Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Folkhälsodagen 2018

Folkhälsans nya spelplan – hur minskar vi skillnader i hälsa?

Nu har Regeringen har lämnat propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Hur ska folkhälsan nu förbättras och göra vården mera jämlik? Vilken roll kommer folkhälsan att få i vården och politiken 2018?


Sommaren 2017 lämnade Kommissionen för jämlik hälsa ett slutbetänkande med 94 förslag för att förbättra folkhälsan och göra vården mer jämlik. Nu har propositionen kommit. Vilken status har egentligen prevention och folkhälsa i politiken och vem tar ansvar? Och vad kan vi lära av det arbete som pågår varje dag runt om i landet?

Välkommen till en dag som diskuterar den mest grundläggande frågan för framtidens vård: hur kan vi undvika att människor blir sjuka överhuvudtaget?

Program

 • 09.30

  Registrering med kaffe och smörgås

 • 10.00

  Dagens moderator hälsar välkommen

 • 10.05

  Hur ser regeringens planer ut för framtidens folkhälsa?

  Nu har regeringens proposition kommit med många konkreta förslag. Vad kan politiken egentligen göra inom folkhälsa och prevention? Hur bör samarbetet se ut över partigränserna för ett långsiktigt folkhälsoarbete?

  Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott och ledamot i Kommissionen för jämlik hälsas parlamentariska referensgrupp.

 • 10.30

  Så agerar Folkhälsomyndigheten på den nya spelplanen

  I regeringens proposition får Folkhälsomyndigheten ett tyngre och tydligare uppdrag. Vilka är dom viktigaste insatserna? Hur möter Folkhälsomyndigheten de nya utmaningarna och hur ser planerna ut för att växla upp preventionsarbetet i vården i Sverige?

  Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

 • 10.55

  Så kan vi inom hälso- och sjukvården bidra till att minska skillnader i hälsa

  I sitt slutbetänkande ger Kommissionen för jämlik hälsa förslag om hur en jämlik och hälsofrämjande hälso-och sjukvård kan stärka sitt bidrag till en god och jämlik hälsa för patienter och befolkning. Förslagen är på olika nivåer, från ledning och styrning till det enskilda vårdmötet, samt hur hälso-och sjukvårdens bäst kan samarbeta med andra aktörer i ett långsiktigt folkhälsoarbete

  Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet och ledamot i kommissionen för jämlik hälsa.

 • 11.20

  Krafttag behövs för att förebygga kroniska sjukdomar

  Majoriteten av de kroniska sjukdomar vi drabbas av kan förebyggas.  I en ny rapport konstaterar Socialstyrelsen att det krävs en kursändring i svensk hälso- och sjukvård för att prioritera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och samtidigt främja en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

  Ingrid Schmidt, projektledare, Socialstyrelsen

 • 11.40

  Diskussion: Bra och jämlik folkhälsa - vem tar ansvar?

  Alla är överens om att prevention är viktigt och att mer arbete bör göras för att höja folkhälsan och göra den mer jämlik. Men när frågan har kommit till hur har svaren spretat och alla pekat på varandra. Vi diskuterar nu hur man ska komma till handling inom prevention och folkhälsa och vad som behöver åtgärdas.

  Marina Tuutma, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen, Johan Carlsson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna, Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet och ledamot i kommissionen för jämlik hälsa, Margaretha Åkerberg (KD), ledamot i landstingsfullmäktige, 1:e vice ordförande för sjukvårdsstyrelsen Stockholms stad och Ekerö, Liselotte Olsson (V), landstingsråd, Västerbottens läns landsting.

 • 12.15

  Lunch

 • I praktiken: Metoder och modeller för att förbättra folkhälsan

 • 13.15

  Riktade hälsosamtal – lärdomar och tips för bästa effekt

  Socialstyrelsen lyfter fram riktade hälsosamtal som en viktig insats för att förbättra folkhälsan och motverka kroniska sjukdomar. Fler och fler landsting är på väg att inför strukturerade och riktade hälsosamtal. Lär från tidigare erfarenheter och få tips på hur man bäst bör organisera samtalen.

  Margareta Norberg, docent, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, distriktsläkare, Västerbottens Hälsoundersökningar.

 • 13.40

  Kunskapscentrum för jämlik vård- våra viktigaste insatser.

  I Göteborg är det upp till nio års skillnad i medellivslängd mellan olika stadsdelar. Det försöker Kunskapscentrum för jämlik vård att ändra på genom olika insatser. Vi får ta del av exempel på praktiskt förändringsarbete och hur det har gjort vården mera jämlik.

  Malena Lau, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen

 • 14.05

  Hur skapar vi hållbar hälsa hos barnfamiljer i områden med ofta begränsade resurser?

  I områden där resurser kan vara begränsade erbjuds barn och deras familj att kostnadsfritt pröva olika aktiviteter tillsammans. Genom våra träffar vill vi engagera och inspirera föräldrar och ge dem verktyg och metoder till en hälsosam livsstil för hela familjen.

  Anja Nordenfelt, hälsopedagog, verksamhetschef, insamlingsstiftelsen En Frisk Generation

 • 14.25

  Kaffe med tillbehör

 • 14.50

  Nudging - en knuff för bättre folkhälsa.

  Nudging eller beteendeinsatser som det även kallas, är att ge människor en knuff i rätt riktning. Hur kan nudging användas i folkhälsoarbetet?

  Linda Lindström, beteendestrateg, medgrundare, Beteendelabbet.

 • 15.10

  Svenska Läkaresällskapet – aktiv aktör för bättre folkhälsa

  I Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Prevention lyfts frågor om hur levnadsvanor, prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa ska utvecklas inom hälso- och sjukvården. Vi får praktiska exempel på olika hälsofrämjande insatser.

  Anna Kiessling, projektledare för Levnadsvaneprojektet, Svenska Läkaresällskapet, docent i kardiologi, Karolinska Institutet

 • 15.35

  Utfall istället för sjukdomsfall

  Sociala utfallskontrakt är en modell för att åstadkomma preventiva hälsolösningar. RISE Research Institutes of Sweden utvecklar och driver tillsammans med Stockholms läns landsting ett projekt kring diabetesprevention. Ett utfallskontrakt ska stimulera till nya lösningar och kan bidra till en omställning för den svenska hälso- och sjukvården, från vårdproduktion till hälsoproduktion.

  Petra Sommarlund, fokusområdesledare RISE Preventiv Hälsa samt projektledare Hälsorörelsen

 • 16.00

  Folkhälsodagen avslutas

Information

 • När:
  15 maj 2018
 • Målgrupp:
  Företrädare för vård och omsorg, myndigheter, beslutsfattare, patienorganisationer samt politiker med intresse för folkhälsofrågor.
 • Sista anmälningsdag:
  12 maj 2018
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier