Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Det digitala vårdmötet, september

Den digitala vården - patienten i förarsätet

Den nya tekniken öppnar upp för stora möjligheter inom vården. Det digitala vårdmötet fokuserar på utveckling och innovation med patienten i fokus. Lös rätt problem istället för att bara lösa problemet rätt. Var med i debatten om framtidens vård!


Den nya tekniken öppnar upp för stora möjligheter och hur tar vi tillvara resurserna hos dem som bäst vet vad som behövs? Tiden då patienter var passiva mottagare av vårdens tjänster är förbi. En patientcentrerad utveckling kan ge tjänster och produkter som patienterna verkligen behöver och kan använda.

Detta är en temadag om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken! Var med och sätt agendan för framtidens digitala vårdmöte.

Lyssna på Malin Carlboms videohälsning från seminariet "Med hela vården i mobilen" där hon berättade om vad digitaliseringen skulle kunna betyda för henne.   

Program

 • 8:45 Frukost

  9.10 Konferensen inleds

  9.15 Från för till med: patienter som medskapare och innovatörer

  Att patienter ska vara delaktiga i sin egen vård och hälsa är nu en självklarhet. Men kan man ta man fram en vård som främjar delaktighet utan patienter? QRC Stockholm berättar om sitt arbete och sin vision att vård, utveckling, och ledning och styrning skapas med, inte bara för, patienter och invånare. Trender och knäckfrågor läggs på bordet inför dagens program.

  Cristin Lind, Facilitator/Projektledare på QRC Stockholm 

  9.45 Ett litet steg i taget - så lyfter vi in patientperspektivet i utvecklingen på Tiohundra

  Peter Graf, vd, Tiohundra

  10.15 Fika

  10.45 

  Patientrapporterad data som grund för utveckling av IBD-vården

  ”IBD-mönsteranalys och prediktion” är ett gemensamt initiativ mellan Karolinska Sjukhuset och Takeda. Målet med projektet är att optimera vårdkedjan för IBD-patienter samt patienternas livskvalitet genom att skapa en prediktionsmodell, som klassificerar patienterna efter vårdbehov. Projektet har möjliggjort utveckling av arbetssätt som i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar för sjukhus och samhälle.

  Fredrik Öhrn Senior Innovation Manager, Karolinska Universitetssjukhuset, 
  Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, SLL, 
  Ingeborg R. Borgheim Head of Nordics & Baltics, Takeda

  11.15 PANELDISKUSSION:

  När patienten får styra: Var går gränsen mellan "god och nära vård" och överkonsumtion? 

  Digital vård är i högsta grad ett exempel på patientcentrerad utveckling. Det fanns ett behov att fylla och tjänsten utvecklas kontinuerligt. Men var går gränsen för överkonsumtion? Vilken nivå av vård ska vi erbjuda? Vad har framtidens patient för förväntningar?

  Henrik Kangro, medicinskt ansvarig, Min Doktor, Roger Molin, ek.dr, analytiker, Cajsa Lindberg, ordförande Svenska Diabetesförbundet

  11.45 Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem – med patienter

  Anna Thies ger en kort överblick över hur Karolinska Universitetssjukhuset arbetar med tjänstedesign för att se till att lösa rätt problem, istället för att bara lösa problem rätt. Hon presenterar också ett pågående innovationssamarbete för att bättre cancervården till tonåringar och unga vuxna, tillsammans med Frida Caballero från stödföreningen Ung Cancer. Frida har egen erfarenhet av att ha fått cancer som tonåring.

  Anna Thies, tjänstedesigner Innovationsplatsen, Karolinska och Frida Caballero, medlem i Ung Cancer

  12.15 Lunch

  13.15 Patientinitiativ som öppnar för banbrytande innovation från vårdgolvet - exemplet Genia och Sweden Coalition CF

  Hur kan vården ta tillvara på medarbetares, patienters och närståendes kunskap, innovationskraft och engagemang? Hur kan man låta dem skapa meningsfulla lösningar tillsammans som hjälper patienter utvecklas samtidigt som vården blir mer effektiv och specialistvårdsenheten en bättre och roligare arbetsplats? Vad kan göras för att sprida nya goda exempel i ett hela landet samtidigt inom ett diagnosområde? Efter sex år av efterforskningar i Sverige och USA tog Andreas Hager initiativet till appen Genia och det lärande nätverket Sweden Coalition CF för att hans svårt sjuka barn ska få världens bästa vård både år 2020 och 2030.

  Andreas Hager, grundare av Genia Upstream Dream och rådgivare patientsamverkan i NT-rådet

  13.45 Omställning för framgångsrik utveckling, implementering och spridning

  Hur kan vi gå från särfinansierade projekt som drivs av eldsjälar och kanske stannar som goda exempel på enskilda kliniker till ett system främjar hållbart genomförande och spridning i permanent verksamhet? Vilka förutsättningar krävs för en riktig systemtransformation? Hur kan vi skapa en styrning och ledning som tar lyckade exempel över organisations- och huvudmannagränserna? 

  Anna Krohwinkel, forskningschef, stiftelsen Leading Health Care

  14.15 Få med alla på tåget!

  Digitala tjänster är ju tänkta att underlätta men riskerar att utestänga stora grupper. Vad behöver du tänka på för att utveckla tjänster som alla kan använda? Ta del av de bästa rekommendationerna och tipsen för att inte lämna någon kvar på perrongen.

  Lena Ringstedt, ordförande, Hjärna tillsammans

  14.25 Eftermiddagsfika

  14.55 PRAKTIKFALL: Patienternas idéer gör vården bättre

  Kerstin Lindström, och Ulrika Enbom Karlsson, Innovationsutvecklare, Utvecklingsavdelningen, Region Norrbotten

  15.15 Kunskap - framtidens patientmakt

  En välinformerad patient som kan påverka sin egen situation och som ägnar sig åt egenvård förbättrar ofta utfallet av behandlingen. Kan förbättrad information och ökat patientinflytande faktiskt avlasta sjukvården?

  Johan Järte, Bonnier Healthcare

  15.45 PRAKTIKFALL: Hur kan vården involvera patienter och närstående i arbetet med att förbättra processer och rutiner?
  Idékraft på Akademiska barnsjukhuset Involverar patienter (barn och ungdomar) närstående och personal i utvecklingen av vården på sjukhuset.

  Maria Lindahl, Projektledare, Innovation Akademiska

  16.10  Moderatorns avslutande ord

  16.30 Tack för idag!

   

   

Information

 • När:
  13 september 2018
 • Målgrupp:
  Alla som jobbar med e-hälsofrågor och utveckling inom hälso- och sjukvården
 • Sista anmälningsdag:
  12 september 2018
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för anställda och förtroendevalda inom sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. 7 995 kr + moms är deltagaravgiften för övriga.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-9403072
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Digital Hälsa
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-6697940

Huvudpartner

Utställare

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier