Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Demensdagen 2017

Strategier och prioriteringar för framtidens demensvård

160 000 svenskar beräknas ha en demenssjukdom, och fler kommer de bli. Hur ska vi höja kvaliteten på demensvården och ta oss ur stuprören? Och hur ska vi anpassa våra samhällen?

Välkommen till en dag där vi diskuterar strategier för att möta utvecklingen – på lokal, nationell och global nivå.

 


Vi börjar i det lokala perspektivet med demensteam och kvalitetsregister. Därifrån rör vi oss till det nationella med riktlinjer och strategier – för att sedan ge ut i världen där vi tar del av ett danskt exempel och hör om WHO:s globala handlingsplan mot demens.

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen!

  Dagens Medicins moderator Ingrid Heath hälsar välkomna.

 • 9.35

  Att leva med Alzheimers.

  Catarina Olssons man blev alltmer lättirriterad, fick ingenting gjort, och blev orkeslös. När han var drygt 40 insåg hon att han hade Alzheimers, sjukdomen som hade tagit hans egen pappas liv i ung ålder. Men några boenden för så pass unga personer fanns inte, utan i stället följde många år där Catarina jobbade heltid, tog hand om tre barn och sin sjuke make - som mådde dåligt av den intensiva vardag som livet i en trebarnsfamilj innebär.

  Catarina Olsson.

   

 • 9.55

  Färre men längre besök - nyckeln till lugnare demenssjuka.

  Kontinuitet är inte bara en trevlig grej – det påverkar också den faktiska hälsan hos personer med demenssjukdom. Arbetssättet med särskilda demensteam sprider sig över landet. I Norrtälje har vårdbolaget Tiohundra kunnat påvisa att oro och rastlöshet hos demenssjuka minskar om besöken blir längre men färre, och om antalet personer som utför besöken begränsas.

  Gunilla Nordström, chef för demensteamen, Tiohundra.

 • 10.25

  Bensträckare.

 • 10.45

  Att få vara den man är oavsett vad man varit.

  Hur åstadkommer man en patientcentrerad istället för personalcentrerad demenssjukvård? Hur bemöter man varje patient som den den är snarare än utifrån omgivningens uppfattningar om hur en demenssjuk ska vara, eller anhörigas bild av hur den en gång var? Arja Lindkvist var under våren en av finalisterna i priset Guldkransen, som delas ut av organisationen Ledarna till landets bästa vård- och omsorgschef.

  Arja Lindkvist, enhetschef Västerås stad vård och omsorg.

 • 11.10

  Använd data – förbättra vården!

  Tusentals enheter är anslutna till BPSD-registret och Svenska demensregistret, SveDem. Här kan man följa vårdresultat genom hela vårdkedjan, genom både landsting och kommun: från utredning och diagnos till behandling och livets slut. Följer primärvården Socialstyrelsens rekommendationer för utredning av personer med demenssjukdom? Hur många har olämpliga läkemedel och hur vanligt är det med tvångsåtgärder på särskilda boenden? Många stannar vid att mata in data utan att använda den – men om man systematiskt använder statistiken kan resultatet bli fantastiskt. Ta del av just ett sådant framgångsexempel och tips på hur du kommer igång med att använda registren och därmed förbättra demensvården.

  Eva Granvik, nationell koordinator BPSD-registret, Maria Eriksdotter, registerhållare Svenska demensregistret. Kristina Edvardsson, demenskoordinator, Trelleborg.

 • 11.50

  LUNCH

 • 12.50

  Hur ska framtidens demensvård se ut?

  Som enda nordiska land saknar Sverige en nationell demensstrategi – men det ska det bli ändring på. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en nationell demensstrategi, och i juni la Socialstyrelsen fram sin rapport. Bättre samverkan, personalförsörjning och uppföljning hör till de områden som pekas ut som bristande - och för att förbättra läget föreslås en satsning på lokala demensteam.

  Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, Christer Neleryd, sakkunnig socialtjänst, Socialstyrelsen.

 • 13.20

  Mot nya nationella riktlinjer för demensvården

  Hur ska resurserna fördelas? Hur ska socialtjänst och sjukvård samverka för att ge bästa möjliga vård och stöd? I sitt förslag till nationella riktlinjer understryker Socialstyrelsen vikten av ett personcentrerat förhållningssätt, det vill säga att fokusera på personen snarare än diagnosen. Vikten av att tillhandahålla dagverksamhet och att genomföra utbildningsinsatser betonas - vilket beräknas bli kostsamt framförallt för kommunerna. Under hösten ska en slutgiltig version av riktlinjerna färdigställas.

  Stefan Brené, projektledare, Socialstyrelsen, Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik, Karolinska institutet.

 • 13.50

  Sandstrand, shopping, skog - och stängsel. Följ med till Bryghusets demensby!

  I takt med att vi blir allt äldre blir vi också allt fler med demenssjukdom. Vart ska alla dessa människor ta vägen? I danska Svendborg har man efter holländsk förebild inrättat en demensby: här finns skönhetssalong, frisör och gym inom ett avskärmat område. Ambitionen är att ge personer med demenssjukdom största möjliga frihet och livskvalitet trots sin sjukdom. Är detta rätt väg att gå?

  Annette Søby, projektledare Svendborgs kommun, Danmark, Mirjam Brocknäs, Enhetschef för förebyggande enheten/dagverksamheten för personer med demenssjukdom, Upplands-Bro kommun.

 • 14.30

  Att jämföra hela världens demensvård.

  Globalt jämförbara mått på hur god demensvården är – är det möjligt? Ja, i våras klubbade WHO en ”Global action plan” för demens. En lång rad indikatorer har identifierats och nu ska data samlas in från världens alla länder. 47,5 miljoner människor världen över beräknas ha en demenssjukdom – en siffra som till år 2050 spås nästan trefaldigas. Principer som evidensbaserad vård, samverkan mellan olika sektorer i samhället och patientmedverkan understryks.

  Anders Wimo, adjungerad professor i geriatrisk allmänmedicin, Karolinska institutet.

 • 15.00

  Kaffepaus.

 • 15.30

  Förebygga eller behandla – hur möter vi framtidens demens?

  Finger-studien var världens första studie som visade hur livsstilsfaktorer påverkar risken för demens, och att det går att förebygga minnesstörningar med kost samt fysiskt och kognitiv träning. Nu pågår en ny studie – även denna ledd från Karolinska institutet – som ska utreda hur minnesträning, dietistrådgivning och gymbesök kan hjälpa personer som nyligen fått Alzheimerdiagnos. Miia Kivipelto som leder studien är även chef för tema åldrande på Karolinska universitetssjukhuset där en ny infrastruktur byggs upp för att ta hand om personer med demens och andra åldersrelaterade sjukdomar. Här ska sjukvård och forskning integreras så att patienterna snabbare får ta del av forskningsresultaten.

  Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet, chef tema åldrande Karolinska universitetssjukhuset.

 • 16.00

  Paneldiskussion: Etiken, tekniken och juridiken.

  Var är välfärdstekniken inom demensvården om fem år? Vilka tekniska eller juridiska hinder finns för att nå dit? Leder ökad digitalisering till ökad ensamhet? Paneldiskussion om välfärdsteknik inom demensvården.

  Anneli Franzén, enhetschef Kullegårdens äldreboende Partille, Mikael Sanfridson (S), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden, Linköpings kommun, Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden, Monica Brohede Tellström (L), ordförande äldrenämnden Nacka kommun.

Information

 • När:
  19 september 2017
 • Målgrupp:
  Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, socialchefer inom kommuner, demenssjuksköterskor, geriatriker, verksamhetschefer och beslutsfattare inom sjukvården, samt patientorganisationer med fokus på demenssjukdomar.
 • Sista anmälningsdag:
  17 september 2017
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Pris för prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier