Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Folkhälsodagen2015

Hur lägger vi pusslet för att minska folkhälsoklyftorna?

Välkommen till Health Navigators och Dagens Medicin Agendas seminarium som presenterar modeller för konkreta folkhälsoinsatser som ger resultat, och diskuterar vad som krävs för att uppnå den nya regeringens mål att ta bort de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

08.30 Registrering och kaffe.

9.00 Välkommen till  Folkhälsodagen 2015.
Dagens moderatorer inleder dagen.

Del 1: Introduktion: Skillnader i folkhälsa – en aktuell utmaning.

09.10 Skillnader i folkhälsa - hur ser det ut i Sverige i dag?
SKL har tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram Öppna jämförelser kring folkhälsa och den senaste rapporten från 2014 avslöjar stora hälsoklyftor i Sverige i dag. Den ger en förståelse för problemet, vilket är grundläggande för att kunna attackera det på rätt sätt. Vilka hälsoklyftor finns det? Vilka klyftor ökar respektive minskar? Finns det grupper som är särskilt utsatta?
Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.

09.30 Att minska skillnaderna - vad kan vi åstadkomma under en generation?
Den nya regeringens uttalade ambition på folkhälsoområdet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Vilka klyftor är viktigast att angripa för att lyckas? Vad ska stå högst upp på agendan för de kommande åren?
Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

09.50 Hur kan sjukförsäkringssystemet bidra till att minska skillnaderna i folkhälsa?
Sjukförsäkringstalen speglar hälsoklyftorna och personer med sämre hälsa enligt olika folkhälsoindikatorer har i högre utsträckning en lång kontakt med sjukförsäkringssystemet. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som nu är ute på remiss, lyfter vikten av ett gemensamt fokus på att stärka arbetsförmåga i samarbete mellan myndighet, hälso- och sjukvård och arbetsgivare. Vad anser den nya regeringen är viktigast att göra nu för att med hjälp av sjukförsäkringssystemet stärka arbetsförmåga och hälsa?
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister.

10.10 Förebygga ohälsa – vad kan och bör samhället och läkarna göra?
Läkarförbundet har tagit initiativ till ett eget folkhälsoprogram. Rubriken på programmet är "Det ska vara lätt att göra rätt" och handlar om vad som krävs av samhället för en god och jämlik hälsa och läkarprofessionens roll i detta arbete.  Vad kan och bör professionen ha för roll i att förebygga ohälsa? Vad ligger inom professionens ansvar?
Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet.

10.30 Kort paus med kaffe och frukt.

10.50 Folkhälsa - allas och ingens ansvar.
Vem ansvarar för folkhälsan? Alla vet att det är viktigt att förebygga ohälsa men ingen känner ett fullt ansvar. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för att bota och lindra men hur mycket gör vi för att förebygga? Varför anses det inte vara lika viktigt att skriva ut ett recept på motion eller kultur som på blodtryckssänkande medicin? Hur kan hälso- och sjukvården använda hela sin organisation i arbetet med att förebygga ohälsa? Vilket ansvar har andra samhällsaktörer?
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne.

Del 2: I praktiken: Konkreta folkhälsoinsatser som ger resultat.

11.10 Vad kännetecknar framgångsrika folkhälsoinsatser?
Arbete för att skapa jämlik hälsa innebär att påverka människors livssituation, vilket ofta kräver brett samarbete mellan olika aktörer. Vägen dit handlar om att nå en gemensam bild av problemet och av möjliga lösningar, vilket kräver processer för dialog och gemensamt lärande utifrån mätbara resultat. I verkligheten är detta komplext att genomföra, så vi ställer frågan – hur genomför man framgångsrika folkhälsoinsatser i praktiken?
Margareta Kristensson, professor och överläkare i socialmedicin, Linköpings universitet.

11.30 Kan vi förebygga fetma hos dem med störst risk och störst behov?
Att rikta språk- och kulturanpassade insatser till målgrupper som tidigare varit svåra att nå ger resultat i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma. Vad kan vi lära av Stockholms läns landstings arbete med att rikta förebyggande insatser till de med stora behov?
Birger Forsberg, chef för folkhälsoenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, ansvarig profession, deltagande familjer och Health Navigator.

11.50 Från sjukskrivning till arbete – hur kan risken för långtidssjukskrivning minskas?
Vad skapar arbetsförmåga och kan vi utifrån ett arbetsförmågeperspektiv förebygga långtidssjukskrivning med rätt insatser? Erfarenheter från en randomiserad kontrollerad studie med rehabkoordinatorer i Stockholms läns landsting.
Anne-Marie Norén, processledare för rehabgarantin och sjukskrivningsmiljarden, Stockholms läns landsting, rehabkoordinatorer, medverkande patienter och Health Navigator.

12.15 Lunch.

Del 3: Vägen framåt: en handlingsplan för 2015-2018 vad är viktigast och hur får vi nödvändiga strukturer på plats?

13.15 Paneldebatt: Vad måste vi göra annorlunda fram till 2018 för att minska skillnaderna i folkhälsa?
Medverkande: Johan Carlson generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne, Elisabeth Skoog Garås, som arbetar med jämlik hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting, Marianne Aggestam, ansvarig för Öppna jämförelser folkhälsa, Socialstyrelsen, Carina Hagelin Kjällman, Projektledare Mobilisering mot stigande sjukfrånvaro, Försäkringskassan, Margareta Kristensson, professor i socialmedicin, Linköpings universitet, Anna Bäsén, medicinjournalist, Expressen. Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

14.15 Framgångsrika förebyggande insatser utanför sjukvården kan vara en del av lösningen – hur kan kommunerna bidra till en förbättrad hälsa?
I Norrköpings kommun har en modell för tidiga insatser etablerats för att hjälpa barn och unga på nya sätt. Modellen innebär nya lösningar för finansiering och effektuppföljning när resultaten ligger långt fram i tiden. Hur kan kommuner och landsting samarbeta för att stärka folkhälsan och vad kan vi lära oss från Norrköpings erfarenheter?
Lars Stjernkvist, kommunalråd (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

14.35 Möjliggörande av beteendeförändringar kommer att vara en del av lösningen – hur kan stadsplanering fungera som ett verktyg för bättre folkhälsa?
Arkitekten och stadsplaneraren Bianca Hermansen från Köpenhamn vill se ett perspektivbyte när ingenjörerna planerar för kommunikationer i urbana miljöer. Vi behöver lägga lika mycket kraft på att skapa strukturer för att underlätta beteendeförändring som på asfalt och kantsten. Hur får vi utväxling på nya miljöer så att de används för rörelse och att det är självklart att cykla till jobbet eller när du hämtar på dagis? "Det sunde valg, får ikke bare väre det lette valg, det får också väre det bedste valg!"
Bianca Hermansen, arkitekt, Ph.D urban design, direktør CITITEK, Köpenhamn.

14.55 Summering av dagen – vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?
Dagens moderatorer avslutar dagen.

15.10-16.00  Mingel

Information

 • När:
  15 april 2015
 • Sista anmälningsdag :
  10 april 2015
 • Plats:
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
 • Adress:
 • Pris:
  995 kronor + moms för anställda och förtroendevalda i vård och omsorg, samt företrädare för myndigheter, forskning och patientorganisationer. Ordinarie pris: 3 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  +46 (0)73 558 6567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda i samarbete med Health Navigator
 • Utställarinformation:


Arrangörer

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier