangeras i samarbete med Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.


Fredag 4 juli kl 8.00-8.25 Frukostdebatt: Vården och valet – vem styr bäst över sjukvården?
Möt sjukvårdens viktigaste och mest aktuella huvudpersoner i valrörelsen i heta stolen varje morgon på Dagens Medicins Vårdtorg. Sänds även direkt på dagensmedicin.se och kan ses i repris på dagensmedicin.se/dmtv.

Fredagens gäster och debattämnen:
Psykisk ohälsa är lika dödligt som cancer – vem bryr sig? Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister, Lena Nilsson, läkare och ordförande i Intresse­föreningen för bipolär sjukdom, IBIS.

Går det att bota den oacceptabla ohälsan i förorten? Henry Ascher, professor i barnmedicin, Angereds närsjukhus, Annika Rosengren, professor i medicin, Sahlgrenska akademin.

Vilka tjänster vill patienten ha i sin e-journal? Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne, Anne Carlsson, ordförande,
Reumatikerförbundet.

Vad hände egentligen i Almedalen 2014? Två Almedalsveteraner kommenerar veckan som gick.

Information

 • När:
  30 juni 2014
 • Målgrupp:
  Alla med intresse för debatten om de viktigaste och mest angelägna frågorna i den svenska sjukvården inför och efter valdagen 2014.
 • Sista anmälningsdag:
  1 januari 0001
 • Plats:
  Burmeisters bakficka
 • Adress:
  Tage Cervins gata 8
 • Pris:
  Alla Dagens Medicins seminarier i Almedalen är kostnadsfria och öppna för alla. Du får gärna föranmäla dig.
 • Kontakt:
  Emelie Welander
  emelie.welander@dagensmedicin.se
  08-40932180
 • Arrangör:

 • Utställarinformation :
  Dagens Medicin

Våra seminarier

Våra utbildningar

Tidigare seminarier

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier