Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Framtidens sjukhus

Värdebaserad vård - rätt melodi för framtidens sjukhus?

Välkommen till Framtidens sjukhus 2015. Årets program presenterar erfarenheterna från arbetet med värdebaserad vård på tre universitetssjukhus, och diskuterar modellens styrkor och svagheter. Du får också möta dem som leder Sveriges bästa sjukhus. Vad kan vi lära och inspireras av deras recept för bra sjukvård?

Program

 • 9.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 9.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 9.35

  Värdebaserad vård – en ny färdriktning för svensk sjukvård?

  I dag arbetar flera av de största sjukvårdsorganisationerna i Sverige – däribland Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset – för att införa värdebaserad vård i stor skala. Utgångspunkten är de idéer som lanserades av de amerikanska ekonomerna Michael E Porter och Elizabeth Olmsted Teisberg för nio år sedan och som fått många anhängare i den svenska sjukvården. Hur fungerar värdebaserad vård som koncept i den svenska sjukvården? Vad är modellens styrkor och svagheter? Vad skiljer värdebaserad vård från andra styrmodeller?

  Jörgen Nordenström, professor, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, författare till boken ”Värdebaserad vård – Hur bra kan vi bli?”

 • Möjligheter och utmaningar med implementering av värdebaserad på kliniken.

 • 10.10

  Sjukhuset med målet inställt på värdebaserad vård – så arbetar vi.

  Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg arbetar sedan 2013 med värdebaserad vård med målet att åstadkomma en vård med högre kvalitet, förbättrad patientsäkerhet och högre kostnadseffektivitet. En av de kliniker som har infört värdebaserad vård är Psykiatri Affektiva som behandlar patienter med bipolär sjukdom. Vilka utmaningar med att använda värdebaserad vård ses i verksamheten och på ledningsnivå? Vilka fördelar har uppnåtts och vad återstår?

  Ali Khatami, kvalitetsdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Tobias Nordin, verksamhetschef och chefsöverläkare, Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 • 10.45

  Paus.

 • 11.10

  Akademiska sjukhusets recept för värdebaserad vård – erfarenheter i dag och nästa steg.

  På Akademiska sjukhuset fortsätter arbetet med värdebaserad vård att införliva allt fler pilotprojekt. Under 2015 ska värdebaserad vård införas bredare på sjukhuset. Morten Kildal, övergripande ansvarig för värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset,berättar mer om visionerna för den värdebaserade vården på Akademiska sjukhuset och de erfarenheter man har samlat på sig med de pilotprojekt som är i gång. Vad blir nästa steg?

  Morten Kildal, överläkare, övergripande ansvarig för värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset.

 • 11.45

  Hur skapar vi värdebaserad vård genom hela vårdprocessen?

  Karolinska universitetssjukhuset står inför en transformation in i framtidens hälso- och sjukvård. Värdebaserad vård med patientmedverkan är huvudstrategin framåt och redan är arbetet igång inom 18 olika patientgrupper. Målet är att när det nya sjukhuset Nya Karolinska Solna står klart ska 80 procent av patientgrupperna arbeta enligt ramverket för värdebaserad vård. Vilka förändringar krävs i det kliniska arbetet för att lyckas? Hur ska sjukhuset samverka med den övriga sjukvården både inom landstinget och med andra vårdgivare för att få in värdebaserad vård i hela vårdprocessen?

  Anna Göjeryd Ulander, ansvarig för värdebaserad vård, Karolinska universitetssjukhuset, Torbjörn Holm, patientflödesansvarig för patientgruppen Rektalcancer.

 • 12.15

  Lunch.

 • 13.10

  Värdebaserad vård från ett landstingsperspektiv - hur kan sjukhusens utveckling understödjas?

  Jonas Wohlin, forskare Karolinska, vd Ivbar Institute.

 • 13.40

  Vad är det vinnande konceptet för Sveriges bästa sjukhus?

  Dagens Medicin utser varje år Sveriges bästa sjukhus och här får vi får möta årets tre vinnare – Oskarshamns sjukhus, Länssjukhuset Ryhov och Universitetssjukhuset i Linköping. Vad kan vi lära av dessa goda exempel? Är det bara en tillfällighet att de råkar ligga i samma sjukvårdsregion?

  Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, verksamhetsområde kirurgisk vård, Länssjukhuset Ryhov, Dan Eriksson, verksamhetschef, ortopedkliniken, Oskarshamns sjukhus, Ditte Pehrsson Lindell, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping.

 • 14.15

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.45

  Partnerpresentation: Moderna teknologier möjliggör värdebaserad vård.

  På ett av Europas ledande universitetssjukhus, Charité i Berlin, har man gjort vårddata mobilt tillgängligt för vårdens medarbetare. Informationen registreras endast en gång i ett system, för att sedan kunna användas i flera olika sammanhang och kan utgöra ett lättillgängligt beslutsstöd. Arbetssättet har inneburit en väsentlig lättnad i vårdens administrativa börda och vårdens kvalitet har ökat när all patientdata finns tillgänglig i realtid samtidigt som vårdens medarbetare får tillgång till relevanta beslutsstöd.

  Christina von Bergen, ansvarig för Healthcare, Niklas Packendorff, Lösningsspecialist, Analytics, SAP Svenska AB.

 • 15.15

  Den högspecialiserade vården – med patienten som utgångspunkt.

  Regeringens utredare Måns Roséns ska bli klar med sin utredning av den högspecialiserade vården i november, men har redan nu kommit fram till några tydliga slutsatser. Enligt preliminära data som utredningsgruppen håller på att analysera kan en ökad koncentration av högspecialiserad vård spara människoliv. Hur ska strategin se ut för den högspecialiserade vården i Sverige? Går det att anamma samma synsätt som med värdebaserad vård?

  Måns Rosén, särskild utredare, utredningen om högspecialiserad vård. 

 • 15.45

  Vilka russin ur kakan ska vi plocka – föregångare från internationell vård.

  Sverige är på många sätt ett framstående land inom vården där stora delar av vården utvecklas i dag i en rasande takt, tack vare en rad skilda innovativa processer, alltifrån ny teknik till smarta arbetssätt och nya organisationsformer. Samtidigt har vi mycket att lära av den utveckling som sker i övriga världen, allt från Silicon Valley där samarbete över branschgränser leder till stora framgångar med världsledande tillämpningar inom IT till Bangalore där man har effektiviserat vården och kraftigt minskat kostnaderna utifrån stordriftsfördelar. Hur kan vi plocka russinen ur kakan från framgångsrik internationell vård för att förändra och förbättra svensk vård? Hur stimulerar vi till en ökad innovativ förändring i vårdorganisationen?

  Nima Sanandaji, samhällsdebattör och analytiker.

 • 16.15

  Är värdebaserad vård svaret på den svenska vårdens rop på hjälp?

  Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd (FP), Stockholms läns landsting, Christoffer Bernsköld (S), regionråd, Region Östergötland, Jörgen Nordenström, professor, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, författare till boken ”Värdebaserad vård – Hur bra kan vi bli?”, Liam Ulvhag, vd, Consultatum, Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, Gunnar Akner, professor i geriatrik, Örebros universitet.

 • 16.55

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  8 september 2015
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för utvecklingen av framtidens sjukhus.
 • Sista anmälningsdag :
  7 september 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 495 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris. 3 195 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, samt företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Övriga 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-69 79 40

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier