Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen

Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2015. Med start måndag morgon den 29 juni ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården.

j


Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2015. Med start måndag morgon den 29 juni ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården.

Här är hela vårt program under Almedalsveckan. Alla våra seminarier går också att se i efterhand på DM-Play

Preliminärt program

 • MÅNDAG 29 JUNI 8.00-8.30

 • Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Hur flyttar vi dagens vård in i framtiden.

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

  Morgonens teman och gäster:

  Vem vill jobba i sjukvården? Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Lotta Loréhn, resursområdeschef för slutenvården i Region Gotland och Sara Lei, styrelseledamot Sveriges yngre läkares förening.

  Roboten knackar på äldreomsorgens dörr. Ska vi öppna? Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot, Statens medicinetiska råd, Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik, Robotdalen, Mälardalens högskola.

  Vad vinner patienten på den värdebaserade vården? Jörgen Nordenström, professor, Karolinska institutet, författare till boken Värdebaserad vård - är vi så bra som vi kan bli?

  Programledare: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

 • MÅNDAG 29 JUNI 9.00-9.50

  Fler läkare och sjuksköterskor än någonsin – blir det bättre för patienten?

  Det finns fler läkare och sjuksköterskor än någonsin, ändå tycks tiden inte räcka till för patienterna. Svensk sjukvård kritiseras för dålig tillgänglighet, bristande kontinuitet och samordning – brister som skulle kunna botas om den medicinska personalen fick ägna sig åt det direkta patientarbetet. Välkommen till ett seminarium om hur vi använder rätt person till rätt saker i vården.

  Läs mer

  Medverkande: Sveneric Svensson, Sverigechef, Capio AB, Thomas Movin, vd, Södersjukhuset, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #patienttid #dmagenda

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Capio.

 • MÅNDAG 29 JUNI 10.20-11.10

 • Vad vinner patienten med den värdebaserade vården?

  Vad händer när sjukvården inriktas på att få ut bästa möjliga vård för pengarna, både när det gäller medicinska resultat och patientnöjdhet. Ett seminarium med utgångspunkt från  Karolinska universitetssjukhusets arbete med värdebaserad sjukvård som styrmodell.

  Läs mer

  Medverkande: Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd (FP), Stockholms läns landsting, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, Kerstin Nilsson, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Jörgen Nordström, professor i kirurgi, Karolinska institutet, Andreas Ringman-Uggla, produktionsdirektör, Karolinska universitetssjukhuset.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #vardebaserad #dmagenda.

 • Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda  i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.

   

 • MÅNDAG 29 JUNI 11.40-12.30

 • Under ytan på psoriasis – kan sjukvården ge vad patienten behöver?

  Många patienter med psoriasis får felaktig eller fördröjd diagnos och otillräcklig tillgång till vård. Det fastslog WHO i en resolution 2014 som pekade på att det råder stor okunskap om denna svåra, kroniska folksjukdom och de olika behandlingsalternativen. Nu ett år senare – har läget förbättrats?

  Läs mer

  Medverkande: Anders Henriksson (S), landstingsråd Landstinget i Kalmar län, förste vice ordförande, SKL, Anna Starbrink (FP), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, Mona Ståhle, professor, Karolinska universitetssjukhuset, Barbra Bohannan, verksamhetsansvarig, International Federation of Psoriasis Associations, Alice Suits, patientföreträdare, Ung med psoriasis.

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

  Moderator: Maja Florin, chef Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #psoriasis #dmagenda

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Lilly.

 • MÅNDAG 29 JUNI 13.10-14.00

 • Från pinnar till kvalitet – är förändrad styrning lösningen för psykiatrin?

  Hur skapar vi en tillgänglig, jämlik, kunskapsbaserad, säker och patientcentrerad psykiatrisk vård? Hur styr vi mot en värdebaserad psykiatri där patienten behandlas som en individ och inte som en pinne i systemet?

  Läs mer

  Medverkande: Gabriel Wikström (S), folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsminister, Anders Åkesson, (MP), regionråd,  Region Skåne, Monica Selin (KD), regionråd, Västra Götalandsregionen, Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL, Marcus Sandborg, patientföreträdare med diagnosen schizofreni, Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen, Norra Stockholms psykiatri.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #pinnar #dmagenda

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Janssen.

 • MÅNDAG 29 JUNI 14.40–15.30

 • Dags att torka tårar utan handskar – hur råder vi bot på fördomarna om hiv?

  Trots att hiv inte längre betraktas som dödlig och trots stora medicinska framsteg lever bilden av hiv som en livsfarlig sjukdom. Vad krävs för att råda bot på fördomarna i både samhället och i vården?

  Läs mer

  Medverkande: Marielle Nakunzi (S), politiskt sakkunnig hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner, Christina Örnebjär (FP), riksdagsledamot, socialutskottet, Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Anders Sönnerborg, professor, Karolinska universitetssjukhuset, Serquey Suarez, informatör Posithiva gruppen, Hans Fredlund, smittskyddsläkare, Region Örebro län.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.
  Twitter: #dmhiv #dmagenda

 • Arrangeras av Dagens Medicin Agenda .

 • TISDAG 30 JUNI 8.00-8.30

 • Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer – hur flyttar vi dagens sjukvård in i framtiden?

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet och frontlinjen. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play.

  Morgonens teman och gäster:

  Min första Almedalsvecka som folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsminister. Gabriel Wikström (S).

  Hur mycket bättre har cancervården blivit med cancerstrategin? Hans Karlsson, chef för avdelnigen för vård och omsorg, SKL, Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, Gabriel Wikström (S), folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsminister.

  Blir vården tillgängligare med digital hälsa? Göran Stiernstedt, nationell samordare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, och Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Myndigheten för vårdanalys.

  Vad är det bästa sjukhuset för patienten? Anna Wahlstam, patientföreträdare, Landstinget i Kalmar.

  Programledare: Mikael Nestius, vd Dagens Medicin.

 • TISDAG 30 JUNI 9.00–9.50

 • Visst gör det ont när cancerkedjan brister?

  Hur ska man organisera vården kring cancerpatienten för att korta väntetiderna och ge en jämlik cancervård? Vad är det som gör att vårdkedjan brister i cancervården?

  Läs mer

  Medverkande: Gabriel Wikström (S), folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsminister, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Magnus Lagerlund, verksamhetschef, onkologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar, företrädare ledningsgruppen RCC sydöst, Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Twitter: #cancerkedja #dmagenda
  Moderator: Mikael Nestius, vd Dagens Medicin.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Nätverket mot cancer.

 • TISDAG 30 JUNI 10.20–11.20

 • Sveriges bästa sjukhus - det vinnande receptet

  Fem av landets bästa sjukhus ligger i samma sjukvårdsregion i vår rankning av Sveriges bästa sjukhus. Vad är deras recept för att lyckas bäst i Sverige inom medicinsk kvalitet, väntetider på akuten, vårdgarantin, patientnöjdhet, hygien, hantering av överbeläggningar med mera?

  Läs mer

  Medverkande: Krister Björkegren, tillträdande landstingsdirektör, Landstinget i Kalmar län, Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län, Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län, Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen, Roger Molin, analytiker ekonomi och styrning, SKL, Boel Andersson Gäre, professor i ledarskap och förbättring, Jönköping Academy, Högskolan Jönköping, Anna Wahlstam, patientföreträdare, Landstinget i Kalmar län.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Twitter: #bästasjukhus #dmagenda
  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda samarbete med Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län.

 • TISDAG 30 JUNI 11.40–12.30

 • Vad vinner cancervården när vi tar tillvara patientens perspektiv?

  Vad krävs för att vården kring cancerpatienten organiseras så att individens perspektiv bevaras genom hela vårdkedjan? Vad ingår i en personcentrerad cancervård, och vad betyder den för vårdens kvalitet?

  Läs mer

  Medverkande: Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet, Christoffer Bernsköld (S), regionråd, Region Östergötland, Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Inger Ekman, professor, föreståndare, Centrum för personcentrerad vård, Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg, Region Skåne, Else-Britt Jarfeldt, patientföreträdare.

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

  Twitter: #personcentrerad #dmagenda
  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Takeda.

 • TISDAG 30 JUNI 13.10–14.00

 • Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen?

  Har landstingen svikit sitt löfte att alla med diabetes som behöver insulinpumpbehandling ska få det? Allt färre får byta från insulinspruta till pump, tvärtemot de nya nationella riktlinjerna, och skillnaderna i landet är stora. Är det dags att återgå till en nationell finansiering?

  Läs mer

  Medverkande: Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot, socialutskottet, Hannah-Karin Linck (C), regionråd, Region Gävleborg, Sofia Wallström, generaldirektör, TLV, Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Soffia Gudbjörnsdottir, ansvarig, Nationella diabetesregistret, Johan Jendle, överläkare, professor, endokrinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad,  Jenny Hjalmarsson (S), landstingsledamot, Stockholms läns landsting, insulinpumpsanvändare.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Twitter: #insulinpump #dmagenda
  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Diabetesförbundet, Roche och Medtronic.

 • TISDAG 30 JUNI 14.40–15.30

  Hälsa på export – vågar Sverige satsa på världens snabbaste växande exportmarknad?

  Regeringen lovar kraftsamla för att främja den svenska exporten till omvärlden. Efterfrågan på högspecialiserad sjukvårdskompetens ökar världen över och svensk sjukvård kan bli en konkurrenskraftig aktör på en snabbt växande marknad. Vågar och vill politiken satsa på vårdexport?

  Läs mer

  Per Ljungman, professor i hematologi, ansvarig för verksamheten med allogen stamcellstransplantation, Karolinska universitetssjukhuset, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Märta Stenevik (MP), förste vice ordförande i regionstyrelsen, Region Skåne, Penilla Guthner (KD), riksdagsledamot, näringsutskottet, Johan Edstav (MP), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, Cecilia Andersson (C), ledamot, hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.
  Twitter: #vardexport #dmagenda

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda och Veckans Affärer i samarbete med Swecare, Stockholm Care, Skåne Care, Sahlgrenska International Care och Akademiska sjukhuset.


 • TISDAG 30 JUNI 16.10–17.00

 • Spridd bröstcancer – elefanten i det rosa rummet?

  Kvinnor med spridd bröstcancer är en utsatt patientgrupp som sällan uppmärksammas när bröstcancer­vården diskuteras. Det finns nya och bättre behandlingsmöjlig­heter, men många får inte tillgång till dem.

  Läs mer

  Medverkande: Elisabet Lidbrink, överläkare, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Jonas Bergh, professor, onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anna-Lena Engwall, nordisk chef, Novartis Onkologi, Maria Areskoug, ordförande, Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg.

  Efter seminariet bjuder vi in till mingel med tilltugg.

  Twitter: #rosaelefant #dmagenda
  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Novartis onkologi och BRO.

 • ONSDAG 1 JULI 8.00–8.30

 • Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Hur flyttar vi dagens sjukvård in i framtiden?

  Varje morgon kl 8.00 bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

  Morgonens teman och gäster:

  Hur ska vi klara framtidens demensvård? Lennart Minthon, chef för Minneskliniken, Skånes universitetssjukvård och vinnare av Guldskalpellen 2015, och Mia Löfgren, enhetschef för Tingsbrogårdens demensboende i Visby.

  Hur går det för Nya Karolinska - är det redo för framtidens patient? Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset.

  Snabbspår för nyanlända flyktingar med vårdutbildning – en bra modell mot läkarbristen? Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, Linda Fleetwood (V) landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, Sultan Al Shaladeh och Osama Sekar, deltagare i projektet Snabbspår för nyanlända i Landstinget i Kalmar län.

  Är vårdcentralen vägen in till det svenska samhället? Snezana Rosengren, vd, Hälsans vårdcentral, Tensta.

  Programledare:Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

 • ONSDAG 1 JULI 9.00–9.50

 • Akut hjärtvård i världsklass – eftervård i strykklass?

  I dag når knappt något landsting upp till samtliga målen för att förhindra att patienter får en ny hjärtinfarkt. Hur kan hjärtkliniker och primärvård förbättra sina resultat i eftervården av hjärtinfarktpatienter?

  Läs mer

  Medverkande: Anders Henriksson (S), landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, förste vice ordförande, SKL, Anna Starbrink (FP), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt-lung, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Karin Träff Nordström, divisionschef, Skånes universitetssjukvård, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin SFAM, Kristina Hambraeus, ordförande, kvalitetsregistret för sekundärprevention efter hjärtinfarktvård, Claes Held, överläkare, kardiologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, ordförande i arbetsgruppen för kranskärlssjukdomar, Svenska Kardiologföreningen.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Moderator: Mikael Nestius, vd Dagens Medicin.
  Twitter: #hjärtvård #dmagenda

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med AstraZeneca och Riksförbundet HjärtLung.

 • ONSDAG 1 JULI 10.20–11.10

 • Diabetes – hur många fler liv kan vi rädda i morgon om vi gör som vi ska i dag?

  Vad skulle det kosta att rädda fler diabetespatienter från livshotande komplikationer? Och vad skulle vi vinna om fler patienter nådde sina behandlingsmål?

  Läs mer

  Medverkande. Veronica Palm (S), riksdagsledamot vice ordförande, socialutskottet, Jonas Andersson (FP), regionråd, Västra Götalandsregionen, Claes-Göran Östenson, professor, ordförande i nationella programrådet för diabetes, SKL. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, Stockholms läns sjukvårdsområde, Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne, Mona Landin-Olsson, professor ordförande, Svensk förening för diabetologi. Katarina Steen-Carlsson, hälsoekonom, Institutet för hälsoekonomi, IHE.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #diabetes #dmagenda

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Novo Nordisk och Nationella diabetesteamet.

 • ONSDAG 1 JULI 11.40–12.30

 • Turordning i vårdkön – vad betyder ny patientlag och nationella riktlinjer för vårdens prioriteringar?

  Vad kommer den nya patientlagen och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom och MS att betyda för patienter som behöver avancerad behandling?

  Läs mer

  Medverkande. Gabriel Wikström (S), folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsminister, Jan Linder, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, Per-Henrik Zingmark, projektledare för de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom, Socialstyrelsen, Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, Region Skåne, Jonas Andersson (FP), regionråd, Västra Götalandsregionen, Annika Laack, patient med Parkinsons sjukdom, Marit Jenset, Neuroförbundet., Inger Lundgren, Parkinsonförbundet.

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #riktlinjer #dmagenda

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Medtronic,  Neuroförbundet och Parkinsonförbundet.

 • ONSDAG 1 JULI 13.10–14.00

 • Sjukvårdens nya uppdrag – att möta framtidens patient

  Ny lagstiftning, ny teknik och förändrade värderingsmönster innebär ett kraftigt ökat förändringstryck på sjukvården sätt att möta patienterna.  Framtidens sjukvård behöver tänka nytt – men hur?

  Läs mer

  Medverkande: Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Anders Ekblom, styrelseordförande, Karolinska universitetssjukhuset, Sara Riggare, patient med Parkinsons sjukdom. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP), Stockholms läns landsting, Erika Ullberg (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Carina Nordqvist Falk, ansvarig för programmet för Framtidens sjukvård i Region Skåne.

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Twitter: #framtidspatient #dmagenda
  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.

 • ONSDAG 1 JULI 14.40–15.30

 • Vad betyder medicintekniken för patientsäkerheten?

  Ett seminarium om medicinteknikens viktiga roll i modern diagnostik och terapi. Hur driver vi medicinteknisk forskning och utveckling inom sjukvård, akademi och industri?

  Medverkande: Caroline Hagström, ordförande, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, Mikael Persson, professor medicinteknik, Ronnie Lundström, professor medicinteknik.

  Moderator: Lennart Philipson, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik.

  Arrangeras av Svensk förening för medicinsk teknik och fysik.

 • TORSDAG 2 JULI 8.00-8.30

 • Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Hur flyttar vi dagens sjukvård in i framtiden?

  Varje morgon kl 8.00 bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

  Morgonens teman och gäster:

  Ska vi se psykiatrin som framgångs- eller krisbransch? Kerstin Evelius, nationell samordnare psykisk hälsa, socialdepartementet, och Carl Lundgren, utredare, Vårdanalys.

  Tror vi på den svenska lifescienceindustrins framtid? Anders Lönnberg, nationell lifesciencesamordnare, och Anders Blanck, vd, Lif.

  Blir sjukvårdens IT-system bättre när Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen gör gemensam sak? Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP), Stockholms läns landsting, ordförande i arbetsgruppen för 3R-projektet.

  Kommer läkarna att ersättas av datorer? Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier.

  Programledare: Mikael Nestius, vd Dagens Medicin.

Information

 • När:
  29 juni 2015
 • Målgrupp:
  Alla med intresse av att följa och delta i debatten om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor.
 • Sista anmälningsdag:
  2 juli 2015
 • Plats:
  Burmeisters bakficka
 • Adress:
  Tage Cervins gata 8, Visby
 • Pris:
  Dagens Medicin Agendas seminarier i Almedalen är öppna för alla och kostnadsfria. Det går att föranmäla sig.
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  073-55 86 567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier