Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Dagens Medicins Vårdtorg 2016

Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen 2016

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2016. Med start måndag morgon den 4 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården.

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2016. Vi inleder varje morgon med frukost-tv-sändningar och fortsätter med ett intensivt seminarieprogram resten av dagen.

Alla våra seminarier går också att se i efterhand på DM-Play. I väntan på årets Almedalsvecka kan du se fjolårets sändningar från Dagens Medicins Vårdtorg.

Preliminärt program

 • MÅNDAG 4 JULI 8.00-8.30

  Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Framtidens sjukvård - bit för bit.

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

 • MÅNDAG 4 JULI 9.00-9.50

  Kvalitet som motor för ökad produktivitet i sjukvården.

  Varför tycks svensk sjukhusvård ha lägst produktivitet av de nordiska länderna - trots korta vårdtider, få vårdplatser och hög andel öppenvård?

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Capio.

 • MÅNDAG 4 JULI 10.20-11.10

  Vänta inte! Framtidens sjukvård är redan här.

  Med digitala verktyg kan vi redan i dag ta reda på vad medborgare, patienter och medarbetare behöver för att kunna ta ansvar för sin hälsa.

  Hans Winberg, generalsekreterare Leading Health Care, Göran Modin, affärsområdeschef, primärvård och rehabilitering, Praktikertjänst, Sofia Palmquist, vice vd, Capio St Göran, Peder Hofman-Bang och Hanna Emami, ICQuality.

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #vänta inte #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda och IC Quality.

  APPEN VÅRD I ALMEDALEN

  Politikerveckan i Almedalen har växer för varje år och erbjuder i år över 350 seminarier inom ämnet vård och omsorg.För snabb och enkel navigering bland utbudet har ICQuality tagit fram en app som guidar och håller dig uppdaterad kontinuerligt. Via appen guidar vi dig till de mest intressanta vårdseminarierna och här hittar du även Dagens Medicins rapportering från Almedalen.

  Läs mer om appen här

 • MÅNDAG 4 JULI 11.40–12.30

  När vet vi mer om kvinnor med spridd bröstcancer?

  I dag lever över 5 500 kvinnor med spridd bröstcancer i Sverige, en grupp som växer i takt med att överlevnaden förbättras. Med ett nationellt register går det att jämföra den vård som ges över hela landet och säkerställa att den är jämlik. När blir det verklighet?

  Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Henrik Lindman, överläkare, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Dag Larsson (S), ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Gunilla Gunnarsson, samordnare för regionala cancercentrum i samverkan, SKL, Maria Ekholm, överläkare, onkologkliniken, länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Lars Franksson, value and innovation manager, Roche.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefsredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #spriddcancer #dmagenda.

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation samt Roche.

 • MÅNDAG 4 JULI 13.20–14.10

  Kroniskt sjuka – eller kroniskt friska? Kan vi sikta högre?

  Patienter med kronisk sjukdom har kroniska svårigheter i kontakterna med sjukvården. Sju av tio har aldrig diskuterat behandlingsmål med sin läkare och endast fyra av tio har en behandlingsplan. Många har problem med otillräcklig effekt av sin behandling, trots tillgång till nya moderna läkemedel.
  Ett exempel är patienter med reumatism – en av de största patientgrupperna med kroniska sjukdomar.

  Sofia Ernestam, registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, landsstingsråd, Stockholms läns landsting, Jonas Andersson (L), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne, Suzanne Ahlqvist, styrelse­ledamot, Reumatikerförbundet.

  Läs mer

  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #kronisktfrisk #dmagenda.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Lilly.

 • MÅNDAGEN 4 JULI 15:30-16:50

  Här skapas värdet av digital teknik i den svenska vården

  Digitala tekniker, som redan finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. En ny analys av 14 tillämpningsområden visar att en systematisk digitalisering i kombination med nya arbetssätt kan möjliggöra en hållbar utveckling för den svenska hälso- och sjukvården.

  Pia Hardy, McKinsey, Oscar Boldt Christmas, McKinsey, Sara Öhrvall, senior rådgivare, MindMill Network, Filippa Reinfeldt, ansvarig för business development och public affairs, Aleris, Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova, Mårten Blix, tidigare sekreterare Framtidskommissionen, Institutet för näringslivsforskning, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt-lung, Josefin Landgård, grundare, KRY.

  Läs mer

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på mingel med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda och McKinsey.

 • TISDAG 5 JULI 8.00-8.30

  Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Framtidens sjukvård - bit för bit.

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

   

 • TISDAG 5 JULI 9.00–9.50

  Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?

  Fler än 60 000 personer får varje år i Sverige cancer. Alla botas inte, men nya effektiva läkemedel, gör det möjligt för patienter att leva hemma längre med god livskvalitet. Istället för bot eller död, blir cancer en kronisk sjukdom. Hur vi ser på framtiden för cancerdrabbade som överlevare?

  Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer, Pehr Lind, verksamhetschef, onkologkliniken, Landstinget Sörmland, Dag Larsson (S), ordförande I sjukvårdsdelegationen SKL, landstingsråd, Stockholms läns landsting, Cecilia Widegren (M), socialpolitisk talesperson, riksdagsledamot, socialutskottet, Roger Henriksson, professor, chef, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Emma Spak, ordförande, Sylf, Sveriges yngre läkares förening, Ulrika Elmroth, vice ordförande, SFAM, Svensk förening för allmänmedicin.

  Läs mer

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #kroniskcancer, #dmagenda.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Nätverket mot cancer.

 • TISDAG 5 JULI 10.20-11.10

  Patienten som kompass när vi styr mot värdebaserad vård

  DEL 1 - 
  Tre olika vägar mot samma mål

  Tre universitetssjukhus berättar varför värdebaserad vård är en central strategi och en viktig förutsättning för att erbjuda vård som ger störst nytta för patienterna. Hur skapar man bästa vård med utgångspunkt från patientens behov? Vilka fördelar har uppnåtts och vad återstår?

  Medverkande: Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset, Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör och operativ chef, Karolinska Universitetssjukhuset, Anna Göjeryd Ulander - sektionschef värdebaserad vård, Karolinska Universitetssjukhuset, Ali Khatami, kvalitetsdirektör, kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barbro Edén, medicinskt ansvarig inom värdebaserad vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anna-Lena Sörensson (S), vice ordförande, socialutskottet.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter:
  #vbv #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi in till mingel med fika.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • TISDAG 5 JULI 11.40-12.40

  DEL 2 - Patienten som partner när vi förbättrar vården

  Patienter och profession berättar och reflektera om sina erfarenheter och resultatet av samarbetet med sjukhusen. Arbetet med värdebaserad vård i tre olika patientflöden presenteras. Patienterna kommer från grupperna mycket för tidigt födda barn, förstföderska med spontan förlossningsstart i fullgången tid samt prostatacancer.

  Eva Johansson, patientprocessledare för värdebaserad vård prostatacancer, Akademiska sjukhuset, Thore Eklund, patientrepresentant, värdebaserad vård, prostatacancer, Akademiska sjukhuset, Boubou Hallberg, patientflödeschef, neonatologen, Karolinska Universitetssjukhuset, Karl Rombo, Prematurförbundet, Karolinska universitetssjukhuset. Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare och processledare för värdebaserad vård för normalförlossning, Sahlgrenska universitetssjukhuset Liselotte Bergqvist, verksamhetsutvecklare och processledare för värdebaserad vård för normalförlossning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Emma Johansson, patient, förstföderska, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #vbv #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på lättare lunch.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • TISDAG 5 JULI 13.20–14.10

  Bättre strokevård – är sjukvården redo att dra ur proppen?

  Hur kan organisationen av strokevården i Sverige förbättras för att få jämlik och bättre tillgång till bästa behandling? Vilken infrastruktur på nationell och regional nivå behövs för att patienter med svår stroke ska komma till rätt sjukhus i rätt tid?

  Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (s), socialdepartementet, Nils Wahlgren, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet, Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting, Anders Henriksson, landstingsråd (S), vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Landstinget i Kalmar, Malin Blixt, enhetschef, TLV, Stefan Persson, undersköterska, Skånes universitetssjukhus, med egen erfarenhet som strokepatient.

  Läs mer

  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #stroke #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Medtronic och Neuroförbundet.

 • TISDAG 5 JULI 14.40–15.30

  Goda grannar – vad kan Sveriges tre bästa sjukhus lära av varandra?

  Sveriges tre bästa sjukhus ligger alla i sydöstra sjukvårdsregionen med Östergötland, Jönköping och Kalmar i de tre kategorierna universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Hur jobbar de vidare tillsammans för att behålla den positionen även i framtiden?

  Mats Uddin, regiondirektör, och Johanna Zechel, ungt råd, Region Östergötland, Krister Björkegren, landstingsdirektör, och Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Kalmar, Agneta Jansmyr, regiondirektör, och Lotta Larsdotter, primärvårdsdirektör, Region Jönköping.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin
  Twitter: #bastasjukhus #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Landstinget i Kalmar, Region Östergötland och Region Jönköpings län.

 • TISDAG 5 JULI 16.00–16.50

  Helikopterperspektiv på akutsjukvården – räddar vi fler liv och sparar pengar?

  Den helikopterbaserade akutsjukvården är underutvecklad i Sverige, jämfört med våra grannländer. Frågan har stötts och blötts i flera utredningar, men utvecklingen går trögt, trots att det finns stöd för att ambulanshelikoptrar räddar liv och att vården är kostnadseffektiv.

  Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot, vice ordförande, socialutskottet, Fredrik Larsson (M), landstingsråd, Landstinget i Värmland, Börje Wennberg (S), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårds­direktör, Landstinget i Värmland, Joacim Linde, ordförande, Svensk förening för läkare i prehospital akutsjukvård, Mikael Gellerfors, medicinsk forskningschef, Svensk Luftambulans.

  Läs mer

  Twitter: #räddaliv #dmagenda
  Moderator: Mikael Nestius, vd Dagens Medicin.

  Efter seminariet bjuder vi in till mingel med lättare förfriskningar.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Landstinget i Värmland och Svensk Luftambulans.

 • ONSDAG 6 JULI 8.00-8.30

  Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Framtidens sjukvård - bit för bit.

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

   

 • ONSDAG 6 JULI 9.00–9.50

  Den nya temasjukvården – framtidens modell för framtidens patient

  En ny modell för framtidens universitetssjukhus skapas nu på Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya tematiska organisationen följer patientens resa genom vården, en förändring som lägger grunden för att utveckla en högspecialiserad sjukvård i toppklass.

  Melvin Samsom, sjukhusdirektör, och Andreas Ringman-Uggla, produktionsdirektör, operativ chef, Karolinska Universitetssjukhuset, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL, Britt-Marie Ahrnell, sjukvårdsdebattör, anhörig, Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, Sineva Riberio, ordförande, Vårdförbundet.

  Läs mer

  Twitter: #temavård #dmagenda
  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

 • ONSDAG 6 JULI 10.20–11.10

  Leva livet med diabetes – får hjärtat vara med?

  Vilka konkreta förändringar måste vi göra i dag för att patienter med diabetes ska få minskad risk att drabbas av komplikationer av sin sjukdom? Vad har patienterna, vården och samhället att vinna på om behandlingsmålen vid typ-2 diabetes nås?

  Carl Jan Granqvist, krögare, vinkännare, Mona Landin-Olsson, ordförande, Svensk förening för diabetologi, Magnus Löndahl, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund, Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Christoffer Bernsköld (S), regionråd, Region Östergötland, Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter:
  #leva livet #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Boehringer Ingelheim och Svensk förening för diabetologi.

 • ONSDAG 6 JULI 11.40–12.30

  Var finns ersättningsmodellerna som ger mer hälsa för pengarna?

  Dagens ersättningsmodeller kritiseras för att vara alltför trubbiga och snarare motverka än stimulera till nytänkande och innovation. Hur ser framtidens ersättningsmodeller ut, som skapar mer värde för insatta resurser?

  Georg Engel, chef för vårdinformatik och ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting, Per-Erik Gustafsson, överläkare, hjärtkliniken, Länssjukhuset i Gävle, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Lönnberg (S), regeringens nationella life science-samordnare, Ann Söderström, hälso-och sjukvårds­direktör, Västra Götalandsregionen, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, Marie Aabö, vd, Medtronic Sverige.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #värdebaseradvård #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Medtronic.

 • ONSDAG 6 JULI 13.20-14.20

  Digitaliseringen: Hur kommer hälso- och sjukvården se ut om tio år?

  Patienter, anhöriga och medarbetare i sjukvården ställer allt högre krav på vårdens tillgänglighet och informationsförsörjning. Vården står inför en digital transformation där behovet av korrekt information vid rätt tillfälle är stort. Vad måste vi konkret göra för att uppnå ett optimalt integrerat sjukvårdssystem, från förebyggande hälsovård, via sjukvård, till vård i hemmet? Är sjukvården redo för transformationen? Vem driver på och vem genomför?

  Stefan Vlachos, tillförordnad verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset, Hans-Olof Hellström, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, Jeroen Tas, CEO of Philips Connected Care and Health Informatics and European CIO of the Year 2014, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, med flera. 

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #framtidenssjukvård #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Philips Health Systems.

   

 • ONSDAG 6 JULI 14.40–15.30

  Kan vi ge en minnesvärd vård vid Alzheimers sjukdom?

  Samhällets kostnader för demensvård, där Alzheimers sjukdom står för den största delen, uppgår redan i dag till det hisnande beloppet 63 miljarder kronor. Det överstiger kostnaderna för cancer, stroke och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans. Om prognoserna stämmer ökar antalet drabbade kraftigt när fyrtiotalisterna når 80-årsåldern. Vad är det värt med tidig diagnostik och vad kan tidig behandling av Alzheimers sjukdom medföra – för patienterna, deras familjer och för landsting respektive kommuner?

  Anders Wimo, professor i geriatrisk allmänmedicin, Karolinska Institutet, Göran Stiernstedt, regeringens utredare av en effektiv vård, seniorkonsult, Rud Pedersen, Peter Graf, vd, Vårdbolaget Tiohundra, Anders Henriksson (S), landstingsråd Landstinget i Kalmar län, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting, Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden.

  Läs mer

  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #alzheimers #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Lilly.

 • TORSDAG 7 JULI 8.30-10.00

  Big data in little Sweden 2020 - kvalitetsregistrens framtida betydelse

  Vad händer med de svenska kvalitetsregistren? Vem äger data - patienten, professionen landstingen staten? Hur använder och tillgodogör vi oss den data som finns på nätet, till exempel Patient like me? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent?

  Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Anders Lönnberg, regeringens samordnare inom life science, Karolina Antonov, chefsstrateg, LIF, Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, SKL, Sofia Ernestam, registerhållare SRQ samt patientföreträdare.

  Läs mer

  Moderator: Boel Mörck, vice ordförande Svensk Reumatologisk Förening.
  Twitter: #reumatism

  Frukost serveras från kl 8.00.

  Arrangeras av Svensk Reumatologisk Förening, Forska!Sverige och SRQ.

Information

 • När:
  4 juli 2016
 • Målgrupp :
  Alla med intresse av att följa och delta i debatten om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor.
 • Sista anmälningsdag :
  7 juli 2016
 • Plats:
  Dagens Medicins Vårdtorg
 • Adress:
  Burmeister Bakficka, Tage Cervins gata 8, Visby
 • Pris:
  Alla våra seminarier i Almedalen är kostnadsfria.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier