Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Samverkansdagen 2016

En ny nivå av ordning och reda – framtiden för det ordnade införandet

Välkommen till Samverkansdagen 2016 - en mötesplats för utbyte av erfarenheter av arbetet med  ökad samverkan på nationell, regional och lokal nivå och diskussion om nästa steg i utvecklingen.

Huvudfokus för årets program är framtiden för det ordnade införandet.

 • Hur ser landstingen, TLV och företagen på framtiden för modellen?
 • Vad är den långsiktiga strategin och målet?
 • Vilka vägval och stötestenar finns på vägen?

Program

 • 9.00

  Registrering och kaffe.

 • 9.30

  Välkommen till Samverkansdagen 2016.

  Dagens Medicins och Läkemedelsmarknadens moderator hälsar välkommen.

 • 9.35

  Prioriteringar i processen för det ordnade införandet – vilka läkemedel får vara med?

  Det finns en tydlig process för ett läkemedel som går in i det ordnade införandet. Men vad avgör om ett läkemedel blir aktuellt för bedömning? Hur sker urvalet? Vilka kriterier ska vara uppfyllda?

  Sofie Alverlind, koordinator för NT-rådet, och Mikael Svensson, koordinator för förhandling och företagskontakter, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 10.00

  Slutsatser från granskningen av det ordnade införandet.

  I en förstudie har Myndigheten för vårdanalys belyst förutsättningarna för en utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel. Studien visar att de involverade aktörerna överlag har en positiv grundinställning till ordnat införande och att det kan bidra till en mer jämlik läkemedelsanvändning. Men den visar också att det finns ett utvecklingsbehov, exempelvis kring frågor som rör transparens, rättsäkerhet, uppföljning, landstingens processer och patientinvolvering.

  Carl Lundgren, utredare, Vårdanalys.

 • 10.20

  Framtiden för det ordnade införandet och trepartsöverläggningarna.

  Modellen med det ordnade införandet har nu prövats i ett och ett halvt år. Hittills har uppemot 30 läkemedel gått igenom processen i NT-rådet, varav några dessutom har varit föremål för trepartsöverläggningar inom förmånssystemet. Hur ser landstingen, TLV och företagen på framtiden för modellen? Vad är den långsiktiga strategin och målet? Vilka vägval och stötestenar finns på vägen?

  Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Stefan Back, ordförande i NT-rådet, Gunilla Thörnwall Bergendahl, chef för sektionen för hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Dag Larsson, ansvarig regionala frågor, LIF.

 • 11.10

  Kort paus.

 • 11.30

  Diskussion: Så blåser förändringens vindar i landstingens läkemedelsarbete.

  Hur har det ordnade införandet tagits emot på lokal nivå ute i regioner och landsting? Ta del av erfarenheterna i den fullmaktsgrupp som har tillsatts av de 21 sjukvårdshuvudmännen. Hinner verksamheterna med den takt som NT-rådet processer nya och innovativa läkemedel? Hur ser läkemedelskommittéerna på det ordnade införandet och dess konsekvenser för läkemedelsarbetet?

  Maria Palmetun-Ekbäck, ordförande i läkemedelskommittén, Region Örebro län, Anders Bergsström, läkemedelschef, Norrbottens läns landsting, Lena Gustafsson, apotekare, läkemedelsenheten, Västra Götalandsregionen, samtliga företrädare för fullmaktsgruppen.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.10

  Uppföljning – hur vet vi vilken nytta vi har gjort för patienterna?

  Uppföljning och utvärdering av läkemedelsanvändningen är en nödvändig del av det ordnade införandet om det ska gå att säkra att behandlingarna är kostnadseffektiva och ges till rätt patienter. En förutsättning för uppföljning är förstås tillgång till data, något som ser olika ut för olika typer av läkemedel. Särskilt svårt är det i dag att följa upp användningen av sjukhusens läkemedel. På SKL pågår därför ett arbete för att utveckla uppföljningen över tid. Vi får här ta del av exempel på hur olika förutsättningarna ser ut för olika typer av läkemedel inom det ordnade införandet, och vi får veta vad som görs och vad som skulle kunna göras för att förbättra situationen, både lokalt och nationellt.

  Helena Palm, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting, Sven-Åke Lööv, processansvarig för nya läkemedel, Läkemedelsenheten, RCC Stockholm-Gotland.

 • 13.50

  Diskussion: Värdebaserad prissättning – utmaningar för den svenska modellen.

  Många av de nya innovativa läkemedlen är tilläggsbehandlingar till en redan dyr grundbehandling. TLV:s  hittillsvarande modell för att värdera kostnadseffektiviteten utgår från hela kostnaden för behandlingen, vilket innebär att tilläggsbehandlingen i dag ofta bedöms som för dyr. Även läkemedel som vänder sig till mycket små patientgrupper har svårt att klara den övre gränsen för kostnad per vunnet levnadsår på omkring 1 miljon kronor. Hur kan vi säkra att svenska patienter får tillgång till bra läkemedel inom ramen för den svenska modellen med värdebaserad prissättning även i framtiden? Hur viktigt är detta för framtiden för det ordnade införandet och trepartssamarbetet?

  Gustaf Befrits, hälsoekonom, NT-rådet, läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting, Lars-Åke Levin, professor i hälsoekonomi, Linköpings universitet, Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  En handlingsplan för svensk life science – en ny spelplan för samverkan mellan sjukvården, akademin och industrin?

  En lägesrapport från life science-samordnaren Anders Lönnbergs arbete med en handlingsplan för svensk life science. Hur kommer regeringens kommande forskningsproposition betyda för möjligheterna till utökad samverkan mellan akademi, sjukvård och industri? Hur ser spelplanen ut?

  Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science.

 • 15.30

  Diskussion: Var ska gränsen för samverkan gå? Dags för etisk uppstramning?

  De senaste åren har det inletts flera samverkansprojekt där företag på ett mycket närmare sätt än tidigare har varit involverade i utveckling av sjukvårdens arbetssätt och processer. En ny rapport från Prioriteringscentrum i Linköping föreslår tydligare riktlinjer. Här presenteras och diskuteras rapportens viktigaste slutsatser.

  Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås, gästprofessor vid PrioriteringsCentrum i Linköping och etisk rådgivare i Västra Götalandsregionen, Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science, Dag Larsson, ansvarig för regionala frågor, LIF.

 • 16.15

  Samverkansdagen avslutas.

Information

 • När:
  29 september 2016
 • Sista anmälningsdag :
  27 september 2016
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist St Clara
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  3 225 kronor + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården och myndigheter. 6 450 kronor + moms för läkemedelsföretag. 8 450 kronor + moms för konsultföretag, advokatbyråer etc.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  koncept@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation:
  Anders Axklo
  anders.axklo@bbm.bonnier.se
  070-309 05 01

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier