Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Folkhälsodagen 2016

Folkhälsa i migrationens tecken

Välkommen till Folkhälsodagen 2016, ett seminarium om folkhälsa med fokus på migration. 

Vi lever i migrationens tidevarv med många nyanlända och stora skillnader i hälsa beroende på födelseland. Hälsa är en viktig förutsättning för framgångsrik integration, utbildning och deltagande i arbetslivet. Vilka nya utmaningar för folkhälsan innebär det mångkulturella samhället? Hur kan vi möta de nyanländas hälsoproblem?

Program

 • 09.30

  Registrering med kaffe och frukostsmörgås.

 • 10.00

  Välkommen.
  Dagens Medicins moderator presenterar dagens program.
  Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

 • 10.05
  Hur ser hälsotillståndet ut bland nyanlända flyktingar?
  Slobodan Zdravkovic, docent i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi, Malmö högskola.
 • 10.30

  Förståelse för andra kulturer - hur kan det hjälpa oss bemöta nya svenskars folkhälsoproblem?
  Vanja Berggren, docent i folkhälsovetenskap, Lunds Universitet.

 • 10.55

  Tidiga insatser för psykisk hälsa hos nyanlända - hur kan det leda till förbättrad vård?
  Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnade för psykiatri, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 • 11.20

  Så kan multinationella hälsoinformatörer bygga kunskapsbroar.
  Dogge Doggelito, artist, anhörig och hälsoinformatör, Hanna Lind, folkhälsostrateg, Botkyrka kommun, Arja Leppänen, processledare jämlik vård och patientsamverkan, Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Kan virtuella patienter ge bättre omhändertagande av nyanlända?
  Uno Fors, professor, IT och lärande, prefekt, Stockholms universitet.

 • 13.25

  Så tar vi hand om flyktingbarnens hälsa.
  Anna, Sarkadi, professor, specialistläkare, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

 • 13.50

  Hur kan vi förhindra hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället?
  Laura Hartman, ledamot, Kommissionen för jämlik hälsa.

 • 14.15

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.45

  Vad innebär migrationen för den framtida folkhälsan?
  Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.

 • 15.15

  Diskussion: Vem ska ta ansvar för de nyanländas hälsoproblem?
  Anders W Jonsson (C ), riksdagsledamot, ledamot av socialutskottet, Lars Stjernkvist (S), kommunalråd, Norrköping, Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Mehrnaz Aram, handläggare, hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, SYLF, specialist i allmänmedicin, Närhälsan Eriksberg, Göteborg.

 • 16.00

  Folkhälsodagen 2016 avslutas.

Information

 • När:
  15 september 2016
 • Sista anmälningsdag :
  13 september 2016
 • Plats:
  World Trade Center konferens
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 70, Stockholm
 • Pris:
  2 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 3 495 kronor + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården samt företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Övriga 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  0704557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier