Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Elevhälsa 2016

Hur ska elevhälsan tända gnistor i stället för att släcka bränder?

Välkommen till Elevhälsa 2016. Vilka strategier krävs för att elevhälsan ska klara sitt uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i stället för att göra akuta brandutryckningar. Hur tänder vi gnistorna för framtiden?

Årets program diskuterar en rad angelägna och aktuella utmaningar för elevhälsan.

 • Hur kan vi integrera elevhälsan i den pedagogiska verksamheten och vad betyder det för att förbättra skolresultaten?
 • Så lyckas vi i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar.
 • Så får vi rutinerna att fungera för samverkan inom elevhälsoteamet och med andra professioner.

Program

 • 09.00

  Registrering med frukost.

 • 09.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 09.35

  Vilka utmaningar och möjligheter står elevhälsan inför?

  Carl-Erik Flodmark, docent i pediatrik och medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen, Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare, båda från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Åsa Ernestam, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 10.15

  Mot en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa - vad krävs för att uppnå en gränslös samverkan med elevhälsan?

  Studier visar att det föreligger ett tydligt samband mellan studieresultat och hälsa där goda resultat leder till bättre hälsa och tvärtom att en god hälsa leder till bättre skolresultat. En av de viktigaste utmaningarna för elevhälsan är att utveckla strategier för att ohälsa uppstår och skapa goda förutsättningar för lärande och välbefinnande. Men vad krävs för att lyckas med det i praktiken? Det är en av frågeställningarna i ett nytt forskningsprojekt finansierat av Forte från 2016 och tre år framåt.

  Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning om elevhälsa, skolsvårigheter och inkluderande pedagogik. Hon är forskningsledare för PRIS – Platform for Research on Inclusion and School Development vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

 • 10.45

  Kort paus.

 • 11.00

  100 procent behöriga elever – med elevhälsan som en kugge i hjulet.

  Johan Hallberg är rektorn som satsade på elevhälsa för att öka antalet elever som gick vidare till gymnasiet. Sedan tio år tillbaka arbetar Malmaskolan i Kolsva i Västmanland med Förstärkt Elevhälsa, vilket innebär att ett team med olika specialistkompetenser finns till hands flera gånger i veckan för att handleda och coacha personalen och ge rätt stöd till de elever som är i behov av det.  I dag har Kolsvaskolans elever 100 procent behörighet till gymnasiet när de slutar nian.

  Johan Hallberg, rektor, Malmaskolan, Kolsva. 

 • 11.30

  Vad innebär skolmiljön för ungdomars hälsa?

  Goda studieresultat är ett resultat av flera olika faktorer kopplade till eleven själv, familjen, skolmiljön och hur undervisningen är utformad. Tidigare studie har visat på att det pedagogiska och sociala klimatet påverkar både elevens studieresultat och sociala anpassning. Men finns det ett samband mellan skolans inlärningsmiljö, pedagogiska förhållningssätt och psykisk hälsa bland elever i tonåren, som inte kan förklaras av elevens prestationer i skolan? Kupol - Kunskap om Ungas Psykiska hälsa och Lärande - är ett stort nationellt forskningsprojekt vars syfte är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

  Rosaria Galanti, professor, Karolinska institutet, Kupolstudien.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Kom igen! – dags att snacka psykisk ohälsa med och inte om unga.

  En inblick i hur Ungdomar.se har tagit sig an ungdomars frågor kopplat till psykisk ohälsa genom en digital satsning och samarbeten med ledande forskare samt genom en lyckad viral kampanj (#psynligt). Vi lyfter trender och områden som diskuteras på Ungdomar.se, en av Sveriges största informationssajter för unga.

  Jenni Nylander, ansvarig verksamhetsutveckling, Lucella Bergström, kommunikationsansvarig, Ungdomar.se.

 • 13.30

  Elevhälsan som första linjen?

  Vilken roll kan elevhälsan ha i första linjen för barn och ungas psykiska hälsa? Uppdrag Psykisk Hälsa och Sveriges Kommuner och Landsting undersöker möjligheterna till ett pilot för att undersöka juridiska och organisatoriska förutsättningar – och framförallt för- och nackdelar ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Kan elevhälsans ges ett tydligare åtgärdande ansvar samtidigt som det främjande och förebyggande arbetet förstärks?

  Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa, samordnare för psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting.  

 • 14.00

  Inga ringar på vattnet – påverkningsbara faktorer för minskad psykisk ohälsa.

  Projektet ’trestadsstudien’ syftar till att undersöka utvecklingen av psykisk (o)hälsa bland ungdomar i en longitudinell-experimentell studie. Konkret betyder detta att 3000 ungdomar följs över en 5 års period med årliga enkäter kring aspekter som rör psykisk hälsa, samt att slumpmässigt utvalda delar av kohorten ingår i delprojekt som utvärderar förebyggande interventioner som riktar sig mot viktiga riskfaktorer. 

  Steven Linton, professor i klinisk psykologi, Örebro universitet.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.50

  Så har vi lyckats stärka mottagandet av nyanlända barn och ungdomar!

  Vänersborgs kommun har under flera år arbetat mycket aktivt med integreringen av nyanlända barn och ungdomar. Bland annat har Elevhälsan i Vänersborg tillsammans med PSYNK-projektet, spelat in en informationsfilm om hälsobesöket hos skolsköterskan. Denna film finns på fem olika språk: arabiska, engelska, romani, somaliska och svenska.
  Barn och utbildningsförvaltningen i Vänersborg har under hösten även startat en mottagningsenhet, Välkomsten, där elevhälsans olika delar finns med.

  Lena Ericsson, elevhälsochef, Carianne Lundvall Karlsson, biträdande elevhälsochef, Vänersborgs kommun.

 • 15.15

  Från åtgärdande till förebyggande elevhälsoarbete – hur tar vi oss dit?

  Josef Milerad, vetenskaplig sekreterare, Mats Swensson, ordförande, båda från Skolläkarföreningen, Agnetha Fredin, verksamhetschef EMI, Kristianstad Kommun, ordförande, Riksföreningen för skolsköterskor, Lina Hultqvist, andre vice ordförande, Sveriges Elevkårer, Anna Sandell, psykolog, ledamot Sveriges psykologförbund, Helena Ekholm, 1:e skolkurator vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad, ledamot i styrelsen för Sveriges Skolkuratorers förening.

 • 16.00

  Elevhälsa 2016 avslutas.

Information

 • När:
  13 maj 2016
 • Sista anmälningsdag :
  11 maj 2016
 • Plats:
  Nalen
 • Adress:
  Regeringsgatan 74
 • Pris:
  3495 kr exkl moms. Grupprabatt: gå fyra eller fler och få 15 procents rabatt.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier