Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Elevhälsa 2018

Att möta elever med psykisk ohälsa

Välkommen till konferensen Elevhälsa 2018! Under en intensiv dag sätter vi strålkastarljuset på den ökande psykiska ohälsan hos flickor och pojkar i skolan. Vad beror den på och vad måste skolan göra åt den?

 


Att möta elever som mår dåligt.

Den psykiska ohälsan kryper allt längre ner i åldrarna. Uppkoppling, en stressigare vardag och samhällets krav pressar eleverna och allt fler mår allt sämre. Vi ser också ett att allt fler drar ner på sin fysiska aktivitet. I många fall mår eleverna så dåligt att de slutar gå till skolan.

Morgonen inleds av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som ger sin syn på skolans roll för elevernas hälsa. 

Under förmiddagen diskuterar vi hur dessa faktorer hänger ihop. Hur kan vi vända trenden och hjälpa eleverna att själva hantera sin situation? I många fall är det enkla förändringar som krävs, men vägen dit kan ändå vara svår. Vi diskuterar vi hur du kan ge dina elever en praktisk verktygslåda för att själva förebygga psykisk ohälsa.

Under eftermiddagen får du korta och effektiva uppdateringar inom de viktigaste ämnena. Vi diskuterar hur du inom elevhälsan bör möta och hjälpa elever med några av de vanligaste symtomen på psykisk ohälsa. Vad ska du vara vaksam på och när måste du ingripa?

Tiderna för dagen är inte helt klara, men räkna med att vi startar kl 10.00, med frukost från 9.30 och att vi avslutar ca 16.45.

Dagens innehåll

 • 9.55 Moderatorn hälsar välkomna

  Att stötta och förebygga

  10.00 Skolans roll för barnens psykiska hälsa.

  Vilket är skolans ansvar?
  Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

  10.45 Hur ger man eleverna verktyg för att hantera sin samtid och sin vardag?

  En inspirerande föreläsning om hur du kan nå fram till eleverna, utbilda och stötta till förändrade vanor i förebyggande syfte.
  Anna Nygren, Ung Livsstil

  11.30 Fysisk aktivitet ger motståndskraft

  Att fysisk aktivitet är viktigt både för att förebygga och behandla psykisk ohälsa vet vi. Är det någon skillnad mellan styrketräning och konditionsträning? Måste det vara högintensiv träning? Vad säger den senaste forskningen?
  Örjan Ekblom, docent och med. dr. i fysiologi, GIH

 • 12.15 Lunch 

  Psykisk ohälsa hos unga - symtom och syndrom

  13.15 Ångestsyndrom och oro

  Vi diskuterar de vanligaste ångesttyperna hos barn och unga och vad du kan göra när oron tar över livet och begränsar eleven i sin vardag. Hur ska du agera för att hjälpa och undvika att ångesten blir så stor att eleven slutar komma till skolan?
  Liv Svirsky är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykoterapi, legitimerad psykoterapeut, handledare i KBT och författare. Hon har bl.a skrivit boken ”Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga. Fakta bemötande och  behandling.”

  13.45 Depression

  Allt fler unga uppvisar tecken på depression och forskning visar att sjukdomen debuterar allt tidigare. Vi diskuterar de så kallade skyddsfaktorerna som förhindrar depression och vad ska du vara vaksam på när du misstänker att din elev är deprimerad.
  Liv Svirsky är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i KBT och författare.

  14.15 Ätstörningar

  Idag är kunskapen om de första tecknen på ätstörningar låg men vi vet att tidig upptäckt är avgörande då bland annat hjärtat och tillväxten ofta påverkas långt innan omgivningen reagerat. Tidig upptäckt minskar också risken för långvarig ätstörningssjukdom. Lär dig mer om hur du bemöta ätstörningar och om hur du kan våga prata om ätstörningar med barn.
  Maja Engström och Emrika Larsson från Frisk & Fri, Riksföreningen mot Ätstörningar

  14.45 Eftermiddagskaffe

  15.15 Självskadebeteende
  Det talas oftast om flickor som skär sig, men självskadebeteenden hos pojkar ökar. Hur skiljer sig självskadebeteendet mellan pojkar och flickor åt? Vilka varningssignaler får du inte missa?
  Lars Fjellman, socionom och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri

  15.45 Suicidprevention
  Skolan och elevhälsa har en stor betydelse för att på ett tidigt stadium kunna att upptäcka elever som befinner sig i riskzonen för självmordshandlingar och kunna sätta in stödåtgärder. Du får lyssna till den senaste forskningen: Vad är det viktigaste du måste veta kring självmord hos unga. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor? Vilka är varningstecken och vad ska skolan vara uppmärksam på för signaler?
  Anna Lundh, överläkare, med.dr, BUP Konsultenhet, Södersjukhuset

  16.15 Att möta elever med könsdysfori
  Könsdysfori är ovanligt men antalet unga som söker vård för att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten ökar. Forskningen vet ännu inte vad detta beror på även om många tror att det är en kombination av faktorer. Vi vet dock många ungdomar med könsdysfori med tiden utvecklar allt mer psykiatrisk problematik. Hur bör du möta elever som upplever könsdysfori och vad kan du göra för att hjälpa?
  Hanna Bergman, psykolog, BUP Team för könsidentitetsutredningar, BUP Konsultenhet Karolinska Solna

  16.50 Moderatorn tackar för idag

Information

 • När:
  16 mars 2018
 • Målgrupp:
  Konferensen vänder sig till dig som arbetar med barn och unga; i skolan, inom kommunen och inom vården.
 • Sista anmälningsdag:
  16 mars 2018
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller anställda inom skola, kommun och sjukvård samt företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Övriga: 4 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier