Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Framtidens sjukvård 2017

Ledarskap för resultat - så når framtidens sjukhus en vård i världsklass

År efter år placerar sig Landstinget i Kalmar län och sjukhusen i Oskarshamn, Västervik och Kalmar i topp över landets bästa sjukhus. Detta är inte bara ett resultat av hårt slit utan beror också på en medveten ledarskapsstrategi, med fokus på tillit och värdegrund.

Vad kan andra lära av Landstinget i Kalmar län, och vad kan Kalmar lära av andra? Välkommen till en dag där vi diskuterar och analyserar ledarskapets betydelse för en bättre hälsa och vård för såväl patienter som medarbetare.

Bild: Landstinget i Kalmar län.


- Hur gör man i andra framgångsrika sjukvårdssystem och branscher? Lyssna till exempel från bland andra Cleveland Clinic och Ikea.

- Vad gör myndigheterna för att stärka sjukvårdens ledarskap?

- Hur skiljer sig ledarskapsstrategierna mellan de svenska landstingen?

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 10.00

  Välkomna!

  Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkomna.

 • 10.05

  Varför är sjukhusen i Kalmar län så bra?

  År efter år toppar flera av sjukhusen i Kalmar län listan över landets bästa, enligt Dagens Medicins omfattande rankning, som bland annat bygger på medicinsk kvalitet, tillgänglighet och patienternas omdömen. Varför går det så bra för Kalmar län?

  Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, Ingeborg Eriksson, tf regiondirektör Landstinget i Kalmar län, Anna Wahlstam, patientrepresentant i sjukhusledningen, Landstinget i Kalmar län.

 • 10.20

  Stärkt ledarskap för bättre utvecklingskraft i sjukvården

  För att vården ska utveckla sin kvalitet och lyckas med kompetensförsörjningen är chefers förutsättningar och kompetens avgörande. Det är utgångspunkten för Vårdanalys översyn av hur ledarskapet inom hälso- och sjukvården kan stärkas. Vilka utmaningar möter vårdens chefer idag? Vad kan staten göra för att stötta landstingen? Senast den 30 oktober ska Vårdanalys lämna sin slutrapport.

  Kajsa Westling, utredare Vårdanalys.

 • 10.45

  Transform the People Experience  – The Cleveland Clinic Way

  Värderingsstyrt ledarskap är avgörande för att framgångsrikt förvandla upplevelsen hos alla som är en del av sjukvårdssystemet, från patienter till anhöriga och vårdpersonal. Denna övertygelse har Susannah L Rose på the Office of Patient Experience på Cleveland Clinic, USA. Men värderingar är inte statiska. Tvärtom är de dynamiska och beror därför på de personer som tror på och agerar utifrån dem. Därför behöver ledaren tillsammans med sina medarbetare utveckla värderingarna utifrån empati, integritet och respekt. Programpunkten hålls på engelska.

  Susannah L Rose, Ph.D., Scientific Director of Research, Office of Patient Experience, Cleveland Clinic, Cleveland, USA.

 • 11.40

  BENSTRÄCKARE.

 • 11.50

  Ta med hjärtat till jobbet – så skapar du ett hållbart ledarskap

  Titeln chef får du av din arbetsgivare men rollen som ledare måste du göra dig förtjänt av. För att få organisationen att blomma måste medarbetarna ges mandat att göra vad de tror är bra. Ledarens roll är att coacha, för så länge medarbetaren växer så växer affären. Den principen levde Thomas Carlzon efter som vd på Ikea AB – och han är övertygad om att synsättet också kan och bör appliceras inom vården. Men för detta krävs ett stort hjärta, närvaro och omtanke.

  Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län, tidigare vd Ikea AB.

 • 12.20

  LUNCH

 • 13.20

  Brinna utan att brinna upp - så skapas den bästa organisationen för första linjens vårdchefer

  De har ofta hög arbetsbelastning, stora ansvarsområden och tryck på sig både uppifrån och nerifrån. De ska tackla bemanningsproblem, it-strul och tidspress. Första linjens vårdchefer bär en tung börda, och om chefen mår dåligt riskerar hela personalen att påverkas. Under hösten 2017 är Arbetsmiljöverket i slutskedet av inspektioner riktade mot just dessa chefer, som pågått i tre år. Organisationen har stor betydelse för chefernas arbetsmiljö: Vilka rutiner krävs för att följa upp chefernas arbetsbelastning? Hur ska man stötta dem i sitt ledarskap och få dem att fortsätta brinna för jobbet?

  Lise-Lotte Hamfelt, nationell projektledare och inspektör, Arbetsmiljöverket.

 • 13.45

  Paneldiskussion: Hur skapar vi tillsammans en hållbar arbetsmiljö?

  Lise-Lotte Hamfelt, Arbetsmiljöverket, Charlotte Ohlsén, avdelningschef kirurgkliniken Västerviks sjukhus, Mats Ringblom, avdelningschef, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar.

 • 14.00

  Mot bättre möten i vården!

  Har läkare, sjuksköterskor och undersköterskor bästa möjliga förutsättningar att ge ett värde till patienten i mötet med denne? Svaret är nej, enligt utgångspunkten för Tillitsdelegationens arbete, och orsaken är att en rad olika styrsignaler påverkar mötet i en riktning som inte innebär större värde för patienten. Offentlig sektor tillvaratar inte medarbetarnas kompetens, initiativkraft och kreativitet på bästa sätt, vilket leder till att personalen inte trivs och det blir svårt att rekrytera. Men hur kan man göra för att förbättra möjligheterna för personalen? Vilka goda exempel finns?

  Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen.

 • 14.25

  Så leder Kalmar med värderingar.

  Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län.

 • 14.40

  Personalen först på Vimmerby hälsocentral

  Skippa mejlen och ställ frågor öga mot öga istället. Uppmuntra personalen att hitta svaren istället för att servera dem. Uppmärksamma det positiva. Med inspiration från Astrid Lindgrens värld och ungdomsfotboll har Niklas Föghner, tillsammans med personalen, gjort värdegrund till en aktiv del av vardagen på Vimmerby hälsocentral. Något som förädlat en positiv, utvecklande och kreativ  atmosfär på arbetsplatsen.

  Som ledare är man inte tillsatt för att vara aktiv i den direkta vården, man är som ledare satt att vara aktiv i de som ska utföra den. Därför är det inte ”patienten först” som gäller för Niklas Föghner – utan ”personalen först”.

  Niklas Föghner, verksamhetschef, Vimmerby hälsocentral.

 • 15.00

  KAFFEPAUS.

 • 15.30

  Att leda med fokus på resultat.

  Som chef är det lättare att coacha medarbetarna när man vet hur det går. Det är filosofin på Hallands sjukhus. Därför har man jobbat med att mäta och följa upp enhetligt, för att möjliggöra jämförelser avdelningar emellan. Fokus ligger på både kvalitet, ekonomi och effektivitet.

  Martin Engström, sjukhuschef, Hallands sjukhus.

 • 15.50

  Att styra med mätningar eller värderingar – eller något annat?  

  Hur ser två sjukvårdschefer från olika delar av landet på ledarskap i vårdorganisationen? Vilken strategi är bäst för personalen? För patienterna? Hänger dessa två alltid ihop?

  Martin Engström, sjukhuschef, Hallands sjukhus, Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Kalmar län, Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare.

 • 16.20

  Framtidens sjukvård 2017 avslutas.

  Studenter vid kursen i Sång- och vokalgrupp vid Högalids Folkhögskola underhåller i foajén.

Information

 • När:
  10 oktober 2017
 • Målgrupp:
  Du som är ledare inom sjukvården eller intresserar dig för sjukvårdens ledarskapsfrågor i egenskap av exempelvis politiker, facklig organisation eller patientorganisation.
 • Sista anmälningsdag:
  7 oktober 2017
 • Plats:
  Kalmarsalen
 • Adress:
  Skeppsbrogatan 49, Kalmar
 • Pris:
  3095 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och 3 495 kronor + moms för övriga.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  0735587567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Landstinget i Kalmar län
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070 566 24 47

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier