Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Dagens Medicins Vårdtorg 2017

Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen 2017

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2017. Med start måndag morgon den 3 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården. 

Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen. Bild: Pax Engström Nyström

Dagens Medicins Vårdtorg är den självklara mötesplatsen för sjukvårdens aktörer i Almedalen. Här diskuterar vi alltifrån medicinsk forskning till sjukvårdsorganisation med politiker, tjänstemän, patienter och profession.

Alla våra seminarier kan också ses i efterhand på DM-Play. I väntan på årets Almedalsvecka kan du se fjolårets sändningar från Dagens Medicin Agendas Vårdtorg här.

Program

 • MÅNDAG 3 JULI 8.00-8.30

  Health Tech Hub: Från idé till verklighet - hur når nya innovativa produkter sjukvården?

  FRUKOST-TV. Innovation är nödvändigt för att ta sjukvården in i framtiden – men hur skapar man vägar in i vården för nya innovativa produkter? Behövs entreprenörsdrivna bolag i svensk sjukvård och varför? Och vad krävs för att nytänk från sjukvårdens håll ska komma ut på marknaden? Varför kommer inga revolutionerande idéer från landstingen? Vi diskuterar detta med politiker, entreprenörer och representanter från sjukvården.

  Anders Lönnberg (S), life science-samordnare, Ebba Fåhraeus, vd, Smile Incubator, Emma Spak, samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting, Johannes Schildt, vd och medgrundare, Kry, Johan Olsson, operativ chef, Checkup.

  Mer information här.

  Programledare: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, och Jonas Leijonhufvud, reporter Di Digital.

  Twitter: #healthtechhub #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin, Di Digital i samarbete med Creo.

  Partners: Tieto, Smile Incubator, Health cap och Medeon.

  Debatten direktsänds på webben, se dagensmedicin.se eller digital.di.se. Frukost serveras från 07.30.

   

 • MÅNDAG 3 juli 9.00–9.50

  Från rättrådig förvaltning till modern tjänsteleverantör – tio teser om svensk sjukvård.

  Sjukvårdspolitikerna måste börja prioritera. Vilka är de absolut viktigaste sakerna att göra för att lösa bristen på tillgänglighet, kontinuitet och resurser.

  Läs mer. 

  Thomas Berglund, koncernchef, Capio, Anders Henriksson (S), landstingsråd, landstinget i Kalmar län, förste vice ordförande SKL, Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot, Tobias Baudin, ordförande Kommunal.

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.

  Twitter: #dmagenda

  Arrangör: Dagens Medicin Agenda och Capio.

 • MÅNDAG 3 juli 10.20-11.20

  Den farliga tystnaden kring tarmcancer

  Det pratas mycket om socioekonomiska skillnader i cancervården men det är större ojämlikhet mellan olika cancerformer. Exempel är hur mycket som satsas på sjukdomarna, vilka läkemedel som ges och vilka prioriteringar Socialstyrelsen gör. Detta påverkar i förlängningen hur länge patienter överlever. I synnerhet de som drabbats av tjock- eller ändtarmscancer. Varför är det så?

  Läs mer

  Marie Stéen, vice ordförande för ILCO, Nils Wilking, strategisk rådgivare cancer, Region Skåne, Fredrik Enlund, enhetschef genanalys och cytogenetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mef Nilbert,  verksamhetschef Regionalt cancercentrum syd, Arvid Widenlou Nordmark, , enhetschef, nationella riktlinjer, Socialstyrelsen, Maria Gustafsson Liljefors, överläkare och ordförande Gastrointestinal Onkologisk Förening. 

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och ILCO

 • MÅNDAG 3 JULI 11.40-12.30

  Från evidens till praktik – var god dröj. Vem tar ansvar för patienterna som får vänta för länge?

  Alla skriver under på att sjukvården ska vara evidensbaserad, men gäller det även vid ett skifte till behandlingar som innebär ökade kostnader? Hur ser beredskapen ut för att snabbt ta stora medicinska framsteg ut till patienterna? Vad är priset för att patienten får vänta?

  Läs mer

  Mats Eriksson, professor, överläkare, enheten för endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, Mats Eriksson (M), regionråd, Region Halland, vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Mikael Hoffmann, chef, Nätverk för läkemedelsepidemiologi,NEPI, ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Amgen.

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

 • MÅNDAG 3 JULI 13.10-14.00

  Varför utrotar vi inte hepatit C i Sverige?

  Det är möjligt att behandla och bota patienter med hepatit C, men för att minska smittspridningen och även på sikt utrota sjukdomen behövs en långsiktig strategi. Vem ska ha rätt att bestämma vem som ska bli behandlad? När ska vi få till en nationell elimineringsstrategi för hepatit C i Sverige?

  Läs mer

  Ann-Sofi Duberg, överläkare, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Suzanne Borén Andersson, ordförande, Riksföreningen Hepatit C, Jenny Petersson (M), riksdagsledamot, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Sophia Brodin, enhetschef, avdelningen för värdebaserad prissättning, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Anders Tegnell, chef, avdelningen för epidemiologi och utvärdering, Folkhälsomyndigheten, Mikael Svensson, koordinator för förhandling och företagskontakter, Sveriges Kommuner och Landsting.

  Moderator: Ingrid Heath, chef, Dagens Medicin Agenda

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Abbvie.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

 • MÅNDAG 3 JULI 14.40-15.30

  Efter Macchiarinifallet - klinisk forskning och etiska utmaningar.

  Ett seminarium om dilemmat och möjligheterna med att omsätta klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården i patientsäker och etisk universitetssjukvård. Hur får man ihop denna kombination? Vi diskuterar Karolinska Universitetssjukhusets åtgärder i spåren av Paolo Macchiarinis verksamhet.

  Läs mer

  Karl Rombo, ordförande Prematurförbundet, Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Nina Nelson Follin, kvalitets-och patientsäkerhetsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Harald Blegen, temachef cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Barbro Westerholm, ledamot (L), Statens medicinsk-etiska råd, Riksdagen, Anders Lönnberg, life-sciencesamordnare (S), Ella Bohlin (KD), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Oscar Simonson, läkare, Akademiska sjukhuset.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

  Twitter: #dmagenda #eftermacchiarini

  Arrangörer:Dagens Medicin Agenda och Karolinska Universitetssjukhuset.

  Efter seminariet bjuder vi på smoothie.


 • TISDAG 4 JULI 8.00-8.30

  Health Tech Hub: Världsledande på e-hälsa till 2025 – hur gör vi det möjligt?

  År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att ta tillvara e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god hälsa – detta enligt regeringens vision. Vad krävs för att vi ska uppnå detta ur entreprenörernas och regeringens perspektiv? Var krockar intressena?

  Annika Strandhäll (S), vikarierande sjukvårdsminister, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Jonas Wohlin, grundare och vd, Ivbar, Johan Höglund, head of healthcare and welfare, Tieto, Johan Gustafsson, vd Visiba Care.

  Mer information här.

  Programledare: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, och Jonas Leijonhufvud, reporter Di Digital.

  Twitter: #healthtechhub #dmagenda

  Arrangör: Dagens Medicin, Di Digital i samarbete med Creo.

  Partners: Tieto, Smile Incubator, Health cap och Medeon.

  Debatten direktsänds på webben. Frukost serveras från 07.30.

   

 • TISDAG 4 JULI 09.00-09.50

  Diabetes – en hjärtefråga?

  Mer än hälften av alla patienter med diabetes dör i hjärtkärlsjukdomar. Nu är det visat att komplikationerna av hjärt-kärlsjukdom vid diabetes går att minska med behandling som sänker blodsockret. Hur tar sjukvården ansvar för denna hjärtefråga för diabetespatienterna?

  Läs mer

  Mikael Dellborg, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mona Landin-Olsson, professor, Skånes universitetssjukhus, Svensk Förening för Diabetologi, Anna Starbrink (L), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Lars-Åke Levin, professor i hälsoekonomi, Linköpings universitet, Stefan Jansson, distriktsläkare, Brickebackens vårdcentral, Örebro, Inger Ros, ordf, Riksförbundet HjärtLung, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda, Boehringer-Ingelheim och Svensk Förening för Diabetologi.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

   

 • TISDAG 4 JULI 10.20-12.15

  Från värdebaserad vård till innovation på 52 timmar

  Innovation och samarbete är två nyckelord för det ”innovation race” som ägde rum den 19 till 21 december 2016 i Uppsala. Medarbetare från Akademiska sjukhuset, Abbvie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft utvecklade tillsammans med patientrepresentanter nya förslag och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer. Nu lyssnar vi till resultatet. Vad gjorde skillnad, vad gick bra och vilka utmaningar uppstod?

  I timme två följer två olika paneldiskussioner där vi först frågar oss hur vi kan arbeta med patientdelaktighet för att förbättra vården. Dessutom diskuterar vi hur sjukvården och industrin kan samarbeta för att få fram innovationer för patienters bästa, i ett nationellt perspektiv? Kan Sverige ta ledartröjan internationellt?

  Läs mer här och här

  Morten Kildal, Ansvarig för värdebaserad vård, Sune Larsson, FoU-direktör, Hans Hägglund, verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar, samtliga Akademiska sjukhuset, Lotten Åsén Blomqvist, cancerrådet i Uppsala, Vivianne Macdisi (S), regionråd Region Uppsala, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Carola Hult, patientrepresentant Akademiska sjukhuset, Fabian Bolin, patientrepresentant, vd och medgrundare War On Cancer, Theresia Bredenwall, Kommunikationsdirektör Abbvie Sverige, Linda Swärd, ansvarig offentlig sektor Sverige, Microsoft, Mathias Ekman, Microsoft, Annica Holmberg, Kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb, Sverige.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Akademiska sjukhuset och Dagens Medicin Agenda.

  Mellan seminarierna bjuder vi på smoothie och efteråt på lätt lunch.

 • TISDAG 4 JULI 13.20-14.10

  Vad gör vi med ökande läkemedelskostnader – finns det en medicin?

  Vi blir fler och äldre i takt med att behandlingarna blir bättre – och dyrare. Prispress i all ära, men kanske finns de verkliga pengarna att spara på rätt användning av mediciner? Hur ligger Sverige till på sex identifierade områden som kan ge sänkta totalkostnader?

  Läs mer

  Johan Wallér, vd, Sveriges Apoteksförening, Karolina Antonov, analyschef, LIF, Per Troein, Vice President, Strategic Partners, Quintiles IMS, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd Stockholms läns landsting, Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, Region Skåne, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef Storstockholms Diabetesförening, Malin Wengholm, regionråd (M), Region Jönköpings län, Mikael Hoffman, chef, Nätverk för Läkemedelsepidemiologi, Nepi.

  Moderator: Ingrid Heath, chef, Dagens Medicin Agenda.

  Twitter: #bigdata #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Quintiles IMS.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

   

 • TISDAG 4 JULI 14.40-15.30

  Så tar vi primärvården in i framtiden

  Alla är ense om att vi nu mer än någonsin behöver en väl fungerande första linjens sjukvård som sörjer för patientens behov av kontinuitet och samordning. Regeringen aviserar satsningar på nationell nivå, och regioner och landsting flyttar ut vård från sjukhusen. Är primärvårdens tid äntligen här?

  Läs mer

  Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, Anna Nergårdh, nationell samordnare för en effektiv vård, socialdepartementet, Fredrik Larsson (M), landstingsråd, Landstinget i Värmland, Anna-Greta Brodin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Mathias Karlsson, Chef för öppen vård, Landstinget i Värmland.

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Landstinget i Värmland och Dagens Medicin Agenda.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

 • TISDAG 4 JULI 16.00-16.50

  Innovation - lyx eller nödvändighet i sjukvården?

  Innovation är en nödvändig drivkraft i sjukvården, men är vi rustade att ta emot de nya och banbrytande genombrott som den medicinska forskningen levererar i ett allt snabbare tempo? Är tillgången till den bästa behandlingen en rättighet som patienterna kan förvänta sig i framtiden?

  Läs mer

  Anders Lönnberg (S), nationell life science-samordnare, Mats Eriksson (M), vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, regionråd, Region Halland, Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Margareta Haag, vice ordförande, Nätverket mot cancer, Karolina Antonov, analyschef, LIF, Carl Lundgren, utredare, Myndigheten för vårdanalys.

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Amgen.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

 • ONSDAG 5 JULI 8.00-8.30

  Health Tech Hub: Investerarna och sjukvården - har de samma bild av framtiden?

  För att driva utveckling behövs kapital – men hur ser investerarna på framtiden inom välfärdssektorn? Vilka typer av företag kommer de satsa på? Och hur passar detta in i sjukvårdsföreträdarnas framtidsplaner?

  Björn Odlander, founding partner, Healthcap, Gustaf Brandberg, partner, Gullspång Invest, Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet, Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, samt ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län, Kristina Willgård, vd, Addlife, Susanne Staaf, medgrundare och operativ chef 1928 Diagnostics.

  Mer information här.

  Programledare: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, och Jonas Leijonhufvud, reporter Di Digital.

  Twitter: #healthtechhub #dmagenda

  Arrangör: Dagens Medicin, Di Digital i samarbete med Creo.

  Partners: Tieto, Smile Incubator, Health cap och Medeon.

  Debatten direktsänds på webben. Frukost serveras från 07.30.

   

 • ONSDAG 5 JULI 9.00-9.50

  Med digitalisering mot framtiden – ledarskap för sjukvårdens förnyelse.

  Vårdens digitalisering är inte längre ett val utan ett måste. Vilket ledarskap krävs för att tillvarata möjligheterna och överbrygga hindren? Hur ger man utrymme för lokal innovation utan att äventyra integritet eller patientsäkerhet? Vilka egenskaper måste digitaliseringens ledare ha?

  Läs mer

  Lucien Engelen, chef för Radboud REshape & Innovation Centre vid Radboud University Nijmegen Medical Centre i Nederländerna, Melvin Samsom sjukhusdirektör Karolinska universitetssjukhuset, Michael Melin, patientflödeschef tema Hjärta kärl Karolinska universitetssjukhuset, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting och ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, Jane Stegring, styrelseledamot Vårdförbundet.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Karolinska Universitetssjukhuset.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.


 • ONSDAG 5 JULI 10.20-11.10

  Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo?

  Nya medicinska genombrott väntar det närmaste decenniet. Genterapi, nanodiagnostik, vacciner och målsökande läkemedel ger hopp om framtida behandling och bot mot svåra, kroniska och i dag ofta dödliga sjukdomar. Vilka är utmaningarna för att kunna erbjuda behövande de nya behandlingsmöjligheterna?

  Läs mer

  Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, Jan Andersson, direktör, forskning och innovation, Stockholms läns landsting, Jonas Andersson (L), regionråd, Västra Götalandsregionen, Malin Parkler, vd, Pfizer, Elisabeth Wallenius, förbundsordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

  Moderator: Ingrid Heath, chef, Dagens Medicin Agenda

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Pfizer.

  Efter seminariet bjuder vi på smoothie.

 • ONSDAG 5 juli 11.40-12.30

  Ska vi behandla fetma som en sjukdom?

  Var sjätte svensk – 800 000 personer – har i dag passerat BMI-gränsen för fetma, med en kraftigt ökad risk för diabetes, hjärtsvikt och cancer. Den mest effektiva behandlingen vid sjuklig fetma är kirurgi. Patienterna tappar inte bara kilon – risken att dö i förtid minskar med nästan 60 procent, enligt svenska studier. Ändå minskar nu antalet som får behandling med kirurgi kraftigt, från 9000 operationer per år, till 6000.

  Vad ligger bakom statistiken? Är det fördomar eller okunskap som får styra vårdens beslut? Är det synen på fetma som en ”skyll sig själv-sjukdom”? Är det höjd BMI-gräns för operation i delar av landet? Allt fler måste betala själva för sin operation. Ska postnumret och plånboken avgöra vem som får evidensbaserad behandling? Vem ska få operation och varför?

  Läs mer

  Magnus Sundbom, professor i gastrointestial kirurgi, överläkare, Akademiska sjukhuset, Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande, socialutskottet, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Jonas Andersson (L), regionråd, Västra Götalandsregionen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Roger Eriksson, patient med egen erfarenhet av viktminskningsoperation.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

  Twittter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Medtronic.

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

 • ONSDAG 5 JULI 13.20-14.10

  Små steg som kan ge stora vinster för cancerpatienten.

  Medicinska genombrott sker sällan över en natt, utan är resultatet av många, små medicinska framsteg under en längre tid. Med ett nytt verktyg går det att visa hur vägen har sett ut fram till dagens goda resultat vid behandling av flera cancerformer. 

  Läs mer

  Jakob Eberhard, överläkare i onkologi, Skånes universitetssjukhus, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande sjukvårdsdelegationen, SKL, Mårten Lindström, överläkare, ledamot i NT-rådet, Fredrik Moen, sekreterare, utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, Silvia Paddock, PhD, Rose-Li Associates, Jonathan Lind Martinsson, enhetschef, Tandvårds- och, läkemedelsförmånsverket, TLV, Carl M Hamilton, ordförande, patientföreningen Palema, Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL, ordförande för RCC i samverkan.

  Moderator: Ingrid Heath, chef, Dagens Medicin Agenda

  Twitter: #dmagenda

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Lilly

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

 • ONSDAG 5 JULI KL 14.40-15.40

  Bäst i test – från bästa sjukhus till den bästa vården nära patienten

  Hälso- och sjukvården i Jönköping, Kalmar och Östergötland är framgångsrik med goda resultat år efter år. Det är resultatet av satsningar på hög kvalitet, kunskapsstyrning och samverkan som utgår från tydliga mål. Nästa utmaning är att flytta fokus från vård till hälsa, från sjukhus till primärvård i samverkan med invånare och patienter. Ta del av konkreta exempel hur systemskiftet kan se ut, och få nya perspektiv på framtidens hälso- och sjukvård.

  Läs mer. 

  Medverkande: Anna Nergårdh, nationell samordnare för en effektiv vård, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, både Region Jönköpings län, Åke Åkesson, verksamhetschef, Hälsocentralen i Borgholm, Landstinget i Kalmar län, Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Ronja Linderstam-Eriksson, patientföreträdare, Charlotte Kettle, verksamhetschef, Vårdcentralen Valdermarsvik Krister Björkegren, landstingsdirektör Landstinget i Kalmar län.

  Arrangörer: Dagens Medicin Agenda i samarbete med Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

  Twitter: #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

     

   

 • ONSDAG 5 juli KL 16.00-17.30

  Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

  Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker forskning, utveckling och innovation i dagens sjukvård?

  Vilken roll spelar olika aktörer för att morgondagens patienter ska få morgondagens behandlingar? Var och hur utbildas morgondagens läkare, omvårdnadspersonal och forskare? Vad händer inom de områden där stora delar av vården läggs ut i vårdval?

  Läs mer

  Cecilia Carlens, ordförande, Svensk reumatologisk förening, Hans Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet, Lars Klareskog, senior professor i reumatologi, Karolinska Institutet, Anna Lexelius, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen, Ines Uusmann, vice ordförande, Psoriasisförbundet, med flera.

  Moderator: Boel Mörck, områdeschef och läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Twittter: #reumatologi

  Arrangörer: Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet

  Efter seminariet bjuder vi på frukt, snacks och vatten.

   

Information

 • När:
  3 juli 2017
 • Målgrupp :
  Alla med intresse av att följa och delta i debatten om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor.
 • Sista anmälningsdag :
  5 juli 2017
 • Plats:
  Burmeister Bakficka
 • Adress:
  Tage Cervins gata 8
 • Pris:
  Alla våra seminarier i Almedalen är kostnadsfria
 • Kontakt:
  Freja Åberg
  freja.aberg@bonniernews.se
  073 558 66 38
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier