Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Elevhälsa 2017

Bäst i klassen – en elevhälsa för de mest utsatta

Välkommen till Elevhälsa 2017. Årets program tillägnas de mest utsatta barnen i skolan. Var femte skolelev i den svenska skolan mår dåligt i dag. Hur kan elevhälsan bli bäst i klassen i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet mot psykisk ohälsa?

 • Vad betyder regeringens satsning på ökade resurser till elevhälsan och specialpedagogiken för elevernas chans till en skolgång som är lika bra oavsett deras bakgrund och förutsättningar?
 • Vad kan vi lära av våra grannländer om att arbeta systematiskt för att förebygga psykisk ohälsa?
 • Hur vänder vi frånvaro till närvaro? Inspireras av goda exempel som testat nya arbetssätt och metoder.
 • Vilket stöd behöver de nyanlända eleverna?
 • E-hälsa och elevhälsa – digitala verktyg för kropp och själ.

Program

 • 08.30

  Registrering med en hälsosam frukost.

 • 09.00

  Välkommen.

  Dagens moderator Per Hånell, projektledare på Dagens Medicin Agenda, inleder programmet.

 • 09.05

  Regeringens satsning på elevhälsa och specialpedagogik – det här vill vi uppnå.

  I vårens budget ökade regeringen statsbidragen till skolorna i en specialsatsning på elevhälsa och specialpedagogik. Inför hösten 2016 hade Sveriges skolhuvudmän sökt bidrag för att anställa 667 personer. Vad vill regeringen uppnå med en utbyggd elevhälsa?

  Gustav Fridolin, utbildningsminister

 • 09.30

  Diskussion: Elevhälsans roll för en likvärdig skola.

  I den senaste Pisa-undersökningen förbättrar de svenska eleverna sina kunskapsresultat, men undersökningen pekar på att svensk skola har blivit allt mindre likvärdig. Fem av totalt sju mått visar på en skola som är sämre på att kompensera för elevernas varierande socioekonomiska bakgrund. År 2000 hörde Sverige till de länder där denna skillnad var bland de minsta, numera är Sverige på OECD-snittet. Hur kan elevhälsan bidra till att förbättra förutsättningarna för de mest  utsatta eleverna?

  Anna Blom, utredare analysenheten, Skolinspektionen, Ingemor Skoglund, skolöverläkare, Örebro, Skolläkarföreningen och Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet, BEO.

 • 10.00

  Kaffepaus.

 • 10.30

  Nyanlända barns psykiska hälsa – så ger vi stöd i skolans vardag.

  Många barn som kommit till Sverige som flyktingar bär på erfarenheter som under kortare eller längre tid orsakar stressymtom. Elevhälsan har goda möjligheter att erbjuda ett skyddsnät och ge psykosocialt stöd till nyanlända barn, direkt i skolans vardag. Dessutom kan elever som har särskilda behov, snabbt upptäckas. Vilka hälsoproblem är vanliga hos nyanlända barn? Hur kan man organisera mottagandet av nyanlända barn inom elevhälsan? Hur möter vi föräldrar och andra viktiga vuxna i barnens närhet, så att de blir en god kraft i elevernas utveckling? Hur påverkar krigsupplevelser barnens möjligheter till inlärning under den första tiden i Sverige?

  Stefan Kling, skolöverläkare, Grundskoleförvaltningen, Malmö stad.

 • 11.00

  E-hälsa i elevhälsan – digitala verktyg för kropp och själ.

  Qleva är ett åldersanpassat lärverktyg för grundskolan, för samverkan till bra levnadsvanor. Innehållet bygger på medicinsk kunskap om kroppens och hjärnans behov. Verktyget eftersträvar balans mellan digitalt och verkligt liv, tränar i empati och bygger värdegrund. Med en app kan eleven kolla sin livsstil och få idéer om vad man kan göra för att må bättre. Föräldrar får upprepad vägledning, och en egen QLeva-app, för att kunna stödja sitt barn.

  Åse Victorin, läkare, specialist i allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin, Pia Skålberg, rektor med erfarenhet av QLeva-arbete och Eva Ingerslev Nilsson, skolsköterska.

 • 11.30

  Podden som bryter tystnaden kring psykisk ohälsa.

  Grundarna av Pillerpodden berättar om hur de arbetar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Som 19 åringar startade de sitt företag i syfte att normalisera - utan att avdramatisera – psykisk ohälsa. Deras föreläsningar om psykisk ohälsa sker i ett förebyggande syfte, från egna erfarenheter av att vara ung och må dåligt i dagens Sverige.

  Emma Westas Rödin och Siri Strand, grundare av Pillerpodden.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro.

  Hur många elever är borta så mycket att de hamnar ohjälpligt efter? Det är ett samhällsproblem som borde jämställas med sjukskrivningar och arbetslöshet. Hur kan vi förebygga och åtgärda problematisk frånvaro? I en statlig nationell utredning om problematisk elevfrånvaro har Malin Gren Landell, psykolog, gjort en analys av orsakerna och förslag på åtgärder. Fokus har lagts på elevhälsan, som behöver arbeta på ett mer förebyggande sätt, än de gör i dag.  Vi får lyssna till konkreta förslag på insatser som fungerar.

  Malin Gren Landell, särskild utredare, psykolog och utvecklingsledare vid Barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland.

 • 13.30

  Drömskolan – en norsk modell för ett hälsofrämjande arbete i skolan.

  Voksne for barn är en norsk ideell organisation som i 50 år har arbetat för barns uppväxtvillkor och psykiska hälsa. De driver bland annat projekten Drømmeskolen och Zippys venner som båda är modeller för att systematiskt arbeta för att främja den psykiska hälsan och den psykosociala miljön i skolan. Forskning visar att arbetssättet är framgångsrikt. Vad finns för att lära för den svenska skolan och elevhälsoteamen?

  Nina Grindheim, nationell programledare för Drømmeskolen/Zippys venner, Voksne for Barn.

 • 14.00

  Digital kontakt för att få tillbaka elever till skolan.

  Elever som inte längre kommer till skolan, får ett digitalt stöd. I Stockholms stadsmissions projekt Oneeighty arbetar pedagoger och socionomer, som på bestämda tider chattar med eleverna. Omkring hälften av de barn och unga som deltagit i projektet har återvänt till skolan. Andra har börjat jobba eller fått praktik. Ofta handlar det om att acceptera sin historia, och inse att det finns både ljus och mörker i den.

  Marit Sahlström, ansvarig för Oneeighty, Stockholms stadsmission och författare. 

 • 14.20

  Hemmasittande barn och unga - metoder att komma tillbaka.

  Hur kan man arbeta för att förebygga skolfrånvaro, hur man kan nå eleven, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp arbetet i de olika ämnena? Så här kan skolan lyckas med att samverka för det preventiva arbetet. Här presenteras en väl beprövad arbetsmodell och en hel del inspiration för hur skolan kan utveckla metoder för att nå hemmasittande elever.

  Marie Gladh, specialpedagog, och Krysmyntha Sjödin, psykoterapeut.

 • 15.00

  Elevhälsa 2017 avslutas.

Information

 • När:
  17 mars 2017
 • Sista anmälningsdag :
  15 mars 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller anställda inom skola och sjukvård samt företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-5587567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier