Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Framtidens Sjukvård

Konsulter, evidens och innovation - om konsten att förändra sjukvården på rätt grunder

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Jakten på den perfekta styrningen av vården pågår överallt. Det finns gott om idéer, men hur gör man för att förändra sjukvården på rätt grunder? Den 30:e januari bjuder Dagens Medicin Agenda, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Science Park in till en heldag om Framtidens sjukvård i Göteborg.

Program

 • 8.30

  Registrering och frukost.

 • 9.00

  Dagens moderator Christina Kennedy hälsar välkomna.

 • Förmiddag: På vilka grunder ska man fatta beslut om sjukvårdsorganisation?

 • 9.05

  Dags att sluta tro på halleluja-lösningar.

  Istället för att sätta sin tro till en enda saliggörande metod för att effektivisera sjukvården jobbar Sahlgrenska med stegvisa förbättringar, ofta i samverkan med Chalmers och Göteborgs universitet. Vilka blir resultaten? Och vad behövs för att lyckas i framtiden?

  Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 • 9.25

  Har värdebaserad vård stöd i forskningen?

  Värdebaserad vård-modellen innebär förenklat uppnådd effekt dividerat med kostnad, och sedan fyra år tillbaka arbetar Sahlgrenska universitetssjukhuset enligt denna modell inom flera diagnosgrupper. Men hur bra ser utfallet ut? Sahlgrenska lät en utredare granska vårdsveriges buzzword nummer ett. Utredaren Peter Lönnroth har granskat en lång rad forskningsstudier och intervjuat nyckelpersoner men inte hittat någon evidens. En annan slutsats är dock att det inte behövs evidens för att utföra kvalitets- och utvecklingsarbete.

  Peter Lönnroth, professor, Sahlgrenska Akademien.

 • 9.55

  Paus.

 • 10.25

  Så går den internationella debatten om sjukvårdsorganisation

  Politiker, forskare och beslutsfattare världen över försöker hitta den optimala sjukvårdsorganisationen. Hur går diskussionerna på de internationella scenerna just nu, vilka är nästa buzzwords i sjukvårdsdebatten och vilken bäring har nya teorier på Sverige?

  Göran Henriks, chef, Qulturum, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län.

   

 • 10.55

  Kan man bevisa vad som är effektiv vård?

  Definitionen av ”relevant litteratur” är ofta för snäv när det kommer till att utvärdera ledning och styrning av sjukvården, enligt Hans Winberg och Leading Healthcare. Genom att fokusera på medicinsk evidens även när man utvärderar organisationsmodeller inom sjukvården utesluter man en mängd forskning som skulle kunna vara relevant. Men för att kunna ta hänsyn till andra relevanta faktorer som påverkar organisationen behöver man förstå annan forskningslitteratur än medicinsk. Gör den svenska sjukvården det? Om inte, hur kan det göras bättre?

  Hans Winberg, generalsekreterare, stiftelsen Leading Health Care.

 • 11.25

  Hur kan ledningen skapa engagemang för utvecklingen av en mer effektiv vård?

  Hur ska man styra för att skapa engagemang för medarbetarna att inte bara stanna kvar på en arbetsplats – utan även engagera sig aktivt i dess utveckling för bättre patientsäkerhet eller vårdkvalitet? Lotta Dellve och hennes doktorander har följt sjukhusledningar på både operativ nivå, ledningsnivå och politisk nivå. Hur leds verksamheten bäst på de olika nivåerna, och vilken förståelse finns för hur de olika delarna påverkar varandra?

  Lotta Dellve, professor, Göteborgs universitet.

 • 11.45

  Från snack till verkstad – så förändrar vi sjukvården

  Goda exempel på sjukvårdsförändring presenteras. Ytterligare programinformation kommer senare.

   

  Bakvägen – direktspår till operation för patienter med perianalabscess

   

  Genom samarbete mellan tre verksamheter och införandet av direktspåret Bakvägen har kirurgkliniken på Östra sjukhuset under första halvåret 2017 minskat tiden på sjukhus för patienten med nästan två tredjedelar. Det har även gett kortare väntan på operation för patienter med perianalabscess samt ”sparat” vårdplats inom slutenvården. Hur gick det till och vilka lärdomar kunde dras?

   

  Jimmie Winkler, sjuksköterska, akutmottagningen Östra sjukhuset, Ehsan Sediqi, ST-läkare, Kirurgkliniken, Östra sjukhuset.

   

  Mot bättre omhändertagande av KOL-patienter

  Vården av svåra KOL-patienter fungerade inte väl på Sahlgrenska. Försöket till lösning blev att bygga upp KOL-centrum, där både vård och forskning skulle effektiviseras. Här byggde man upp en process runt patienten med alla relevanta professioner involverade. Patienternas resons på satsningen är positiv.

  Anders Ullman, verksamhetsansvarig, KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Bättre arbetsmiljö med slutenvårdsprogrammet

  Sjunkande frisktal bland personalen, upplevd försämrad arbetsmiljö och arbetssätt som behövde utvecklas gjorde det svårt att hålla vårdplatser öppna på Södersjukhusets vårdavdelningar. Med fokus på arbetsmiljö, patientflöden, ledarskap och bemanning påbörjades ett förbättringsarbete som i uppföljningar visar att arbetsmiljön förbättrats inom nästan alla parametrar.

  Ellinor Smeds, seniorkonsult, leg sjuksköterska, Helseplan.

   

 • 12.15

  Paneldiskussion: På vilka grunder ska man fatta beslut om sjukvårdsförändring?


  Här summerar vi förmiddagens frågeställningar. I vilken mån kan och bör organisationsförändring evidensbaseras, och vilka krav ska ställas på evidensen? Konsulter vs evidens - finns det en konflikt?

  Ann Söderström, sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, Ingrid Bengtsson Rijavec, senior manager PWC, fd sjukvårdsdirektör Region Skåne, Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Niklas Källberg, vd, Helseplan.

 • 12.40

  Lunch.

 • Eftermiddag: Sjukhuset som tillväxt- och innovationsmotor.

 • 13.40

  Nya innovationer, nya möjligheter – vad kan vi lära av finanssektorn?

  Hur gör man den digitala resan och förflyttar patientmötet? Tjänstedesign – vilka processer behöver förbättras och hur kan man göra det? Vilka lösningar och vilken teknik kan möta kraven?

  Patrick O’Neill, vd, Purpose AB.

 • 14.10

  Så hittade vi vägen in i sjukhuset

  Hur lyckas entreprenörer ta sig in i den djungel som är sjukvården? Hör några av dem själva berätta.

  Mot snabbare strokediagnos med Medfield.

  Strokefinder är en apparat för att snabbt kunna upptäcka stroke eller hjärnskador uppkomna på grund av trauma. Målet är att med hjälp av snabbare diagnos kunna behandla fler och därmed förbättra prognosen. Hur jobbar Medfield för att få ut produkten i användning?

  Mikael Persson, ordförande, Medfield Diagnostics

  När elva års slit betalar sig

  Medanets erbjuder en mobilapplikation för journalanteckningar – för att sjuksköterskor ska slippa anteckna både på papper och dator. Nu används tjänsten skarpt ibland annat stora delar av Finland – men det tog elva år för bolaget att göra lönsamma affärer med offentlig sektor. Vad var nyckeln?

  Juha-Matti Ranta, vd, Medanets.

  Från sjuksköterska till uppfinnare

  Efter två decennier som röntgensjuksköterska tröttnade Ylva Ryngebo på produkter som antingen inte funkade tillfredsställande, eller saknades helt. Då startade hon Medical Innovation Design, som tar fram produkter inriktade på radiologi. Hur får hon och företaget ut sina produkter i användning?

  Ylva Ryngebo, vd, Medical Innovation Design.

   

 • 14.40

  Diskussion: Så hittade vi vägen in i sjukhuset.

  Juha-Matti Ranta, vd, Medanets, Mikael Persson, ordförande, Medfield Diagnostics, Ylva Ryngebo, vd, Medical Innovation Design.

 • 14.55

  Paus.

 • 15.25

  Så får vi in forskningen i vår kliniska vardag

  Hur lyckas man få in forskningen i sin vårdvardag? Hör forskare berätta.

  D-Foot – ett resultat av kliniknära innovation.

  Diabetespatienter får ofta problem med sina fötter, vilket i värsta fall kan leda till amputation. Ortopedingenjör och medicine doktor Ulla Hellstrand Tang på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat programmet D-Foot där foten undersöks enligt en standardiserad metod, med målet att det ska leda till färre komplikationer. Utvecklingen av D-Foot har pågått sedan 2011, i nära integration mellan klinik och forskning, och har bland annat fått stöd av Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen.

  Ulla Hellstrand Tang, leg. ortopedingenjör, forskare.

  Christine Wennerås forskar med inspiration från kliniken

  Christine Wennerås är hematolog och professor i klinisk bakteriologi med kombinationstjänst som överläkare. En av hennes två forskningslinjer berör den nya infektionssjukdomen neoehrlichios som orsakas av en fästingburen bakterie. Den senare upptäckten gjordes när Christine Wennerås träffade en patient med feber och konstiga hudutslag på hematologen och kunde ta med forskningen till sitt andra jobb på bakteriologen.

  Christine Wennerås, professor i klinisk bakteriologi.

  S:t Göranprojektet: ett försök att förena psykiatrisk forskning och klinik till ömsesidig gagn

  Mikael Landén är professor i psykiatri. I S:t Göranprojektet har han arbetat för att förena och korsbefrukta forskning och klinisk verksamhet. Ett standardiserat utredningsbatteri höjer vårdkvalitén och skapar mervärde för patienterna samtidigt som det möjliggör forskning och kvalitetssäkring.

  Mikael Landén, professor i psykiatri.

   

 • 15.55

  Paneldiskussion – så får vi in forskningen i vår kliniska vardag.

  Christine Wennerås, professor i klinisk bakteriologi, Ulla Hellstrand Tang, leg. ortopedingenjör, forskare, Mikael Landén, professor i psykiatri.

 • 16.10

  Paneldiskussion: Så gör vi sjukhusen till tillväxt- och innovationsmotorer

  Hur kan industrin tillsammans med sjukvården utveckla vården med patienten i centrum? Hur kan man bidra till att innovation växer sig starka och företag stannar i Sverige?

  Charlotta Gummeson,vd, Sahlgrenska Science Park, Matti Ahlqvist, platschef Astrazeneca, Anders Plantin, doktorand Chalmers och kirurg, Skaraborgs sjukhus, Iris Öhrn, etableringsrådgivare, Business Region Göteborg, Bengt Widgren, medicinskt ansvarig, Predicare, Lars Grip, forsknings- utvecklings- och utbildningsdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

   

 • 16.40

  Framtidens sjukvård 2018 avslutas.

Information

 • När:
  30 januari 2018
 • Målgrupp :
  Personal från vården: bl.a. forskare, innovatörer, verksamhetschefer, enhetschefer, utvecklingschefer, strateger, förändringsledare, projektledare, sjuksköterskor och läkare. Representanter ur näringslivet: bl.a företagsledare, marknadschefer, utvecklingschefer, entreprenörer och innovatörer från omgivande näringsliv och science parks. Representanter från region och akademi.
 • Sista anmälningsdag :
  25 januari 2018
 • Plats:
  Sahlgrens Aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Adress:
  Blå stråket 5, Göteborg
 • Pris:
  ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD. DM-seminarium heldag för prenumerant: 3 095 kr + moms DM-seminarium heldag för icke-prenumerant: 3 595 kr + moms
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Samarbetspartners

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier