Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Den sammankopplade vården

Den sammankopplade vården: Hur gör vi isolerade öar till kontinenter?

Välkommen till årets seminarium om den sammankopplade vården. Årets program diskuterar vad som krävs för att vården ska utnyttja de möjligheter tekniken erbjuder för effektivare och mer patientsäkra vårdflöden.

 

 • Hur kommer det sig att sjukvården, som har tillgång till avancerad teknik för sina medicinska beslut, ligger så långt efter i utvecklingen när det gäller system för dokumentation, beslut- och processhantering?
 • Hur ser de tekniska lösningarna ut som binder samman patientens övergångar över organisationsgränser och möjliggör att vi kan följa patienten i en sammanhängande process?
 • Vilka investeringar behöver sjukvården göra för att sammankoppla vården – hur realiserar vid det i praktiken?

Program

 • 12.00

  Registrering med lättare lunch. 

 • 13.00

  Moderator hälsar välkommen.

 • 13.05

  Paneldiskussion: Vad krävs för att bryta stuprörstänkandet i sjukvården? 

  Brister i samverkan leder till dålig kvalitet, resursslöseri och inte minst, en rad negativa upplevelser för patienten.Sjukvårdens resurser behöver användas mer effektivt och olika vårdinsatser bör koordineras bättre så att man kan uppnå en optimal sammankopplad vård mellan alla olika vårdgivare. Vilka strukturer krävs för att skapa effektiva vårdprocesser med stöd av tekniken som möjliggörare?  Vad krävs för att skapa ett gränsöverskridande arbete inom sjukvården där patienten blir en naturlig medaktör i vårdkedjan?  Hur får vi rätt information till rätt plats till rätt person?

  Beryl Svanberg tf, ordförande, Reumatikerförbundet, Lisa Hagberg, utredare E-hälsomyndigheten, Anders Lönnberg, regeringens samordnare för Lifescience, David Liljequist, handläggare e-hälsofrågor, Vårdförbundet, Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Norrtälje sjukhus.

 • 13.50

  En global hälsomarknad: Hur står sig den sammankopplade vården i världen?

  För att skapa en koordinerad och sammanhängande vård krävs inte bara vårdens resurser utan även patientens medgivande, engagemang, preferenser och patientrapporterad data. Sverige har kommit en bra bit på vägen, men hur ser den sammanhängande vården ut ur ett globalt perspektiv?

  Katrin Nerhag, Sverigechef, Mike Fuller, marknadsdirektör, Storbritannien, båda från InterSystems. 

 • 14.20

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.50

  Min resa som patient.

  För drygt ett år sedan blev Mats Sedlacek allvarligt sjuk i en vårdrelaterad infektion.  Under sin resa i vårdapparaten – från sin egen säng till sjukhussängen – fick han berätta om sina symtom för sju olika personer, eftersom de olika ”hållplatserna” i vården inte kommunicerade med varandra. Från ett patientperspektiv upplevde Mats Sedlacek att varje del av sjukvården blir autonom, trots att han till vardags arbetar som verksamhetschef inom vården. Han berättar om sin resa genom sjukvården, vilka erfarenheter och intryck som han upplevde, både under och efter sjukdomsperioden – vad kan vården lära av hans resa och vilka möjliga förändringar måste till?

  Mats Sedlacek,verksamhetschef vid Landstinget Västmanland.

 • 15.20

  Coordinate My Care – när vården utgår från patientens behov.

  Coordinate My Care, CMC, utvecklades av det statliga brittiska sjukvårdssystemet National Health Service, NHS,  för att ge människor med kroniska eller livsbegränsande sjukdomar en möjlighet att skapa en personlig vårdplan där de kan uttrycka sina önskemål och preferenser för hur och var de behandlas och tas om hand. Vårdplanen innehåller information om patienten, som patientens diagnoser, viktiga kontaktuppgifter, omsorgsgivare och läkare samt önskemål om exempelvis behandling. Vårdplanen tas fram av patienten tillsammans med sjuksköterska eller läkare och kan sedan delas med legitima vårdgivare. Det möjliggör effektivare och individanpassad vård där alla instanser i vårdkedjan får möjlighet att läsa patientens vårdplan som kan uppdateras dygnet runt av både vårdgivare och patient.

  Håkan Nordgren, läkare, senior rådgivare, InterSystems.

 • 15.50

  Vikten av gemensamma mål för vården, patienten och leverantören när vården digitaliseras.

  Under de senaste åren har bland andra Helsingfors Universitetssjukhus och Helsingfors-Uusimaa regionen (HUS), medverkat i ett av Finlands största processförändringsarbeten inom hälso- och sjukvården. De har skapat det gemensamma patientdatasystemet Apotti, som ska göra det möjligt att följa patientens väg genom vården mer effektivt. Men vad krävs vid utvecklingen av patientdatasystem som ska rymma stora mängder data och samtidigt vara agila? Vad har vi egentligen för mål när vi digitaliserar hälso- och sjukvården? Hur använder vi patientjournalen på bästa sätt när den snarare blir ett verktyg i vården i stället för endast en databas?

  Visa Honkanen, utvecklingsdirektör, Helsingfors Universitetssjukhus samt för Helsingfors-Uusimaa regionen (HUS).

 • 16.20

  Den sammankopplade vården: Vi vet vad som behöver göras – hur får vi det att hända?

  Nicklas Sandström (M), oppositionslandstingsråd, Västerbottens läns landsting, Anders Henriksson (S), förste vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, Katarina Tullstedt, enhetschef, Datainspektionen, Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne.

 • 17.00

  Dagen avslutas med mingel.

Information

 • När:
  10 februari 2016
 • Sista anmälningsdag :
  8 februari 2016
 • Plats:
  IVA Konferenscenter
 • Adress:
  Grev Turegatan 16, Stockholm
 • Pris:
  495 kronor + moms. Obs detta pris gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, forskning och patientorganisationer. Övriga: 3 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  0735586582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:


Samarbetspartner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier